Neviditelný pes

VÁLKA: Co jiného mohl Putin dělat?

29.2.2024

V den 2 let trvání ruské „speciální vojenské operace“ jsem napsal článek, týkající se tématu.Byl jsem upozorněn, že je nutné některé čtenáře ujistit, že jde o ironii. Dnešní je bez její špetky

Článek je k nalezení třeba zde na serveru Neviditelný pes. Někteří diskutující mi doporučili několik článků a rozhovorů s různými lidmi, kteří se snažili mnohdy velmi sofistikovaným způsobem objasnit příčiny, proč president Ruské federace už dva roky likviduje sousední stát.

Odkazy byly na rozhovor s bývalým ministrem slovenské vlády, na tzv. Wolfowitzovu doktrínu atd. Ze všech těchto článků vychází V.V. Putin jako jedinec, který je zahnán do kouta a koná takto proto, že nemá jiný způsob obrany vlastní země. Je často argumentováno ohrožením jeho země NATO, přiblížením se tohoto souručenství těsně k hranicím Ruska. Musel chránit své občany žijící na Ukrajině před národnostním násilím ze strany vlády atd. Důvodů byla snesena celá řada.

Všem těmto autorům vychází jako jediné jeho možné řešení a tím je útok na vedlejší zem, kterou v projevech ani nepovažuje za suverénní stát, ale za jakousi ztracenou gubernii, jež se načas vymanila z náruče ruského medvěda a kam se zase musí vrátit. Jen mimochodem jsou začasté zmiňovány gubernie další, mezi něž patří i naše vlast. Teprve návratem do roku 1989 bude opět ve světě nastolen mír a klid na práci.

Rusko je natolik rozlehlá zem, že ji nelze nikdy vojensky obsadit. Že by kohokoliv ve světě napadlo na něj zaútočit vojenskou silou, si myslí možná chovanci některých ústavů. Žádného jen trochu realisticky uvažujícího jedince by taková myšlenka ani nenapadla. Existují i historické konotace od Napolenona k Hitlerovi.

Adam Michnik, polský intelektuál, kdysi pravil, že posledním stadiem komunismu je imperialismus. Rusko vyjma surovin (kterých má ovšem plno a které by stačily k výraznému zlepšení stavu státu), nemá co nabídnout. Mimo velká města jde o zaostalou zem, kde není slušná zdravotní péče, infrastruktura atd. Zbývá jediné a tím je akcent na nacionální cítění obyvatel, v nichž je třeba vyvolat pocit ohrožení před všudypřítomným nepřítelem. A toho je třeba vyhubit jakýmkoliv způsobem. Je třeba jej označit archetypy jako nacista, fašista apod, na což obyvatelé velké Rusi slyší.

Jsem si jist, že pod tímto prismatem řada občanů Ruské federace skutečně uvažuje a proto fandí svému novodobému carovi, který se stylizuje do role zachránce národa. Že spíše škodí, se uvědomují nejspíše jen ti, kteří práskli do bot v únoru 2022.

Svět je dále, než avarské dobývání cizího území s vybíjením původního obyvatelstva. Kupříkladu ještě před 50 lety stejně (a možná více) zaostalá Čína dnes vlastní půlku Afriky a masivně investuje v Asii. I když vyhrožuje Tchaj Wanu, chápe, že zahájení ozbojeného boje prostě ničí investice a nepřínáší žádný profit. Rusko nemá co nabídnout, technologicky je ještě v pleistocénu. Jedinou mocí, která mu ještě zbývá, je bezohledný atak na cizí zem a vnesení „ruské kultury“ tam, kde ji nikdo z místních nechce.

Omlouvat Putina, že nemohl jednat jinak než teď jedná, je buď hloupost nebo úmysl. Nevím, co je horší.

Psáno pro www.blogosfera.czzpět na článek