Neviditelný pes

SVĚT: O vojenském satelitu Sokolí očko

15.7.2019

Chvíli po startu spadla raketa Vega z dílny Evropské kosmické agentury (ESA). Pády kosmických raket se občas stávají. Je to smutné, většinou taková ztráta znamená zdržení v mírovém využití kosmického prostoru. Mnohem závažnější je však informace, že raketa Vega nesla vojenský satelit Spojených arabských emirátů s příznačným názvem Falcon Eye 1 (Sokolí očko 1).

Koncem roku mělo následovat ještě vypuštění druhého obdobného satelitu, Sokolího očka 2 - do páru, aby sokolík dobře prostorově viděl. Po pádu nosiče však bude vypuštění druhého Sokolího očka zřejmě přehodnoceno.

Nosič satelitu - raketu Vega - vypustila z kosmodromu Kourou (Guiana Space Center) společnost Arianespace. Tato firma je ze 74 % vlastněna ArianeGroup, která je společným podnikem Airbusu a francouzské společnosti Safran. Vlastníky Airbusu jsou mimo jiné Francie (11,1 %), Německo (11,09 %) a Španělsko (4,2 %). Vlastníkem Safran je vedle dalších i Francie (13,06 %). Divil bych se, kdyby v těchto strategických společnostech neměly vlády výše uvedených států speciální rozhodovací pravomoci (něco jako zlatou akcii).

Tedy shrňme: Vojenský satelit Spojených arabských emirátů měl být vynesen zařízením vyvinutým ESA, který vypustila společnost spoluvlastněná evropskými velmocemi z kosmodromu Guiana Space Center do značné míry financovaného ESA.

---
Otázka, která ihned přijde na mysl, je, proč pomáhají naši spojenci v NATO vypustit vojenský satelit Spojeným arabským emirátům, kterýžto stát není jejich přímým vojenským spojencem. Dále: Jak je zajištěno, že vojenský satelit nebude zneužit pro špionáž proti zájmům spojenců Francie, Německa či Španělska? A ještě dále: Jak je zajištěno, že data, která satelit získá, nebudou poskytnuta státům, se kterými mohou být státy NATO v nepřátelském nebo potenciálně nepřátelském vztahu?

Toto jsou relevantní otázky, jak je například vidět z disputace ze strany Izraele před vypuštěním tureckého vojenského satelitu Göktürk-1 v roce 2016 (a to je Turecko členem NATO). Další otázka samozřejmě je: Jak je zajištěno, že se k datům z vojenského satelitu nedostanou teroristické skupiny? A nakonec: Samozřejmě by mne též zajímalo, jaká území měla Sokolí očka skenovat. Celý povrch Země bez omezení?

Lze jistě argumentovat, že Spojené arabské emiráty jsou partnerem NATO skrze tzv. Istanbul Cooperation Initiative. Ano, ale přinejmenším na stejné partnerské úrovni ve vztahu k NATO jsou i státy pod hlavičkou dohody „Partnership for Peace“. Pomáhaly by státy NATO vyslat na oběžnou dráhu vojenský satelit státům, jako je Bělorusko, Moldávie či Srbsko, které jsou členy dohody „Partnership for Peace“? Pokud nikoliv, pak proč jsou ochotny napomáhat vyslání vojenského satelitu Spojených arabských emirátů?

Neměl by se náš ministr zahraničí na toto ptát svých kolegů z NATO – z Francie, z Německa a ze Španělska?

---
Ještě podstatnější mi však připadne otázka využití nosiče Vega, neúspěšně použitého k vynesení satelitu, který vyvinula Evropská vesmírná agentura, a také samotného kosmodromu, jehož provoz je významně podporován ESA. Posláním ESA je: “... utvářet rozvoj evropských vesmírných kapacit a zajistit, že investice ve vesmíru pokračují ku prospěchu občanů Evropy a světa.

Představoval bych si jiný prospěch pro občany Evropy a světa, než je vyslání vojenského satelitu nečlenského státu Evropské vesmírné agentury. Třeba prospěch ve formě meteorologické či telekomunikační družice, vědecký výzkum, satelitní navigační systém.

Česká republika je členským státem ESA od r. 2008, a tím pádem přispívá do jejího rozpočtu 0,8 %, což je ročně 33,1 milionů eur (cca 860 milionů korun). V důsledku toho i Česká republika přispívá na vývoj nosiče Vega, který byl nyní (neúspěšně) použit k vynesení vojenského satelitu Spojených arabských emirátů. Přispívá i na provoz kosmodromu.

Je vynášení vojenských satelitů nikoliv spojeneckých zemí v zájmu České republiky? Neměla by si Česká republika smluvně lépe ohlídat, na co jsou využívány prostředky, které dává na technický vývoj v rámci ESA? Nebo je to smluvně ošetřeno, ale přesto se České republiky na názor nikdo neptal?

Podobné otázky by měl náš ministr zahraničí položit Evropské unii, která ze svého rozpočtu (do kterého přisypává i ČR) přispívá na provoz ESA dalšími zhruba 20 %. Je si EU vědoma, že technika, jejíž vývoj finančně podporuje, a kosmodrom, jenž finančně podporuje, jsou využívány k vojenským programům nečlenských států? Třeba právě Spojených arabských emirátů, ale i Turecka. Děje se to s jejím souhlasem, nebo bez něj? A proč?

To vše jsou otázky, na které bych rád znal odpovědi.
Zároveň doufám, že v případě havárie rakety Vega se bude jednat o standardní pojišťovací případ a že ESA se nebude muset podílet na náhradě škody Spojeným arabským emirátům za zničené vojenské Sokolí očko.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek