Neviditelný pes

SVĚT: Je Izrael vinen genocidou?

13.12.2021

V průběhu května letošního roku Stát Izrael čelil bezprecedentní agresi palestinských teroristů z Hamasu, kteří odpálili na jeho území 4 300 raket, a zároveň se musel vypořádat s dosud nevídanými arabskými nepokoji, které zasáhly některá izraelská města. Během těchto násilností přišli o život dva Izraelci.

Prvním z nich nich byl Yigal Yehushua (56) z Lodu, který zahynul dne 17.5.2021 poté, co ho pár dní předtím utloukli Arabové cihlou do hlavy, další obětí se stal Avi Har-Even (84), který byl významným představitelem izraelské vesmírné agentury a leteckého průmyslu. Har-Even zemřel po útoku zběsilého arabského davu na hotel v Acre, na který vrhli tito násilníci zápalné láhve, a později dne 6.6.2021 zesnul právě na následky nadýchání se kouře.

Ale bohužel v té vypjaté době populární americký herec Mark Ruffalo přilil do ohně protižidovské nenávisti a nařkl Izrael ve svém tweetu z genocidy. O několik týdnů později své nactiutrhačné obvinění odvolal a řekl, že obvinění „není přesné, je pobuřující, neuctivé a používá se k ospravedlnění antisemitismu u nás i v zahraničí. Nyní je čas vyhnout se tomuto srovnání“.

Co však znamená samotný termín „genocida“, ze které je Izrael soudobými levičáky obviňován? Genocida je právní termín definující „činy spáchané s úmyslem zcela nebo částečně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“.

Evropští Židé patří mezi jedny z nejznámějších obětí genocidy. Nacistické Německo mělo v úmyslu vyhladit celý židovský národ, konkrétně se na něj zaměřilo a usmrtilo přibližně 6 milionů jeho obyvatel, což odpovídalo dvěma třetinám z celkového počtu evropské židovské populace.

Stejně tak Arméni. Osmanská říše zacílila na ně svou pozornost se záměrem snížit jejich populaci v oblastech svého vlivu, aby jim zabránila ve vytvořením jejich státu. Odhaduje se, že v době první světové války bylo zabito mezi 600 tisíc až 1,5 milionu Arménů.

Roku 1975 Indonésie napadla Východní Timor s 650 000 obyvateli. Komise pro pravdu a usmíření dospěla k závěru, že za 25 let, tj. mezi léty 1974 a 1999, kdy Východní Timor získal nezávislost, bylo bezprostředně zavražděno přibližně 18 600 Východních Timořanů a dalších 84 200 z nich přišlo o život následkem hladomoru, který úmyslně vyvolala indonéská armáda z důvodu svého záměru vyhlazení všech tamějších obyvatel.

Mnoho z dalších moderních incidentů bylo označeno jako zločin genocidy a všechny mají společné úmyslné vraždění nebo fyzické vysídlení národní, etnické nebo náboženské skupiny.

Od založení Izraele bylo ve vojenských konfliktech, většinou v izraelsko-arabských válkách nebo při teroristických útocích iniciovanými právě palestinskými Araby proti Izraeli zabito odhadem 20 000 palestinských Arabů, z nich 4 až 5 000 zemřeli jako civilisté nedobrovolně vystaveni bitvě jako lidské štíty.

Jedna věc je jasná. Bojovníci zabití při útocích, které iniciuje jejich vlastní strana, nejsou příkladem genocidy. Z takových bitev nevznikají ani neúmyslné civilní oběti.

Co mají tedy na mysli antisionisté, kteří obviňují Izrael z genocidy? Tito lidé nemohou poskytnout žádný důkaz, že měl Izrael někdy v úmyslu vyvraždit celou palestinskou arabskou populaci. Dále tito tzv. „kritici Izraele“ nejsou schopni dokázat, že někdy Izraelci úmyslně zabili nevinné Palestince. Naopak Izrael během bitev s Hamasem a dalšími teroristickými organizacemi se vždy snaží vyhýbat ubližování civilistům.

Kromě toho Izraelci ročně darují tisíce tun léků, potravin a dalšího základního zboží k udržení života Palestinců v Pásmu Gazy. Tisíce Gazanů cestují bezplatně do Izraele, kde získávají bezplatnou lékařskou péči.

Dále: antisionističtí ideologové nemohou uvádět žádné případy za posledních 70 let, kdy byli tzv. Palestinci násilně a nezákonně vystěhováni z jakékoliv soukromé půdy, kterou kdy vlastnili.

I když je pravdou, že přibližně 600 000 Arabů opustilo Izrael během války za nezávislost roku 1948, kterou proti němu zahájily okolní arabské země, ale drtivá většina těchto lidí odešla z vlastní vůle. Pro srovnání: 850 000 Židů bylo vyhnáno z arabských zemích a Íránu v důsledku tohoto konfliktu.

K přesunům obyvatel došlo ve skutečnosti ve všech válečných konfliktech po celém světě. V průběhu a bezprostředně po druhé světové válce byly vysídleny miliony Evropanů. Když Indie a Pákistán získaly v roce 1947 nezávislost, bylo vysídleno dohromady 10 až 20 milionů lidí.

Ovšem jaká je situace v Izraeli? Za více než sedmdesát let se dramaticky zvýšil počet Arabů bez jakéhokoliv zásahu Izraele. Arabská populace britského mandátu Palestiny roku 1948 čítala 1,3 milionů. Dnes žije v celé Zemi izraelské (tj. Státu Izrael, Gazy a Judeje a Samaří) 6,8 milionů Arabů, z nichž téměř 2 miliony jsou izraelští arabští občané.

Takový mohutný populační růst sám o sobě vyvrací obvinění z genocidy. Tudíž se nabízí otázka, proč antisemitští agitátoři a nepřátelé Izraele všech barev trvají na tomto křivém, nepravdivém a pobuřujícím obvinění.

Důvody jsou dva. Antisionisté, tj. ti, kteří se staví proti existenci židovského státu, nemohou přesvědčit racionální lidi, že Stát Izrael je špatný, kdyby o něm říkali skutečnou pravdu. Faktem je, že se Izrael vždy snažil uzavřít mír s Palestinci i okolními arabskými státy. Nade vši pochybnost je, že palestinští Arabové každou mírovou iniciativu s Izraelem utopili v krvi, ať už za pomoci raket, střeleckých, bodných a automobilových útoků, které usmrtily 3 500 Izraelců. Avšak antisionisté na druhé straně neustále omílají dramatické lži o apartheidu, kolonizaci, vyvražďování dětí, kradení půdy a vyhánění rodin z jejich domovů.

A za druhé: antisionismus je ze své podstaty i definice antisemitský. Antisionismus znamená popření práva Židů na založení státu ve své starověké vlasti. Falešná obvinění z genocidy jsou pokusy o delegitimizaci židovského státu a démonizaci Židů. Promyšlený postup delegitimizace a démonizace aplikovaný vůči Židům a Izraeli je součástí základní definice antisemitismu podle celosvětově uznávané organizace International Holocaust Remembrance Alliance (Mezinárodní aliance pro vzpomínku holocaustu).

Stručně řečeno, nemůže existovat žádný racionální důvod lhát o židovském lidu a jediném židovském státě na světě. Antisemitismus je forma rasové nenávisti. Pokud někdo viní Izrael z genocidy, dá se bezpečně předpokládat, že je buď desinformován, a nebo je antisemita.zpět na článek