Neviditelný pes

DOKUMENT: Dohoda mezi Finskem, Švédskem a Tureckem

30.6.2022

V rámci summitu NATO konaného ve španělském Madridu skončilo čtyřstranné setkání prezidenta Erdogana, finského prezidenta Niinistö, švédského premiéra Anderssona a generálního tajemníka NATO Stoltenberga.

Summit, který byl pro tisk uzavřen, trval asi 2 hodiny, pořádal ho generální tajemník NATO Stoltenberg.

Setkání byli přítomni také ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, ministr národní obrany Hulusi Akar, prezidentský ředitel komunikace Fahrettin Altun, prezidentský mluvčí Ibrahim Kalin a šéf MIT Hakan Fidan.

SPOLEČNÁ  PODEPSANÁ DOHODA 

Mezi Tureckem, Švédskem a Finskem bylo podepsáno tripartitní memorandum o procesu členství Finska a Švédska v NATO.

1. Zástupci Turecka, Finska a Švédska, kteří se dnes sešli za pomoci generálního tajemníka NATO, se shodli na následujících otázkách.

2. NATO je aliance založená na společných hodnotách s principy společné obrany a nedělitelnosti bezpečnosti. Turecko, Finsko a Švédsko vyjadřují svůj závazek dodržovat zásady a hodnoty stanovené ve Washingtonské smlouvě.

3. Jedním z nejzákladnějších prvků aliance je plná solidarita a spolupráce v boji proti všem formám a projevům terorismu, který přímo ohrožuje národní bezpečnost členských států i mezinárodní mír a stabilitu.

4. Jako budoucí spojenci NATO poskytují Finsko a Švédsko plnou podporu Turecku proti všem hrozbám pro jeho národní bezpečnost. V tomto rámci nebudou Finsko a Švédsko podporovat PYD/YPG a organizaci definovanou jako FETO v Turecku. Turecko také plně podporuje Finsko a Švédsko proti všem hrozbám pro jejich národní bezpečnost. Finsko a Švédsko důrazně odmítají a odsuzují terorismus ve všech jeho formách a projevech. Finsko a Švédsko jasně a jednoznačně odsuzují útoky všech teroristických organizací proti Turecku a vyjadřují své nejhlubší pocity solidarity s Tureckem a rodinami obětí.

5. Finsko a Švédsko potvrzují, že PKK je zakázaná teroristická organizace. Finsko a Švédsko se zavazují zabránit činnosti PKK a všech ostatních teroristických organizací, jejich rozšiřování a činnostem osob zapojených nebo přidružených k přidruženým organizacím a krycím organizacím. Turecko, Finsko a Švédsko se rozhodly zvýšit svou spolupráci, aby zabránily aktivitám těchto teroristických organizací. Finsko a Švédsko odmítají ambice těchto teroristických organizací.

6. Kromě toho Finsko přidalo do rozsahu trestných teroristických trestných činů nové aktivity sérií změn trestního zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2022. Těmito posledními úpravami, které vstoupily v platnost 1. ledna 2022, se rozšířil okruh trestného činu účasti na činnosti teroristických skupin. Jako samostatný trestný čin přitom byly trestány činy podněcování k terorismu ve veřejné sféře. Švédsko potvrzuje, že od 1. července vstoupí v platnost nový a účinnější zákon o trestných činech terorismu a že vláda dále zpřísní svou protiteroristickou legislativu.

7. Turecko, Finsko a Švédsko potvrzují, že mezi nimi již není žádné národní zbrojní embargo. Švédsko mění svou národní legislativu o vývozu zbraní spojencům v NATO. V budoucnu bude vývoz obranného průmyslu z Finska a Švédska probíhat v souladu se spojeneckou solidaritou a duchem a literou článku 3 Washingtonské smlouvy.

8. Turecko, Finsko a Švédsko se po dnešních jednáních zavazují podniknout tyto konkrétní kroky:

  • Zavedou strukturovaný mezivládní dialog a mechanismus spolupráce na všech úrovních, včetně donucovacích orgánů a zpravodajských služeb, s cílem posílit spolupráci založenou na konsensu v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a dalším společným výzvám.
  • Finsko a Švédsko budou bojovat proti terorismu s odhodláním a odhodláním v souladu s ustanoveními příslušných dokumentů a politik NATO a učiní veškerá nezbytná opatření k odpovídajícímu posílení své místní legislativy.
  • Finsko a Švédsko v souladu s Evropskou úmluvou o vydávání vezmou v úvahu informace, důkazy a zpravodajské informace poskytnuté Tureckem, aby rychle a ve všech rozměrech zpracovaly žádosti Turecka o vyhoštění nebo vydání týkající se osob podezřelých z terorismu a aby rozvíjely extradici a bezpečnostní spolupráci s Tureckem uzavře dvoustranná smluvní ujednání.
  • Finsko a Švédsko zahájí a zakážou vyšetřování činností spojených s získáváním finančních prostředků a náborem teroristické organizace PKK a všech jejích přidružených a krycích organizací v rámci uvedeném v odstavci 5.
  • Turecko, Finsko a Švédsko se zaváží k boji proti dezinformacím a zabrání zneužívání svých zákonů k propagandistickým účelům teroristických organizací, včetně aktivit podněcujících násilí proti Turecku.
  • Finsko a Švédsko zajistí, aby jejich legislativa pro vývoz zbraní umožňovala nové spojenecké závazky a byla kompatibilní s jejich členstvím v NATO.
  • Finsko a Švédsko podpoří co nejširší zapojení Turecka a dalších spojenců mimo EU do současných a budoucích iniciativ Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, včetně účasti Turecka na projektu PESCO o vojenské mobilitě.

9. Pro realizaci těchto kroků vytvoří Turecko, Finsko a Švédsko Stálý společný útvar za účasti odborníků z ministerstev zahraničí, vnitra a spravedlnosti, zpravodajských služeb a bezpečnostních agentur. Stálý společný mechanismus bude otevřen účasti dalších zemí.

10. Turecko znovu potvrzuje svou dlouhodobou podporu politice otevřených dveří NATO a vyjadřuje svou podporu pozvání Finska a Švédska, aby se staly členy NATO na madridském summitu.zpět na článek