Neviditelný pes

AKTUÁLNÍ: Předvolební projev

14.1.2023

Vítám vás, moji budoucí poddaní, na svém předvolebním mítinku. Jsem rád, že jste se sešli v hojném počtu. Dovolte, abych se představil, jsem Vendelín Snach a rád bych vám následujících pět let vládl z pražského hradu. Zatímco moji konkurenti slibují věci, které se možná podaří uskutečnit, já se rozhodl slíbit cokoliv.

Během svého funkčního období budu dávat důraz na vzdělání. Je mi z duše odporné vidět, jak si za mrzký peníz bohatí obstarávají vysokoškolské diplomy. A to i ti, kteří je ke své práci nepotřebují, například modelky a politici. Není náhoda, že v naší rovnostářské společnosti je přístup ke vzdělání bezplatný. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že by měla být zachována i rovnost k přístupu k potvrzení o vzdělání. A tak vám slavnostně slibuji, že skutečně každý zájemce, i nejposlednější dělník, jehož IQ bude odpovídat číslu podprsenky jeho manželky, bude mít nárok na vysokoškolský diplom dle vlastního výběru.

Spokojenost ve společnosti roste s jejím bohatstvím. Mrzí mě, že opravdu bohatých je v české společnosti mizivé procento, zatímco zadlužení naší země je v porovnání s bohatšími krajinami směšně malé. Navrhuji proto, abychom se přestali bát půjček a pokud se odvážíme dosáhnout obdobného státního dluhu jako Spojené státy Americké, rázem se stane z každého Čecha několikanásobný milionář. Alespoň prozatím.

Silná sebevědomá společnost je zásadní výhodou v konkurenčním boji mezi státy. Jen pokud se nebudeme bát si plnit své sny a tužby, budeme schopni jich dosáhnout. Z tohoto důvodu se zasadím o opakování akce „Milostivé léto“ každým rokem, jeho rozsah nebude omezen jen na odpuštění dluhů státu, ale budou odpuštěny veškeré dluhy, které si dlužník, podnikáním i jinak, naseká. Z téhož přesvědčení vychází i další veřejný slib, že bude každoročně, ve výroční den mého jmenování presidentem, vyhlášena takzvaná generální amnestie. Ta se bude týkat všech uvězněných a jen ti, co si na vězeni již zvykli a nemají zájem se potloukat někde po ulicích, budou smět ve vězení zůstat. Amnestie bude jeden z mocných impulsů pro naši ekonomiku, neboť se objeví množství práce chtivých, kteří přispějí k rozvoji ekonomiky.

Nejen chlebem živ je člověk, jak kdysi zmínil můj předřečník Ježíš Kristus. Moderní česká společnost se orientuje i na méně měřitelné cíle, než jak jí přikazuje diktát kapitalistické spotřební společnosti. Láska a štěstí jsou věci, které potřebuje k plnému prožité svého života každý muž i každá žena. Z tohoto důvodu bude zdarma vydáváno každému muži nad 45 let věku jedno platíčko Viagry zdarma každý týden a pět lahví kvalitního vína pro ženy, aby své muže nezabily.

Samozřejmě bych se zasadil o bezpečnost našeho státu. Vzhledem k tomu, že doposud není známo množství vojáků a techniky, kteří by byli schopni ubránit naši vlast, neboť jsme to od roku 1918 ještě nezkusili, rád bych pokračoval v tomto osvědčeném módu a rozpustil bych i stávající ubohé zbytky naší armády, kvůli kterým se nám stejně jen ve světě posmívají. Pak si nás žádný agresor ani nevšimne, když ví, že stejně bojovat nebudeme.

ironie

Celospolečenským problémem je nedostatek bytů. Zasadím se o zrušení stavebních úřadů jako celku a bude zcela na každém majiteli pozemku, co si kde postaví. Kde může růst řepka, tam může vyrůst i panelák. I silniční síť čeká výrazné kvalitativní zlepšení tak, aby po ní nebylo možno jezdit auty. Dopravu ovládnou vizionáři na bicyklu či kolobrndě. Pohyb a sport bude jednou z mých určujících priorit. Všichni starobní důchodci se budou přesouvat vlastní silou a bude radost pohledět na babičky, projíždějící na skateboardu na poslední problik zelené křižovatkou. Jejich fyzický stav se bude zlepšovat a bude mít navíc blahodárný účinek i na naše zdravotnictví. Jelikož je v současnosti dostupné pro všechny a rádi toho využíváme, na každého z nás vychází průměrně 12 minut lékařovy pozornosti ročně a krabička Paralenu. Nyní si budou schopni lékaři udělat čas i na zastavení tepenného krvácení po pádu z kola.

Úkolem dobrých politiků je říkat i nepříjemné věci. Ani já se nezastavím před konstatováním, že daně budou muset, bohužel, trvat v nějaké upravené podobě dál. Alespoň v takové míře, aby bylo vybráno dost peněz na plat vašeho presidenta i mých blízkých.

Jsem si jist, že se blízké budoucnosti nemusíme obávat a můžeme jí hledět vstříc s nadějí, že naše rozhodnutí následná generace nějak zaplatí. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem vás inspiroval k správnému rozhodnutí, koho volit.zpět na článek