Neviditelný pes

VĚDA: SARS-CoV-2 mění lidskou DNA!

11.1.2021

Některé protesty zarytých odpůrců vakcinace už nejsou k smíchu. Jejich hloupost nejenže kvete po našich luzích a ozývá se z našich hájů, ale ve stále větší míře infikuje ty, co dosud jen brojili proti rouškám.

V pátek 8. ledna, jak o tom informovala ČTK, si houf lidí na Václavském náměstí vyslechl více než hodinové pásmo proslovů, ve kterých mluvčí kritizovali vládní protiepidemická opatření a také očkování proti covidu-19, přičemž někteří dokonce zpochybňovali samotnou existenci nového koronaviru. Několik účastníků tohoto shromáždění mělo na kabátech v Davidově šesticípé hvězdě, kterou nacisté označovali židovské obyvatele, nápis NEOČKOVANÝ. Tím někteří odpůrci vakcinace došli tak daleko, že znesvětili památku těch, co byli nahnáni do koncentračních táborů a tam pak do plynových komor. A našli se na tom shromáždění i stoupenci konspiračních teorií, co ve vakcíně, kterou se už očkujeme, po vzoru radikálů z řad polských bigotních katolíků, hledají lidská embrya.

„Vzdáváme se očkování vakcínou proti koronaviru a varujeme před jejím hromadným použitím i ostatní, protože jde o hroznou věc se zhoubnými následky,“ uvádí se v listu polských radikálů, zaslaném k rukám prezidenta Andrzeje Dudy a vládě premiéra Mateusze Morawieckého. Vakcína proti koronaviru je podle nich „vyrobená z buněk lidských plodů pocházejících z potratů”. Tudíž je láska k bližnímu vede k „ráznému postoji proti vakcíně“ a varují před jejím použitím. Přitom jim však uniklo, jako některým našim odpůrcům očkování, že se v Evropě očkuje přípravkem Comirnaty od Pfizeru, kterým se v Polsku už nechalo očkovat přes 170 tisíc lidí. Naštěstí u nás se pohled křesťanů na výdobytky vědy nepojí s náboženským fanatismem, o čemž svědčí všem našim občanům dostupné Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19, kde se říká: „Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.“

Ale jak se doopravdy věci mají? Inu, žádný výrobce vakcín, využívající principu oslabených virů, nezabíjí lidské plody. Ve skutečnosti je tomu tak, že se pro přípravu některých vakcín užívají buněčné kultury, na kterých se pomnoží virus. Buněčné kultury mohou být původu zvířecího i lidského, kdy původně vznikaly z fetálních buněk (z potraceného lidského plodu). Jenže v případě našeho dnešního očkování se jedná o mRNA vakcínu společností Pfizer a BioNTech. V rámci tohoto očkování se ani zlomeček tolik obávaného viru, pomnoženého na buněčných kulturách, do lidského těla nedostane. Zde tedy padá i mýtus škodlivé vakcíny, která nás nemá ochránit, nýbrž naopak do těla injekcí vpraveným virem nás má nakazit. Principem očkování vakcínou Pfizer/BioNTech je totiž podání modifikované messenger ribonukleové kyseliny za účelem navození nitrobuněčné produkce antigenního epitopu spikového proteinu SARS-CoV-2, což iniciuje tvorbu protekčních protilátek tříd IgM a IgG a též navození cytotoxické buněčné odpovědi, čímž bude očkovaný chráněn před důsledky expozice viru způsobujícího covid-19. Tedy laicky řečeno: po nějakých embryonálních buňkách či samotném koronaviru v téhle vakcíně od Pfizeru není vidu ani slechu.

Na všelijakých shromážděních odpůrců vakcinace a v internetových diskuzích se stále častěji odehrávají zájem laiků budící konspirátorské bouře ve sklenicích vody. A najde se tam dodnes i nějaký ten nedovzdělaný stoupenec konspiračních teorií, podle nichž nám aplikovaná vakcína od Pfizeru změní naši DNA. Ve skutečnosti však lidskou DNA nemůže měnit vakcína, ale může ji měnit virus! Neboť RNA viru SARS-CoV-2 může být reverzně přepsána a integrována do lidského genomu. A jak se na to přišlo?

U pacientů s covid-19 po zotavení bylo široce hlášeno prodloužené vylučování RNA viru SARS-CoV-2. Opakovaně měli pozitivní PCR testy, i když tito pacienti většinou nebyli infekční. Tým vědců pod vedením virologa Rudolfa Jaenische z MIT se rozhodl prověřit předpoklad, že RNA virů SARS-CoV-2 mohou být reverzně transkribovány a integrovány do lidského genomu a že transkripce integrovaných sekvencí může odpovídat za PCR pozitivní testy. A výsledky jejich výzkumu již naznačují molekulární mechanismus pro retro-integraci SARS-CoV-2 u pacientů. Tato nová vlastnost infekce SARS-CoV-2 může vysvětlovat, proč mohou pacienti pokračovat v produkci virové RNA i po zotavení, přičemž naznačuje nový aspekt replikace RNA viru. A jak se ukazuje, PCR test může detekovat virové transkripty z virových sekvencí stabilně integrovaných do genomu spíše než infekční virus.

Jinak řečeno, tým prof. Rudolfa Jaenische zjistil, že se v DNA buněk lidí, kteří onemocněli chorobou covid-19, nacházejí úseky dědičné informace SARS-CoV-2. Čím větší byla virová nálož v těle pacienta, tím více buněk si části virové dědičné informace přisvojilo. Nejvíc takovýchto úseků virové dědičné informace zjistili vědci v buňkách plic a průdušek pacientů s těžkým průběhem covidu. Výsledky studie oponentním řízením zatím neprošly, Jaenischův tým je předběžně zveřejnil na serveru bioRxiv. „Řada otázek zůstává otevřená a my je musíme zodpovědět,“ podotýká k tomu prof. Jaenisch. Důležitou následnou otázkou je, zda tyto úseky dědičné informace SARS-CoV-2 mohou exprimovat (vyjadřovat) virové antigeny. Pokud ano, bude klinicky zajímavé posoudit, zda virové antigeny exprimované z integrovaných fragmentů viru mohou u pacientů vyvolat imunitní odpověď, která by mohla ovlivnit průběh a léčbu onemocnění.

Výsledky tohoto výzkumu tak mohou být významné i pro současné klinické studie antivirových terapií. Tedy mohou být užitečné při léčbě chorob způsobených viry, včetně léčby covidu-19.

Převzato z KarelWagner.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek