Neviditelný pes

ÚSTAVNÍ SOUD: Nespokojenost

13.2.2024

Předseda Ústavního soudu vyjádřil nedávno nespokojenost s tím, že po vynesení asi klíčového nálezu týkajícího se zvyšování důchodů byli soudci tohoto soudu vystavení na sociálních sítích urážkám a vyhrožováním. A kdo zde kdy nebyl, ať řekl nebo učinil cokoli ? Vítejte ve světě sociálních síti, páni soudci ! Ostatně vítejte v reálném stavu celé společnosti. Zlepšení zatím v nedohlednu…

Dnes, kdy od tohoto nálezu již uplynul nějaký čas, lze se jen pokusit hodnotit s jistým odstupem. Nález ve vysloveném znění velká část právníků, alespoň těch, kteří se orientují v politickém dění, sice předvídala, ale o jehož „správnosti“ není přesvědčena nezanedbatelná část občanů, nebyl jistě tím nejlepším „startovním výstřelem „ nového Ústavního soudu. Alespoň pokud jde o sjednocení právního vědomí občanů. Především proto, že předvídatelnost soudních rozhodnutí, která je jinak nezbytnou součástí demokratického právního řádu, nebyla tentokrát podmíněna znalostí práva, judikatury, nebo, jako v tomto případě trochou ekonomických znalostí, ale právě onu „orientací“ v politickém dění. A to není dobré….

Ani náš Ústavní soud, jako ostatně obdobné soudy všude na světě, nežije ve vzduchoprázdnu a odráží politické a občanskoprávní postoje těch, kteří ho navrhují nebo zvolí. Nemůže tomu být jinak. Jenom by se příliš často neměl vytrácet respekt k názoru těch druhých. A to by nebylo dobré….

Autor je ombudsmanzpět na článek