Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Příliš mnoho nepoučitelných

30.3.2010

Před dvaceti lety jsme si nemysleli, že bude třeba ještě po letech tepat krutou a špatnou léčbu nemocného světa podle Marxových a Leninových receptů. Ta byla spíš tmářským pouštěním žilou než léčbou a zavedla nás do chudoby. Bohužel, i po smutných zkušenostech, je tu stále téměř patnáct procent voličů KSČM - a jsou to „lidé zvláštního ražení“, jak je označil Stalin. Spolu s těmi trochu stydlivějšími, kteří volí ČSSD, to budou možná dva miliony hlasů.

Dnes nám nehrozí pád do totality, na to tito pohrobci nemají už spojence na věčné časy, přesto je třeba mladším lidem něco připomenout. Občas se vůdci - politicky vyučení za normalizace - nechají slyšet, že už nedopustí zneužívání moci, že teď už budou hodní a budou to dělat líp. Ten systém byl přece postaven na zneužívání moci, na násilí, diktatura proletariátu byla přece diktátem aparátčíků, bez represí by ten režim nemohl vůbec existovat. Do JZD by dobrovolně nikdo nešel a znárodnění holičů bez něj bylo nemyslitelné. Před krachem socializmu mohl mít pravdivé informace jen ten, kdo o ně usiloval, dnes jsou dostupné každému a jak je vidět, voliči, o kterých je řeč, o ně nestojí.

Do roku 1968 ještě šlo ohlupovat lidi pohádkami o kultu osobnosti a o návratu k leninské cestě. Tehdy Solženicyn tajně a s obavami ze zabavení dopisoval Souostroví Gulag, tuto strašnou obžalobu zvráceného režimu - depresivnější knihu těžko najdete. Měla by se stát povinnou četbou pro všechny, kdo se slzou v oku vzpomínají na socialistický ráj, aby poznali, čím byl zaplacený. Museli by sebrat všechnu odvahu, co mají, protože ani pro otrlého prospěcháře nebude lehké nahlédnout, co podporoval a na čem se přiživoval. A přitom to v našich podmínkách byl jen čajíček proti hrůze, kterou bolševici rozpoutali na východě. Jestliže u nás utýrali pochopové StB na pět tisíc lidí ve vězení, zastřelili na hranicích a zavraždili na šibenicích, tak při vší úctě k těmto mučedníkům je to jen zlomeček z padesáti milionů obětí, které má na svědomí sovětský režim a zvrácená ideologie.

„Na celé planetě a v celých dějinách neexistoval režim krutější a zároveň prohnanější a lstivější než režim bolševický… ani co do počtu umučených… ani ten amatérský Hitlerův…“ říká Solženicyn. Ví, o čem píše, sám tam prožil dost let. Gulagy byly navrženy už Leninem v roce 1918, nevznikly až s kultem osobnosti, jak se nám snažili namluvit. V těch táborech, převážně na mrazivé Sibiři, byl při otrocké práci soustavně udržován stav okolo deseti milionu vězňů, z nichž málokdo žil ve strašlivých podmínkách déle než pár let, a musel být proto zajištěn pravidelný přísun nových otroků O to se starali zločinci z ČEKY a stranických „trojek“.

Je stejně smutné, že kromě obětí má tento režim na svědomí miliony ochotných pomocníků, ze kterých udělal vrahy. Je-li to málo, jděte se, soudruzi, podívat na polský film Katyň. Uvidíte ty vojáčky s modrými čepicemi vojsk NKVD, jak popravují polské důstojníky: dva jej drží, třetí střílí do týla. Snažili se nám namluvit, že válku předvídali, smlouvou s Hitlerem prý chtěli získat čas. Proč potom likvidovali své potenciální spojence ? Houby, chtěli si s nacisty rozdělit svět a do poslední chvíle jim dodávali naftu a obilí.

Skalní komouši tato fakta označí za „primitivní“ antikomunizmus. Jaký by pak měl být ten inteligentní ? Jistý totalitní soudce nedávno mudroval, že prý musíme vidět jeho jednání „v kontextu doby“, a i jiní se vymlouvají na tehdy rozdělený svět, což měl podle nich udělat Churchill ve své řeči ve Fultonu. Ten řekl, že „od Baltu po Terst byla spuštěna železná opona", a tak jen pojmenoval to, co udělal Stalin, který tu oponu spustil!

Naivní lidé včerejška asi.nikdy nepochopí nevyhnutelnost polistopadových změn, třeba někdy nedokonalých. Stále budou volit politiky, kteří nemají zájem něco řešit, ale téměř jistě nás zavedou maďarskou nebo dokonce řeckou cestou do dluhů. Nahrává jim hloupost některých liberálů, kteří si myslí, že novodobá šlechta musí i hlasitě mlaskat. To je však na další úvahu. O nás staříky a babky už ani nejde, ale mladší generace by si to neměly nechat líbit a jít volit.Jinak budou ty dluhy platit a na důchody jim moc nezbude!zpět na článek