Neviditelný pes

ŠKOLSTVÍ: Rosenheim nešel do Vršovic

20.2.2016

Před několika dny se objevila v médiích zpráva o tom, že učitelka střední školy Na Třebešíně byla po několik měsíců vystavena šikaně. Po jejím údajném odhalení a smíření se s agresory doma zemřela, patrně na celkové vyčerpání organismu.

Podle zpráv z tiskové konference svolané ředitelem školy, uveřejněných na stránkách iDnesu, škola

1) nic nevěděla,
2) s třídou pracovali psychologové, takže cajk,
3) a studenti byli pěkná kvítka, protože se jejich vyloučení už zvažovalo.

Takže za prvé; škola o šikaně musela vědět. Nedovedu si představit, že v prostředí, kde se navzájem stýkají minimálně desítky žáků, by šikana zůstala utajena v rámci jedné třídy. Také učitelé nejsou slepí a hluší. Stává se, že se kolega v kabinetu „pochlubí“, kdo mu celou hodinu pil krev, takže i z této strany, budeme-li předpokládat absolutní mlčenlivost studentstva, se informace určitě dostaly až k vedení. Za své praxe jsem už bezpočtukrát zažil od studentů poznámky typu: „No to s paní Novákovou se vůbec neučíme...“, „Ona tomu vůbec nerozumí, máma dělá účetní a říkala, že Berková to vykládá špatně.“ A tak podobně. I z takovéhoto studenta „na příjmu“ by se dalo vytáhnout něco o šikaně kolegyně - i za předpokladu, že o ní ona sama mluvit nechce. Zapomínat nesmím ani na sociální sítě, protože dnes je běžné, že má učitel své studenty v přátelích a naopak. Na vlastní oči jsem viděl řadu videí a fotek, kde učitel třeba spal, nebo kde si studenti posílali navzájem tahák k písemce, kterou jim učitelka sedící za stolem zadala. A to už vůbec neřeším, že za situace, kdy na učitele žactvo pokřikuje, muselo být i při zavřených dveřích slyšet až do ředitelny, že se ve třídě děje něco podivného.

Takže pokud ředitel říká, že škola neměla o šikaně žádné informace, tak lže. A mimochodem, pokud by o ní neměla informace, jak je možné, že se za jeho asistence ona angličtinářka s agresory smíří?

Za druhé; s každou třídou pracuje dneska psycholožka nebo psycholog. Byť jistě existují i dobří školní psychologové, setkal jsem se během své praxe spíš s opakem. Zpravidla jde o někoho, kdo psychologii vystudoval a je vybaven nějakými certifikáty, ale nedovede dosáhnout toho, aby se před ním třída otevřela. Takový člověk pak ve třídě pohovoří o šikaně a rasismu, žactvem je přijat vlídně, neboť kvůli tomu odpadla matematika, čeština a tělocvik, a tím to končí. Psycholog, který přijde jednou za měsíc na tři hodiny, je na nic; získat důveru třídy alespoň natolik, aby vám věřila, trvá minimálně týdny, ale spíš měsíce.

Takže ohánět se psychologem je sice in, ale v praxi to o ničem nevypovídá.

Za třetí; už jsem několikrát psal, že školy jsou financovány podle počtu dětí a že zejména střední školy se v současnosti potýkají s nedostatkem studentů. Je to jenom spekulace, ale dovedu si představit, že v případě vyloučení tří studentů by se třeba musela třída sloučit s jinou, nebo by už nemohla být dělena na skupiny při výuce jazyků. V takovém případě by část lidí přišla na hodinách o část úvazku a tím pádem i o peníze. Sám jsem na toto téma zažil před lety zuřivou hádku, kdy jsem měl v plánu nechat jednoho studenta v srpnu propadnout, protože jeho znalosti a hlavně studijní nasazení na čtvrťák nepostačovaly. Byl jsem tenkrát obviněn z nekolegiality s ostatními, že jim beru peníze, protože bez onoho hocha se budou muset krátit úvazky jazykářů.

Také si dovedu představit, že na vyloučení třeba nebyly splněny všechny administrativní postupy, protože s kázeňskými opatřeními je to trochu jako na vojně. Napomenutí, důtka třídního, důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení, úplné vyloučení. Jednotlivé stupně však musí být řádně uděleny a zaznamenány. Opět se jedná o spekulaci, ale mohlo se stát, že škola prohřešky oné trojice studentů dlouhodobě neřešila a nyní, když nemá potřebné podklady, je nemůže vyloučit. Jelikož ředitel tvrdí, že o jejich vyloučení už škola uvažovala, skoro bych tipoval to druhé. A to se dělo proto, aby se nestalo to první.

Po napsání výše uvedeného textu jsem viděl zástupce České školní inspekce v pořadu Hyde park České televize. Podle Ondřeje Andryse, náměstka hlavního inspektora, je třeba události, k nimž došlo, jednoznačně odsoudit. Nečekané. Dále uvádí, že se nyní bude prošetřovat, zda škola vykonávala prevenci a jak. Do školy údajně docházeli dva externí odborníci na extremismus a psychopatologii, takže se bude zkoumat, jak prováděli primární prevenci. Smutné je, že budou-li mít oba „odborníci“ řádné certifikáty, správně zformulované výstupové zprávy a správně zpracovanou tzv. zpětnou vazbu od studentů (papír, kde se zaškrtne, jak moc byli studenti s kurzem spokojeni), bude škola z obliga.

Nyní k paní učitelce. Lidsky je mi jí jako člověka nesmírně líto a její rodině bych rád touto cestou vyjádřil upřímnou soustrast, ale nalijme si čistého vína. Žádná šikana nezačíná tak, že učitel vstoupí do třídy a žactvo se na něj sesype. Videa znázorňující rozdováděnou třídu nasazující učiteli na hlavu odpadkový koš, jak se stalo před lety na Moravě, jsou pouze špičkou ledovce a jeho větší část je skryta. Je to proto, že učitel je dřív nebo později nucen se vůči třídě prosadit a nějakým způsobem si vydobýt autoritu. Právě v tom tkví schopnost být dobrým učitelem, mít ve třídě respekt a dosáhnout toho, že studenti se řídí přáním učitele, ne naopak.

Pakliže má tedy škola se studentem nějaký dlouhodobý problém, má tendenci si ho ponechat, pokud jeho setrvání ve škole bezprostředně neohrožuje zdraví jiných studentů.

Osobně jsem šikanu kolegů ze strany žáků zažil (a věděla o ní pochopitelně celá škola včetně vedení). Po jednom z nich házeli studenti ty části baget, které jim nechutnaly, jiné kolegyni, postarší paní, nabízeli rozjívení učni ve druháku skupinový sex. Oba členové učitelského sboru se pak o své zážitky v kabinetu ochotně dělili, jeden se tomu smál, druhá byla lítostivá. Ať to zní sebedrsněji, tak ani jeden z nich neměl ve školství - minimálně na pozicic učitele - co dělat. Ale bohužel, právě učitelů, co do školy jenom chodí, ale neumí učit, je zejména ve státním školství obrovské množství. A pokud si neumí zjednat ve třídě ani respekt, tak se stane, že nastoupí různá míra šikany...

Takže jak podobným tragédiím předcházet do budoucna? Určitě změnit systém financování vzdělávání, aby nebyl pro školu problém se studentů, kteří se neumí chovat, jednoduše a rychle zbavit. Změnit legislativu, která nekritický straní studentům na úkor učitelů, potažmo školy, takže kvůli nějakému chybějícímu papíru je škola ještě popotahována Českou školní inspekcí. A neškodilo by ani zvýšení platů pedagogů (teď nemyslím peníze na školství jako takové, těch je nesmyslně moc), aby se učitelství stalo atraktivním zaměstnáním a přitáhlo k sobě jednak odborníky, jednak lidi, kteří si dokážou zjednat ve třídě pořádek.zpět na článek