Neviditelný pes

PRÁVO: Nesmyslné obvinění náměstka NP Šumava

16.7.2013

Nutil své podřízené používat chemii! Obvinění za kůrovce! Titulky, které se na přelomu minulého a tohoto týdne vyrojily v médiích v souvislosti s trestním oznámením na Václava Brauna, vedoucího odboru státní správy Národního parku Šumava. Podle trestního oznámení měl Václav Braun nutit své podřízené, aby podepsali povolení související s použitím biocidů na území Národního parku Šumava. Nesmysl! K ničemu je nutit nemusel!

Na rozhodování o takovém povolení se podíleli (výjimka byla tehdy vydávána formou usnesení vlády) tři ze čtyř zaměstnanců, kteří trestní oznámení podali, každý rok. Bez mrknutí oka, a to od jara 2008, v roce 2010 již samostatně. V ten rok se takové povolení o výjimce na území parku schvalovalo poprvé. Proč by měl nový šéf v roce 2011 k něčemu nutit své podřízené, když to samé – tři roky po sobě - schvalovali naprosto běžně?

Co je ještě paradoxnější – před rokem 2008 se o udělení výjimky k použití biocidů na území parku nežádalo vůbec. Nebylo jí potřeba a nikdo se po ní nesháněl. Biocidy se používaly v případě potřeby naprosto běžně, protože jsou součástí správné taktiky související s ochranou lesa. Zároveň je pravdou, že když se použití zveřejní ve správném kontextu, dokáže čtenáře správně postrašit. Chemie v lese zabíjí zdejší zvířata! O to přece jde, ne?! Skutečnost je však značně složitější, a tak se použije jen část pravdy k vybuzení patřičných emocí.

Určitě je třeba také doplnit, že na Šumavě se biocidy používají stále méně. Jeho největší množství se na Šumavě používalo v roce 2007 po orkánu Kyrill. Od té doby do letoška kleslo použití přípravku Vaztak téměř třicetkrát. Z více než dvou a půl tisíce litrů na letošní historické minimum. Vaztak již letos nepoužíváme téměř vůbec, i když máme řádně schválenou výjimku od státní správy. Navíc se v posledních letech už neprovádí přímý postřik kůrovcové dřevní hmoty. Chemické přípravky se používají pouze na obranných zařízeních, tzv. lapácích, které jsou zatraktivněny feromony, takže přitahují skutečně jen kůrovce a ne jiné, třeba vzácné a chráněné, druhy. Víc není třeba. Kůrovcovou kalamitu jsme zažehnali.

V celém případu navíc existují i další okolnosti, které ukazují na jeho, řekněme, citové zabarvení či připravenou osobní mstu. Jeden z těch, co oznámení sepsali, je Braunův předchůdce, který byl z této funkce odvolán. Další musela správu parku opustit pro nadbytečnost. Že by při sepisování trestního oznámení byly špatnými rádci také závist, vztek a neuspokojené osobní ambice související s výpovědí?!

I kdyby všem autorům trestního oznámení jejich šéf říkal, co mají a nemají udělat, není právě to zcela normální? Tak, jak je to běžné všude? V každé firmě, správně fungující organizaci? Nadřízený vede své podřízené. Proč by to na Správě Národního parku Šumava mělo být jinak?! Oni připravovali jen podklady. Za rozhodnutí nesl odpovědnost vedoucí odboru a tím byl Václav Braun. Jeho podpis pak byl na konečném rozhodnutí. Nikoho jiného ne.

S Vaškem se osobně se známe již více než 25 let. Co se šumavské přírody týká, je to jeden z největších odborníků a erudovaný specialista na její ochranu. Navíc je to opravdový dobrák, který svým způsobem patří do "staré školy", nikdy jsem ho neslyšel říct sprosté slovo a už vůbec ne, aby někoho k něčemu nutil. Někdy by prostě mohl být přísnější. Je paradoxní, že právě za to, co vůbec není, ho dnes stíhá Policie ČR.

Autor je ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Převzato z Manek.blog.ihned.cz se souhlasem autorazpět na článek