Neviditelný pes

PRÁVO: Kradou nám, co jsme ještě nestačili rozkrást

7.9.2012

Tak by se dal shrnout odpor křišťálově úplatné ČSSD k církevním restitucím. Škodlivých hlupáků, kteří např. s odkazem na upalování čarodějnic ve středověku popírají vlastnická práva církve k majetku uloupeného církvím v r. 1948 násilím organizovaným zločinným komunistickým režimem, nemusí být málo.

Rozhodně víc, než by bylo těch, kdo by chtěli požadovat na Švédsku, aby vrátilo České republice sbírky císaře Rudolfa ukořistěné švédskými vojsky za třicetileté války.

Podle tehdy platného, možno říci obyčejového mezinárodního, práva bylo nabytí kořisti na dobytém území švédskými vojsky za třicetileté války legitimní. Podle současného právního řádu České republiky byla loupež církevního majetku zločinným státem organizovaným násilím v r. 1948 zločinnou loupeží.

Na církevní restituce lze pohlížet z mnoha rovin. Pro současný stav ústavněprávního bezvědomí společnosti je příznačné, že ve veškeré veřejné diskuzi o církevních restitucích jsem ústavněprávní přístup dosud nezaznamenal.

V právním státě by ústavněprávní přístup měl být při tom zásadní. Ústavněprávní přístup nepřipouští diskuzi.

Mělo by být notorietou v právním státě, že všem ústavním činitelům už v úvodu, tedy v Preambuli, Ústava ukládá řídit se především v politice striktně všemi osvědčenými principy právního státu. Základním principem právního státu je zásada: Právo nevzniká z bezpráví (z bezpráví nevzniká právo) "Ius ex iniuria non oritur". Vlastnictví majetku státem, který byl zločinným režimem státem organizovaným násilím uloupen církvím, je proto protiústavní.

Kdo z poslanců Parlamentu ČR zvedne za svoji politickou stranu ruku proti církevním restitucím, dopustí se pohrdání základními demokratickými principy touto politickou stranou a tím poruší ústavní povinnost v čl.5 Ústavy. Pohrdání Ústavou není a nesmí být v právním státě politickým názorem. Pro pohrdání ústavním závazkem z ústavního slibu by mělo být bez ohledu na imunitu pro každého ústavního činitele trestné. Dokud nebude pohrdání Ústavou trestné především pro ústavního činitele vázaného ústavním slibem, nebude Česká republika právním státem. Otázka Lidového domu a ČSSD je na samostatné pojednání.

V celé veřejné diskuzi o církevních restitucích postrádám praktický přístup. Proč by měly zrovna církve zůstat zbaveny svého majetku? Aby ti, kdož rozkradli vytunelováním veškerý státní majetek po Listopadu 1989, o církevní majetek také nepřišli? Kdo jiný než právě tito utajení loupežníci stojí v pozadí, mají strach, že o církevní majetek přijdou, a křičí chyťte zloděje?

Vždyť po Listopadu 1989 to bylo stejné jako po válce. Tanky odjely, agenti zůstali. A tak se KGB podařilo veškerý státní majetek náležící občanům České republiky po Listopadu 1989 vytunelovat prostřednictvím bílých koní, jako byl "miliardář" Kožený, za kterým stála jedna ze správ StB, a drtivá většina dalších. Byla to loupež tisíciletí. Jak jinak, než osvědčenou českou cestou. Jak je u KGB zvykem.

A kdo křičí, že nikoli o pouhé desetimiliardy, ale o biliony korun byl český národ úplatnou státní mocí ovládanou agenty KGB po Listopadu 1989 oloupen? Proč nekřičí ti, kdo brojí proti církevním restitucím? Proč nežádají odškodnění na KGB ovládaném Rusku za loupež tisíciletí?

Především katolická církev díky Vatikánu by byla zatím ještě zárukou, že není jen nastrčeným bílým koněm, ale bude skutečně autentickým vlastníkem jí vlastněného majetku.

I v katolické či jiné církvi se může najít jedinec, který selže, podlehne pokušení mamonu a majetek restituovaný církví hamižně zpronevěří. Vždyť kolik takových se najde, kterým je svěřen do péče majetek obcí a měst či státu a podlehnou pokušení mamonu a majetek vlastněný obcemi, městy, či státem hamižně beztrestně zpronevěří.

Je jich málo? Nikoliv. A požaduje někdo, aby obcím, městům či státu se majetek zabavil či jeho vlastnění se zakázalo? Mohou občané obcí, měst či státu za to, že stát ovládaný beztrestně organizovaným zločinem neposkytne obcím, městům či státu náležitou trestněprávní ochranu jejich majetku? Nemohou. Mohou za neposkytnutí náležité trestněprávní ochrany majetku státem církve? Nemohou.

Když jsem koncem devadesátých let zahájil provoz svojí advokátní kanceláře v Bratislavě, slovenská média zveřejnila vydírání jednoho ze slovenských miliardářů mafií. Asi byl výjimkou. "Důvěru" KGB neměl. Jinak by neměl být kým vydírán. Ten miliardář zveřejnil, že ve snaze nedopustit, aby se jeho majetku zmocnila mafie, převedl veškerý svůj majetek na slovenskou katolickou církev.

Český občan je na tom stejně. Chce, aby majetek uloupený církvím zločinným komunistickým režimem státem organizovaným násilím se zmocnila neviditelná ruka Putinovy vertikály moci, stejně jako se zmocnila majetku státního?

Pokud ne, neváhejme církvím jejich majetek co nejdříve vydat. I když se nedozírně chtivé neviditelné ruce Putinovy vertikály moci část církevního majetku nakonec podaří přece jen uchvátit, bude to jen zlomek toho, co jinak hrozí.

Čím více majetku bude církvím vráceno, a čím dříve, tím bude pro české občany lépe. A že je krize? Pokud se beztrestně rozkrádají ze státního rozpočtu stamiliardy ročně, tak jakápak krize? Kdopak chce pochybovat o tom, že s nabytým majetkem budou církve českým občanům prospěšnější, než nedozírně chtivá neviditelná ruka Putinovy vertikály moci ?

A Klausova záruka k roku 1948? Rok 1948 byl rokem vyvrcholení vlastizrady KSČ na českém národě. Umožnil pod taktovkou ruských protektorů státem organizovaným násilím oloupit nikoliv jen církve, ale všechny - nejen o majetek, ale i o svobodu a lidskou důstojnost. Dovolávat se roku národní hanby a ponížení, do které KSČ český národ v r. 1948 dostala, je projevem pohrdání důstojností národa. O to víc, dovolává-li se kdokoliv roku 1948 proti oloupenému.zpět na článek