Neviditelný pes

PRÁVO: Kdo si v Česku může nahrávat koho?

1.4.2023

Zdá se, že učitelka Martina B. bude obviněna za to, že při výuce popírala válku na Ukrajině. Pokud k obžalobě skutečně dojde a pražská učitelka bude uznána vinnou, může to mít pro ni vážné následky, včetně případného trestu odnětí svobody. Nicméně je důležité vyčkat na výsledky soudního procesu a vynesení konečného rozsudku.

Obviněná údajně při hodině slohu osmákům tvrdila, že se v Kyjevě nic neděje. Když namítali, že ve zprávách veřejnoprávní České televize viděli hořící město, kontrovala, že citovaná televize je prý zaujatá.

Jestliže je obvinění z přehlížení a popírání vážných událostí pravdivé, jedná se o vážnou chybu ze strany učitelky a její chování může mít negativní dopad na žáky, kteří by mohli být dezinformováni a získat zkreslený obraz reality.

K jádru věci - žáci z hodiny pořídili audionahrávku, za což prý učitelka požadovala potrestání autora. Ředitelka základní školy se ale tehdy za děti (pokud tak můžeme pubertální - osmáky nazývat) postavila.

Je důležité, aby se vzdělávací instituce snažily vytvořit prostředí, ve kterém se studenti cítí bezpečně a respektováni. Je dobře, že ředitelka školy se postavila za mladé posluchače a jejich právo na nahrávání.

Je třeba jedním férovým dechem podotknout, že zveřejňování nahrávek bez souhlasu druhé strany může být obecně chápáno jako neetické a nezákonné, protože zasahuje do soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Nicméně jak říká i česká a evropská judikatura – pokud je nahrávka podkladem pro trestní nebo přestupkové řízení, tak jako krajní prostředek ji možno použít.

Připomeňme například kauzu Libora Michálka z roku 2010.

Nicméně obdobné právo by měl mít mj. i generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon, který si nahrál ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečku, při údajném trestném činu – podplácení a vyhrožování. Zda k němu skutečně ze strany vrchního lidovce opravdu došlo, necháme samozřejmě na nezávislých soudech. Neřešíme zde hmotně-právní stránku věci, ale přípustnost pořízení nahrávky bez souhlasu nahrávaného.

Bylo by naprosto absurdní, kdyby takové právo měli „osmáci“ a vysoký státní úředník nikoliv! Padni komu padni. Měřme stejným metrem.

(publikováno v deníku Právo, 29. 3. 2023)

Autor je právníkzpět na článek