Neviditelný pes

PRÁVO: Ctihodnosti, kolik je Vám let?

21.4.2023

Pokud byste si dnes na dveře obchodu pověsili cedulku – Přijmeme vyučenou prodavačku do 50 let věku, tak byste se zlou potázali a příslušná inspekce by Vám brzy vyměřila nemalou pokutu. Již ani odvážný satirik čtvrtníčkovského střihu by si nedovolil pomyslet, co by následovalo, kdybyste si na svou restauraci pověsili inzerát – Přijmeme pracovitého číšníka. Romský, rakouský a bulharský původ vyloučen.

A je to tak dobře – diskriminace z důvodu (nejen) věku, rasy, národnosti nebo pohlaví do moderního právního státu nepatří.

Nicméně někdy je tma pod svícnem. Autor si je vědom, že teď píchne do pověstného vosího hnízda. Avšak poklona nikdy nebyla jeho oborem. Zaujala
ho nedávná informace z veleslavné pražské právnické fakulty UK. Jak známo, pražská právnická fakulta, byla prezidentem republiky určena jako jedno z tzv. před-návrhových míst, která mohou hlavě státu navrhnout kandidáty na nové ústavní soudce.

Zmíněných návrhových míst Hrad vybral dvacet tři, a je naprosto logické a správné, že tam byla zařazena i naše nejstarší a největší právnická fakulta.

Belzebub se ovšem tradičně skrývá v detailu. Ve veřejně dostupném zápisu z posledního jednání jejího akademického senátu PrF UK se mimo jiné píše: … fakulta má řadu vhodných kandidátů (myšleno na ústavní soudce – pozn. autora). Nicméně byla stanovena vnitřní kritéria pro výběr vhodných kandidátů, a to že by se měl navrhnout profesor, kterému za 10 let bude maximálně 65 let. 1

Čtenář ani nemusí mít maturitní zkoušku z matematiky, aby mu bylo jasné, že maximální věk kandidátů byl omezen na padesát pět let věku. Jestliže navíc zohledníme spodní zákonnou věkovou hranici pro konstituční soudce, která je čtyřicet let. Tak je okruh kandidátů z důvodu věku značně omezen. Pakliže nejste v rozmezí 40-55 let, tak , alespoň podle pražských akademiků, prostě na českém soudu soudů nezasednete.

Sečteno - na jednu stranu nutno přivítat, že se dnešní prezident republiky snaží učinit výběr nových ústavních soudců a soudkyň více transparentní a otevřený, nicméně proti de facto diskriminačnímu přístupu prestižní metropolitní právnické fakulty je nutno se zdvořile ozvat.

A to, i když tu jde o důležitou součást naší nejstarší univerzity, která již od 14. století hrdě nese plamen vzdělání a pokroku ve středoevropském prostoru, navíc právnická fakulta byla v roce 1348 jednou se zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Padni komu padni.

(publikováno v deníku Právo, 17. 4. 2023)

1 Důkaz pro redakci – zápis z jednání Akadem.senátu PrF UK - Odkazzpět na článek