Neviditelný pes

ROZHOVOR: Jakou budoucnost chceme

9.12.2017

Tento týden publikoval americký think tank Gatestone Institute stý článek v češtině. Ty jsou nyní stále častěji zmiňovány v diskusích o ohrožení svobod jednotlivce multikulturalismem nebo islamizací. Dokonce některé z nich přímo citoval prezidentský kandidát Mirek Topolánek ve svém projevu Právo a nerovnost, předneseném před českou právní elitou začátkem listopadu, když vyzýval k hluboké odborné diskusi o zákazu politického islámu a práva šaría. Věřil jste v srpnu 2016, když jste začal koordinovat „samizdatové“ české překlady, v takto významný dopad?

Dopad předčil veškerá má očekávání, a to díky týmové práci. Povedlo se zkoordinovat dosavadní aktivní překladatele publikující na webech Pravý prostor, Neviditelný pes, epshark.cz, svobodnenoviny.eu a Protiproud, publikovat mé starší překlady od roku 2015 a díky výzvě z našeho minulého rozhovoru u vás v Parlamentních listech se již takto fungující tým dobrovolných překladatelů rozšířil o další čtyři. Za poslední tři měsíce se tak povedlo prakticky zdvojnásobit počet přeložených článků na sto a čím dál více lidí se tak může seznámit s názory a komentáři italského novináře Giulia Meottiho, francouzského profesora z pařížské univerzity Guye Milliéra nebo výstupy od německo-amerického politického analytika Soerena Kerna. Články pak sdílí na svém Twitteru nejen zmiňovaný Topolánek, ale i pro mě kultovní web Dfens. A ano překládáme sami, zdarma, každý to, co jej zaujme podle jeho možností, aby obohatil veřejnou diskusi – tvoříme tak novodobý „samizdat“ z informací, kterým se mainstream – možná záměrně – nevěnuje.

Kolik autorů v think tanku Gatestone Institute publikuje a koho z nich byste především čtenářům doporučil?

Od roku 2008, kdy byl Gatestone Institute založen, v něm publikovalo už přes 120 autorů, ale do češtiny jich bylo překládáno zatím jen dvacet. Osobně velmi oceňuji články od bývalé právničky a komentátorky z Izraele Judith Bergman a postřehy, které píše britský spisovatel Douglas Murray, který letos vydal knihu „The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam“.

Nejvíce se mi ale líbí, do češtiny zatím nepřekládané články tureckého novináře Buraka Bekdila, který byl po 29 letech vyhozen pro své názory a články z předních tureckých novin Hurriet – v překladu znamenajících „svoboda“. Právě vývoj v re-islamizujícím se Turecku, kde je nyní vězněno přes 200 novinářů, což je nejvíce na světě, může napovědět i o dalším vývoji v Evropě.

Opět bych tak rád využil této situace a vyzval čtenáře, kteří by se chtěli nějak zapojit při ochraně svobod konstruktivní činností, ať se mi přihlásí na zboril.josef@email.cz a zkusí aspoň třeba i jen jeden článek přeložit. A možná právě ty o současném Turecku. Disent humanistů, ateistů a sekularistů v islámském světě je naším nejlepším spojencem, protože dnes svádějí boj, kterému můžeme ještě na Západě předejít.

Podle tvrzení protiizraelského nezávislého publicisty Daniela Veselého z webu Britské listy je think tank Gatestone Institute „obskurní a (ultra)pravicový“. Na webové stránce europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera jsme se v červenci zase od jeho stážisty Davida Rypela dozvěděli, že think tank Gatestone Institute je „seriózně se tvářící, leč vysoce kontroverzní a nechvalně proslulý“. Jak takové nálepkování přijímáte?

Samozřejmě že mají právo na svůj názor a statisticky jej někdo zastávat musí, ale nemají právo na svá fakta. Apelujme na civilizovanost, racionalitu a na nezkreslování faktů. Když ale máme zaplevelená média Václavem Moravcem jednajícím v rozporu s pravidly České televize, novináři v předních periodikách typu Luboše Palaty, který emituje multikulturně podbarvené zprávy, že imigrace nevzdělaných Afričanů hospodářsky zachrání kolabující Evropskou unii, nebo novinářky Leony Šlajchrtové manipulující o populistickém švýcarském lidu, tak se nedivme, že se ve světě, na Západě i u nás, takto někdo vyjadřuje a že se šíří nepravdy, barbarská netolerance, nesolidárnost i násilí.

Co tou barbarskou netolerancí nebo nesolidárností míníte?

Mám na mysli netoleranci k 13 procentům světové menšiny ateistů. Nesolidárnost s pronásledovanými ex-muslimy, kterým hrozí zabití muslimy za odpadlictví, nebo s pozůstalými a řádově tisíci zabitými ve jménu islámu každý měsíc. Zbabělost nezastat se 140 milionů žen podrobených obřízce, z toho půl milionu v Evropě.

Samotné multikulturní předsudky k muslimským ekonomickým migrantům z Afriky a Blízkého východu jsou také velice nebezpečné samy o sobě a jsou prapříčinou nejen rostoucích útoků nožem v Německu nebo pouličních nepokojů ve Švédsku. Právě multikulturní politická korektnost s úmyslnou slepotou je vedle politického islámu druhou totalitární hrozbou dneška ohrožující svobody jednotlivce, před kterými právě Gatestone Institute varuje nejvíce.

Jak se jim tedy dá podle Gatestone Institutu čelit?

Zní to až neuvěřitelně, ale nejdříve přestat vyplácet sociální dávky džihádistům. Potom zakázat činnost islamistických stran, které už v západní Evropě raší, a realizovat doporučení bývalé muslimky a holandské poslankyně Ayaan Hirsi Ali proti šíření islámské propagandy dawa a jak reagovat na extrémistický islám. Její manžel Niall Ferguson, skotský spisovatel a profesor historie na Harvardu, o ní dokonce řekl, že „rozumí lépe než kdokoli jiný, koho zná, co západní civilizace skutečně znamená – a co stále může nabídnout světu“.

A co byste ke zmíněným opatřením přidal vy osobně?

Podle mě by prvním krokem mělo být redefinování znění motta Evropské unie – oxymoronu „jednotná v rozmanitosti“ -, které je bráno jako morální opora pro současný federativní multikulturalismus. Změňme jej klidně i za české motto „pravda vítězí“ a jím se dál při způsobech evropské integrace řiďme. Obdobně také v 60. letech vyzýval Otto Wichterle, když měla Akademie věd v preambuli uvedenu plnou poslušnost KSČ a pak se akademici divili, že jejich instituce nesleduje nezávislé hledání pravdy, ale cíle KSČ. Řešme tedy příčinu, a ne příznaky.

Způsob evropské integrace od roku 2009, tedy po Lisabonské smlouvě, hodnotím jako slepou uličku s rostoucím europopulismem a euronacionalismem s doprovodnými multikulturními předsudky způsobujícími mimo jiné také islamizaci. A to mě také v letech 2011 až 2015 donutilo bít na poplach, začít psát blog a stát se členem Svobodných, kteří jako jediní na to už tehdy racionálně poukazovali.

Když už jste zmínil Svobodné, tak ti si nyní po říjnovém volebním neúspěchu, což zisk 1,56 procenta určitě byl, zvolili nové předsednictvo. Co říkáte na jejich nového předsedu, šestatřicetiletého Tomáše Pajonka?

To, že svojí vlastní neschopností a sluníčkářstvím datovaným od podzimu 2015 budou směřovat pod 1,5 procenta, jsem letos v březnu prorokoval. Tomáš Pajonk je ale svobodomyslný srdcař ze Zlínska, odpovědná hlava rodiny se čtyřmi syny a pracovitý podnikatel baťovského typu s vystudovanou VŠE. Určitě je jednou z nadějí české pravice, co inspiruje osobním příkladem. Bohužel, nezastává postoj jako jiní bývalí členové Svobodných – Benjamin Kuras, Petr Hampl nebo já – a stále se zaštiťuje nemožností akceptace kolektivní viny nebo exkluzivnímu přístupu k muslimům. Kolektivní vina je sice nepřípustná, ale každé pravidlo má své výjimky. Vzhledem k historicky zcela ojedinělým důvodům je uzákonění kolektivní viny nutné považovat i za věcně odůvodnitelné. Stejně jako Benešovy dekrety, které Svobodní buď schvalují, nebo o nich významně mlčí. Přičemž k jejich stému výročí v roce 2045 mohou nabýt při současném demografickém trendu v Německu idvou možných zajímavých scénářů.

Jaké možné zajímavé scénáře tím máte na mysli?

První může vypadat tak, že se potomci z dnešní migrační vlny do Německa prohlásí a identifikují jako novodobí sudetští Němci, a následně začnou vznášet nárok na české pohraničí se stejnou logikou jako jiný uměle vytvořený lid, takzvaní Palestinci, nárokující si území Izraele a pokračující takto v arabsko-izraelském konfliktu jinými prostředky.

Ten druhý zase tak, že se naopak dnešních asi 250 tisíc členů krajanského sdružení sudetských Němců, hájících zájmy své a svých potomků, rozvíjejících kulturní dědictví bývalé domoviny a prosazujících právo na národní sebeurčení vycházející z principu kolektivní etnické identity, začne skrze identitu své původní domoviny vzdorovat multikulturalismu ničícího německou identitu a šířícího islamizaci. Což jim tak morálně umožní nekompromisně si zachovat svůj dosavadní způsob života. A myslím, že bychom se jich v Bavorsku měli začít zastávat už dnes.

Lze takto načrtnuté hodně černé scénáře ještě nějak pozměnit či zmařit?

Bohužel, musíme respektovat, že stejně jako mají ve svobodě ženy právo na interrupci, tak i státy, ať už dnešní Německo nebo Švédsko, mají právo na interrupci svojí kulturní identity. Stejně tak musí snášet následky, někdy i smrtelné, vlastní neodpovědné kulturní promiskuity. Nemají však právo k tomuto chování nutit nebo svádět ostatní státy s odpovědnou kulturní promiskuitou nebo s věrností jen ke kultuře vlastní a podrobovat je nebezpečí, že i u nich se projeví něco jako syndrom selhání obranyschopnosti státu končící jeho úmrtím.

Záměrem dnešního způsobu evropské integrace možná byla vzájemná interevropská integrace s neuzavřením se ani vůči exotickým neevropským kulturám včetně islámu, ale dnes už je zřejmé, že nedochází k samovolné integraci islamizace, ale k řízené islamizaci integrace, s cílem v příštích generacích vytvořit teokratickou totalitu demografickou proměnou.

Jak je podle vás ta islamizace evropské integrace řízena?

Předně existuje přímo dokument Organizace islámské dpolupráce z roku 2000 s názvem Strategie pro islámskou kulturní akci mimo islámský svět, který uvádí – a teď cituji:

- Islámské komunity a menšiny na Západě a v celém světě jsou považovány za důležitou součást islámského světa – „Ummy“. Je tak potřeba se snažit imunizovat druhé, třetí a dokonce i čtvrté generace těchto komunit a menšin, které se usadily mimo islámský svět, aby u nich nedošlo ke kulturní asimilaci a ztráty jejich islámské identity.

- Západní společnosti nejsou všechny sekulární; náboženská hnutí a instituce jsou výkonné a je nezbytné, aby se s nimi spolupracovalo za účelem dosažení některých společných cílů.

- Demografické složení západních zemí definuje jejich obecné vlastnosti a specifika. Jejich obyvatelstvo se mění a restrukturalizuje se do multi-etnické a multikulturní společnosti. Tím už západní země nebudou nadále zůstávat harmonickými a monolitickými společnostmi definujícími se na základě konkrétní historické, hospodářské, sociální a kulturní linie. Změní se samy o sobě do multietnických, multikulturních a multináboženských společnosti. I když je to nová událost pro Evropu, což vysvětluje její znepokojení nad fenoménem přistěhovalectví na úrovni evropských institucí a svých jednotlivých zemí, je to také jedinečná událost pro islám a islámský svět.

Dejte si to do souvislostí se skutečnostmi, že Organizace islámské spolupráce otevřela kancelář v Bruselu pro boj proti islamofobii, že se Vatikán v posledních deseti letech podřizuje islámu, že Rakousko muselo reformovat zákon o islámu, aby mohlo čelit propagandě tureckého Diyanetu a jeho pokusům už nyní nadřazovat právo šaría občanskému. Nebo s příklady, jak nová oficiální historie Evropy vymazává křesťanství a propaguje islám, že muslimové nepokrytě prorokují Evropě, jak jednoho dne bude celá jejich. A to vše se současnou migrací urychlující tuto výměnu obyvatelstva. To dává celkový a znepokojivý obrázek o pomalu vařené žábě. Nesuďme tak současnou evropskou integraci skrze Evropskou unii podle úmyslů, ale podle výsledků.

Je tedy takový vývoj i vzhledem k počínání představitelů nejsilnějších evropských zemí i samotné Evropské unie nezvratný?

To uvidíme, ale nyní je třeba minimálně zaujmout zásadový postoj a říct si jakou budoucnost chceme. A jak řekl legendární americký pravicový černošský spisovatel Thomas Sowell: „Pokud nejste připraveni použít sílu k obraně civilizace, pak buďte připraveni akceptovat barbarství.“

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979) pracuje jako strojírenský technik v železničním průmyslu a jako podnikatel. Čtyři roky byl členem Svobodných, jejich olomouckým krajským předsedou a lídrem kandidátek pro krajské volby 2012 a sněmovní volby 2013. Vícekrát absolvoval několikatýdenní dobrovolnický mezinárodní program SAR-EL v izraelské armádě. Překladatel článků - o ohrožení svobod - amerického Gatestone Institute, které iniciovaly založení jeho české mutace webu. Po pěti a půl letech psaní blogu, s více než milionovou čteností, jej završil shrnujícím založením „Ministerstva svobodného prostředí“ na www.ministerstvo.org, které rozvíjí myšlenku Občanství 4.0, jako datově řízené správy občanských a veřejných služeb.

Ptal se Jiří Hroník, PL, 30.11.2017

Převzato z webu Gatestone Institutezpět na článek