Neviditelný pes

GLOSA: Kdo chce zabetonovat tuto zem? Z politiků asi všichni

diskuse (4)
Uvedená novela byla jedním z četných kandidátů na projednání na plénu březnové, tedy právě probíhající schůzi parlamentu, jenže se do programu nedostala. A to přesto, že všichni politici v ČR hovoří o nutnosti chránit přírodu a krajinu, omezovat eroze a rizika povodní a obecně o tom, že je třeba zvýšit odpovědnost chování člověka v krajině tak, abychom ji mohli předat nezdevastovanou dalším generacím. Nyní to předvedli v praxi.
Jak daleko mají od sebe v praxi slova a činy zástupců politických stran zastoupených v současné době v parlamentu, se názorně ukázalo na několika příkladech jen v průběhu tohoto týdne na případu novely zákona o ochraně zemědělskému půdního fondu. To je – stručně řečeno - zákon, který ztěžuje podmínky pro výstavbu logistických center či satelitních městeček na stále ubývající zemědělské půdě.

Uvedená novela byla jedním z četných kandidátů na projednání na plénu březnové, tedy právě probíhající schůzi parlamentu, jenže se do programu nedostala. A to přesto, že všichni politici v ČR hovoří o nutnosti chránit přírodu a krajinu, omezovat eroze a rizika povodní a obecně o tom, že je třeba zvýšit odpovědnost chování člověka v krajině tak, abychom ji mohli předat nezdevastovanou dalším generacím. Nyní to předvedli v praxi. Paradox je o to větší, že den po nezařazení novely na program parlamentní schůze, ve středu 10. března večer, odvysílala Česká televize na svém druhém programu pořad „Nedej se“ právě na téma odplývání zemědělské půdy k nezemědělských účelům a o důsledcích z toho plynoucích. Pořad zcela přesně popsal problémy a možnosti, jak situaci řešit. Bohužel, z hlediska osvěty pro politiky se minul účinkem. Škoda.

Novelu mělo přitom na starosti ministerstvo životního prostředí a její odklad je tak také v praxi selháním současného vedení tohoto resortu, které pro ni nedokázalo vyjednat politickou podporu. Pokud by bylo přitom ministerstvo aktivnější, mělo by se to zřejmě podařit – když všichni mluví o tom, jak je ochrana životního prostředí potřebná.

Samozřejmě, že novela nebyla samospasitelná. Například proto, že návrh chránil fakticky více pozemky v chráněných územích než cennou zemědělskou půdu v okolí měst. To bylo ale možné v průběhu legislativního procesu upravit. Důležité přitom bylo vyslání signálu, že s tím chce stát „něco dělat“. Jistě, obdobný materiál bude možné předložit i v dalším volebním období, nejspíše někdy letos na podzim. Kolik developerů na tom ale vydělá (novela mimo jiné výrazně zvyšovala poplatky za vyjmutí pozemků z půdního fondu ke stavebním účelům) a kolik staveb a logistických center se za tu dobu zbytečně postaví, těžko někdo momentálně spočítá. Za pár let nám to ale spočítá příroda sama.

Převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora.

Autor je agrární analytik

zpět na článek