Neviditelný pes

GLOSA: Doprava v klidu, přímá volba, jak se to rýmuje.

26.12.2012

Předpokládám, že většině čtenářů není třeba vysvětlovat, co je to za patvar "doprava v klidu", nicméně pro ty šťastnější, kterým je řeč úředníků cizí, vysvětlím: Doprava v klidu je v řeči úředníků parkování.

Proč s tím začínám? Uvádím to jako příklad, abych vás upozornil, že řeči úředníků nemusíte rozumět. Podezřívám úředníky, že to dělají schválně, abychom jim nerozuměli a oni mohli nás prostý lid lépe ovládat. Bohužel podezřívám poslance, že se taky nechávají ovládat úředníky. Stanislaw Jerzy Lec kdysi napsal: "Žádáme osmihodinový den myšlení!" Proč by to nemělo platit na poslance? Vysílili se už tím, že se dohodli na přímé volbě prezidenta Byla to fuška, vždyť se tím museli dobrovolně vzdát jedné ze svých pravomocí. Takže není divu, když (jako tak často) nechali na úřednících, aby dotáhli nepodstatné podrobnosti do formy zákona. Vždyť je to tak snadné! Na ministerstvech jsou celé stáje úředních šimlů, kteří vám znění zákona vycizelují do nejmenších podrobností. Ovšem úřednicky. Vznikne něco, co chutná jen úředním šimlům, něco, čemu nikdo s obyčejným selským rozumem přesně rozumět nemůže a snad ani nemá. Jako zákon o přímé volbě prezidenta.

Bohužel v parlamentu není síla, která by úředníky nutila, aby dostali rozum. Někteří poslanci, ostřílení veteráni, si už možná zvykli, že znění zákona, který schvalují, zrovna moc nerozumí. Jiní asi mají své starosti. Co dělá Marek Benda, který má takovou kontrolu v popisu práce? Ovšem co žádáte po člověku, který ošidil vlastní doktorskou práci, a co čekáte od jeho kolegů, kterým to nevadí? Co dělá Karolina Peake, která je rovněž odpovědná za tenhle patvar? Asi je tak zaslepená bojem s korupcí, v kterém jí nikdo nepomáhá, že nestíhá už nic víc než pečovat o svou kariéru.

Člověku chtě nechtě tane na mysli otázka: Jak se to ve státě pozná, když moc úřední začne převládat nad mocí zákonodárnou? Nabízí se možné stanovení: – když státní rozpočet začne vykazovat schodek. Ovšem podle tohoto kritéria máme místo demokracii už dávno jen byrokracii. Můžeme se utěšovat, že ve všech vyspělých demokraciích jsou na tom stejně. Jenže náš případ s přímou volbou prezidenta ukazuje, že my jsme na tom o něco hůř.zpět na článek