Neviditelný pes

DOKUMENT: Uznání Ruské federace za stát sponzorující terorismus

24.11.2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2022 o uznání Ruské federace za stát sponzorující terorismus (2022/2896(RSP))

(strojový překlad přes Deepl)

Evropský parlament,

-s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, včetně usnesení ze dne 6. října 2022 o eskalaci ruské útočné války proti Ukrajině1 , ze dne 19. května 2022 o boji proti beztrestnosti válečných zločinů na Ukrajině2 a ze dne 25. listopadu 2021 o porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména skupinou Wagner Group3 ,

-s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy ze dne 9. prosince 1948 a Čtvrtou ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949,

-s ohledem na mezinárodní právní rámec pro prevenci a boj proti terorismu, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2341 o ochraně kritické infrastruktury před teroristickými činy, přijaté 13. února 2017,

-s ohledem na Evropskou úmluvu o potlačování terorismu ze dne 27. ledna 1977 a navazující mezinárodní úmluvy,

-s ohledem na právní rámec EU pro boj proti terorismu, včetně společného postoje Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu4 a nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu5 ,

-s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC),

-s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2463 ze dne 13. října 2022 o dalším stupňování agrese Ruské federace proti Ukrajině,

-s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Charlese Michela ze dne 10. října 2022 o násilných útocích Ruska na Kyjev a další města na Ukrajině,

-s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie ze dne 22. září 2022 o ruské agresi proti Ukrajině,

-s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze 14. listopadu 2022, která doporučuje vytvořit registr pro dokumentaci škod způsobených agresí Ruské federace proti Ukrajině,

-s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od roku 2014, a zejména po 24. únoru 2022, kdy Rusko znovu zahájilo nezákonnou, nevyprovokovanou a neoprávněnou útočnou válku proti Ukrajině, vedou jeho síly nerozlišující útoky na obytné oblasti a civilní infrastrukturu, zabily tisíce ukrajinských civilistů a provádějí teroristické činy po celé zemi, jejichž cílem jsou různé prvky civilní infrastruktury, jako jsou obytné oblasti, školy, nemocnice, nádraží, divadla a vodovodní a elektrické sítě; vzhledem k tomu, že tyto brutální a nelidské činy způsobují smrt, utrpení, ničení a vysídlení;

B. vzhledem k tomu, že ruské ozbrojené síly a jejich zmocněnci se dopouštěli hromadných poprav, únosů, sexuálního násilí, mučení a dalších zvěrstev na nově i dříve okupovaných územích Ukrajiny, včetně masakrů civilistů ve městech a obcích, jako jsou Bucha, Irpin, Izium a Lyman, záměrného útoku na divadlo v Mariupolu, při němž zahynuly stovky lidí, a útoku na železniční stanici v Kramatorsku, při němž zahynulo 60 civilistů;

C. vzhledem k tomu, že na Ukrajině bylo zavražděno mnoho tisíc civilistů, včetně stovek dětí, a mnoho dalších bylo ruskými ozbrojenými silami a jejich zmocněnci mučeno, obtěžováno, sexuálně napadeno, uneseno nebo násilně vysídleno či zmizelo; vzhledem k tomu, že skupiny pro lidská práva a mezinárodní pozorovatelské mise důkladně zdokumentovaly četná zvěrstva páchaná ruskými ozbrojenými silami a jejich zmocněnci na ukrajinských civilistech, jako jsou popravy bez soudu, mučení, znásilňování a masové zadržování civilistů v tzv. filtračních centrech, jakož i nucené adopce ukrajinských dětí a nucené deportace; vzhledem k tomu, že počet zdokumentovaných válečných zločinů na Ukrajině se blíží 40 000 a očekává se, že se zvýší poté, co budou zdokumentovány válečné zločiny v nedávno osvobozených částech Chersonské oblasti; vzhledem k tomu, že podle údajů z monitoringu, které shromáždil ukrajinský Ústav hromadných informací, spáchala Ruská federace na Ukrajině 457 zločinů proti novinářům a sdělovacím prostředkům a ruští okupanti od začátku útočné války zabili více než 40 ukrajinských a zahraničních novinářů; přičemž stejné metody používá Ruská federace a její zmocněnci na okupovaných územích od roku 2014, přičemž nejznámějším příkladem je „věznice Izoljatija“ v Doněcku;

D. vzhledem k tomu, že Ruská federace nadále trvale porušuje zásady Charty OSN svými agresivními činy proti svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny a hrubě a zjevně porušuje mezinárodní humanitární právo, mimo jiné tím, že záměrně útočí na civilní objekty, které by neměly být předmětem útoku podle čl. 52 odst. 1 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z roku 1949; vzhledem k tomu, že tyto zločiny odrážejí groteskní lhostejnost k pravidlům a válečným zákonům, které omezují výkon vojenské moci, jak je patrné například z nelidského zacházení s válečnými zajatci, rozsáhlého používání mučení a hromadných poprav ukrajinských válečných zajatců, jakož i z odepření přístupu mezinárodním humanitárním organizacím, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže;

E. vzhledem k tomu, že Ruská federace již vypálila na Ukrajinu více než 4 000 raket a více než 24 000krát ostřelovala zemi, a to i z území Běloruska; vzhledem k tomu, že ruské raketové, dronové a dělostřelecké údery dosud poškodily nebo zničily 60 982 objektů civilní infrastruktury na celé Ukrajině, včetně 42 818 obytných budov a domů, 1 960 vzdělávacích a 396 zdravotnických zařízení, 392 kulturních a 87 církevních budov a 5 315 vodovodních a elektrických zařízení; vzhledem k tomu, že záměrné raketové útoky a útoky bezpilotními letouny, které podnikla Ruská federace, včetně bezpilotních letounů dodaných Íránem, poškodily nebo zničily přibližně 40 % kritické energetické infrastruktury Ukrajiny;

F. vzhledem k tomu, že během obléhání Mariupolu vytvořily orgány Ruské federace rozsáhlou humanitární krizi, která vedla k úmrtí desítek tisíc civilistů a ke zničení 95 % města;

G. vzhledem k tomu, že od října 2022 Rusko záměrně útočí na ukrajinskou kritickou infrastrukturu po celé zemi s cílem terorizovat obyvatelstvo a přerušit jeho přístup k plynu, elektřině, vodě, internetu a dalšímu základnímu zboží a službám, což je obzvláště zničující s blížící se zimou; vzhledem k tomu, že cílem těchto útoků je terorizovat ukrajinské obyvatelstvo, potlačit jeho odpor a odhodlání nadále bránit svou zemi a donutit je přijmout okupační moc a souhlasit s nezákonným pokusem o anexi několika částí Ukrajiny; vzhledem k tomu, že při těchto útocích bylo zasaženo polské území, přičemž zahynuli dva polští občané;

H. vzhledem k tomu, že Rusko je zodpovědné za celosvětovou krizi potravinové bezpečnosti v důsledku své útočné války proti Ukrajině a blokády ukrajinských námořních přístavů; vzhledem k tomu, že Rusko od začátku války používá zbraně proti potravinám a hladu; vzhledem k tomu, že záměrné kroky Ruska, včetně ničení zásob, narušování výroby a zavádění kvót na vlastní vývoz potravin a hnojiv, prohloubily celosvětovou krizi potravinové bezpečnosti;

I. vzhledem k tomu, že Rusko nezákonně anektovalo Ukrajinskou autonomní republiku Krym a město Sevastopol, jakož i Doněckou, Chersonskou, Luhanskou a Záporožskou oblast Ukrajiny; vzhledem k tomu, že ruská okupace Záporožské jaderné elektrárny (JE) představuje vážné ohrožení její bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Rusko uneslo pracovníky jaderné elektrárny a donutilo je pracovat, uskladnilo v areálu vojenské vybavení a zahájilo palbu na cíle v bezprostřední blízkosti; vzhledem k tomu, že Rusko rovněž ohrozilo bezpečnost a zabezpečení černobylské jaderné elektrárny;

J. vzhledem k tomu, že Rusko představuje riziko pro bezpečnost celého evropského kontinentu a pro mezinárodní řád založený na pravidlech tím, že usiluje o narušení bezpečnosti ukrajinských jaderných zařízení a vyhrožuje použitím jaderných zbraní; vzhledem k tomu, že ruští představitelé několikrát vyhrožovali evropským zemím, včetně „vojensko-technických opatření“, kvůli jejich podpoře Ukrajiny a/nebo jejich snaze vstoupit do NATO; vzhledem k tomu, že snaha Ruska využít vývoz energie jako nástroj geopolitického nátlaku se rovná použití dodávek energie jako zbraně; vzhledem k tomu, že poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 dne 26. září 2022 mělo za následek velké úniky plynu do Baltského moře, což rovněž představuje ekologický útok na EU;

K. vzhledem k tomu, že ruské ozbrojené síly a ruským státem kontrolované skupiny a zmocněnci, jako je Wagnerova skupina, opakovaně útočily na civilisty na několika dalších místech, mimo jiné během druhé čečenské války, rusko-gruzínské války v roce 2008 a syrské občanské války, jakož i v Libyi, Středoafrické republice a Mali; vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina získává významnou politickou, hospodářskou a logistickou podporu od ruského státu, zejména od ruského ministerstva obrany;

L. vzhledem k tomu, že Rusko po mnoho let podporovalo a financovalo teroristické režimy a organizace, zejména Asadův režim v Sýrii, kterému Rusko dodávalo zbraně a na jehož obranu provádělo úmyslné útoky na syrské civilní obyvatelstvo, města a civilní infrastrukturu; vzhledem k tomu, že Rusko provádělo útoky v jiných suverénních zemích i na svém vlastním území, včetně zabití nebo pokusů o zavraždění mnoha odpůrců Putinovy diktatury, mezi nimiž byli novináři, politici, aktivisté a zahraniční představitelé - zejména Anna Politkovská, Viktor Juščenko, Boris Němcov, Stanislav Markelov, Anastasia Baburová, Sergeje Protazanova, Natalji Estěmirovové, Sergeje Magnitského, Sergeje Jušenkova, Jurije Ščekočichina, Borise Berezovského, Džochara Dudajeva a Zelimchana Changošviliho - a také otrávení nervově paralytickými látkami rodiny Skripalových ve Spojeném království, otrávení Alexandra Litviněnka, Vladimira Kara-Murzy, Alexeje Navalného a dalších a bombardování muničních skladů v České republice v roce 2014; vzhledem k tomu, že systematické represe současného ruského režimu vůči vlastnímu lidu nabývají totalitního charakteru a že tento režim dlouhodobě používá násilí proti svým politickým odpůrcům;

M. vzhledem k tomu, že Ruská federace aktivně podporuje a umožňuje Alexandru Lukašenkovi utlačovat běloruský lid prostřednictvím obrovské vlny masových represivních opatření, včetně mučení; vzhledem k tomu, že podle vyšetřování se vysocí běloruscí úředníci spikli, aby při společné speciální operaci běloruských a ruských tajných služeb použili falešnou bombovou hrozbu k nezákonnému odklonění letu společnosti Ryanair s cílem zatknout běloruského disidenta; vzhledem k tomu, že únos civilního letadla je aktem státního terorismu; vzhledem k tomu, že Lukašenko by měl být považován za spoluviníka v agresivní válce proti Ukrajině, neboť se podílel na umožnění útoků z území Běloruska a otevřeně podporoval ruské agresory;

N. vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2022 nizozemský soud v nepřítomnosti odsoudil dva Rusy a promoskevského ukrajinského separatistu za vraždu 298 lidí v souvislosti se sestřelením letu Malaysia Airlines 17; vzhledem k tomu, že ruský stát nadále popírá svou odpovědnost za sestřelení letu Malaysia Airlines 17 a odmítá spolupracovat s mezinárodními justičními orgány; vzhledem k tomu, že Ruská federace rovněž nadále odmítá vrátit trosky a černé skříňky polského vládního letadla TU-154, které se v dubnu 2010 zřítilo u Smolenska v Ruské federaci;

O. vzhledem k tomu, že Rusko rovněž vede aktivní informační válku, šíří dezinformace o Ukrajině, Evropě a liberálních demokratických hodnotách a provádí zvláštní operace s cílem destabilizovat společnost na Ukrajině a zdiskreditovat vztahy Ukrajiny s jejími mezinárodními partnery;

P. vzhledem k tomu, že EU vede seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů, na které se vztahují sankce, ale současný právní rámec, na rozdíl od právních rámců zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada, neumožňuje označit stát za sponzora terorismu;

Q. vzhledem k tomu, že akce, které podnikly ruské a zprostředkované síly, odpovídají definici terorismu, kterou přijala EU, Rada bezpečnosti OSN a Valné shromáždění OSN a která je obsažena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1566 z roku 2004, rezoluci Valného shromáždění OSN č. 49/60 z 9. prosince 1994 a společných postojích Rady 2001/931/SZBP a 2009/468/SZBP6 ;

R. vzhledem k tomu, že v posledních měsících přijaly parlamenty nebo komory parlamentů Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska a Česka, Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Konference parlamentních výborů pro záležitosti Unie parlamentů Evropské unie (COSAC) rezoluce, v nichž prohlásily Rusko za teroristický stát nebo za státního sponzora terorismu nebo označily současný ruský režim za teroristický; vzhledem k tomu, že usnesení Senátu USA ze dne 27. července 2022 a usnesení Sněmovny reprezentantů USA ze dne 12. května 2022 vyzvalo ministerstvo zahraničí USA, aby označilo Ruskou federaci za stát sponzorující terorismus;

S. vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady Charles Michel ve svém vystoupení na mimořádné rozpravě Parlamentu dne 1. března 2022 o ruské agresi proti Ukrajině uvedl, že ruská agrese představuje „čistý a jednoduchý geopolitický terorismus“; vzhledem k tomu, že předseda Michel dne 23. září 2022 ve svém projevu na 77. zasedání Valného shromáždění OSN o Ruské federaci uvedl, že „pokud stálý člen Rady bezpečnosti zahájí nevyprovokovanou a neoprávněnou válku, kterou Valné shromáždění odsoudilo, mělo by být jeho členství v Radě bezpečnosti automaticky pozastaveno“;

T. vzhledem k tomu, že úřadující předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Zbigniew Rau ve svém prohlášení ze dne 14. března 2022 označil útoky vlády Ruské federace proti nevinným civilistům a civilní infrastruktuře na Ukrajině za „státní terorismus“;

1. Znovu opakuje svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; znovu odsuzuje nezákonnou, nevyprovokovanou a neoprávněnou agresivní válku Ruska proti Ukrajině; požaduje, aby Rusko a jeho zprostředkované síly zastavily veškeré vojenské akce, zejména útoky na obytné oblasti a civilní infrastrukturu, a aby Rusko stáhlo všechny vojenské síly, zprostředkované síly a vojenské vybavení z celého mezinárodně uznaného území Ukrajiny, ukončilo nucené deportace ukrajinských civilistů a nucené adopce ukrajinských dětí, propustilo všechny osoby, které na Ukrajině zadržuje, a trvale přestalo porušovat nebo ohrožovat svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ukrajiny;

2. Zdůrazňuje, že záměrné útoky a zvěrstva prováděné Ruskou federací proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny, ničení civilní infrastruktury a další závažná porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva představují teroristické činy proti ukrajinskému obyvatelstvu a válečné zločiny; vyjadřuje bezvýhradné rozhořčení nad těmito útoky a zvěrstvy a dalšími činy, jichž se Rusko dopustilo při sledování svých destruktivních politických cílů na Ukrajině a na území jiných zemí, a odsuzuje je; s ohledem na výše uvedené skutečnosti uznává Rusko za stát sponzorující terorismus a za stát, který používá teroristické prostředky;

3. Znovu potvrzuje svou neochvějnou solidaritu s ukrajinským lidem, který od 24. února 2022 a v průběhu posledních devíti let ruské agrese nadále prokazuje pozoruhodnou odvahu a odolnost pod neustálými hrozbami a útoky, jakož i s dalšími oběťmi ruské agrese po celém světě; vyjadřuje solidaritu s rodinami obětí raketového incidentu v Polsku z 15. listopadu 2022 a svou podporu Polsku;

4. vyzývá EU a její členské státy, aby vypracovaly právní rámec EU pro označování států za sponzory terorismu a států, které používají prostředky terorismu, což by vedlo k řadě významných omezujících opatření vůči těmto zemím a mělo by hluboké omezující důsledky pro vztahy EU s těmito zeměmi; vyzývá Radu, aby následně zvážila zařazení Ruské federace na takový seznam států EU sponzorujících terorismus; vyzývá partnery EU, aby přijali podobná opatření;

5. Vyzývá EU a její členské státy, aby podnikly kroky k zahájení komplexní mezinárodní izolace Ruské federace, včetně členství Ruska v mezinárodních organizacích a orgánech, jako je Rada bezpečnosti OSN, a aby se zdržely pořádání jakýchkoli formálních akcí na území Ruské federace; vyzývá k dalšímu omezení diplomatických vztahů s Ruskem a k omezení kontaktů s jeho oficiálními představiteli na všech úrovních na nezbytné minimum; vyzývá členské státy EU, aby uzavřely a zakázaly instituce napojené na ruský stát, jako jsou Ruská centra vědy a kultury a organizace a sdružení ruské diaspory, které působí pod záštitou a vedením ruských diplomatických misí a propagují ruskou státní propagandu po celém světě;

6. Vyzývá Radu, aby na seznam EU osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů (teroristický seznam EU) zařadila Wagnerovu skupinu a 141. speciální motorizovaný pluk, známé také jako Kadyrovci, jakož i další Ruskem financované ozbrojené skupiny, milice a zmocněnce, například ty, které působí na okupovaných územích Ukrajiny; vítá rozhodnutí EU ze dne 13. prosince 2021 uložit sankce samotné skupině Wagner Group, jakož i osmi osobám a třem subjektům s ní spojeným, a to v rámci čtyř různých sankčních režimů EU; naléhavě vyzývá všechny země, aby ukončily své vztahy se společnostmi spojenými se skupinou Wagner Group a aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního práva a pohnaly k odpovědnosti všechny pachatele závažného porušování a zneužívání lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva spáchaného na jejich území;

7. vyzývá Radu, aby vzala v úvahu stupňující se teroristické činy Ruské federace proti obyvatelstvu Ukrajiny, a proto urychleně dokončila práci na devátém balíčku sankcí; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily rychlé provádění a přísné prosazování všech sankcí; vyzývá členské státy, aby aktivně předcházely jakémukoli obcházení sankcí, vyšetřovaly je a stíhaly; vyzývá všechny členské státy, aby i nadále jednotně reagovaly na ruskou agresivní válku proti Ukrajině, a všechny kandidátské země EU a potenciální kandidátské země, aby se připojily k politice EU v oblasti sankcí; žádá Komisi a členské státy, aby zvážily možná opatření proti zemím, které se snaží Rusku pomáhat obcházet zavedené sankce; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že vnitrostátní sankce za porušování sankcí EU budou účinné, přiměřené a odrazující;

8. důrazně odsuzuje ruskou podporu jiných diktatur, které používají teror k potlačení demokratických snah svých společností, zejména režimů Lukašenka a Asada, ale také režimů v Íránu, na Kubě a jinde;

9. Vyzývá Radu, aby rozšířila seznam osob, na které se vztahují sankce, o osoby zapojené do nucených deportací, nucených adopcí ukrajinských dětí, nezákonných „referend“ v Luhanské, Chersonské, Záporožské a Doněcké oblasti a nezákonných „voleb“ na Krymu a v Sevastopolu, jakož i o všechny členy stran Státní dumy, kteří zastávají funkce ve volených parlamentech na všech úrovních, včetně regionálních a obecních; vyzývá k zákazu přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu diamantů, ať už v surové či zpracované podobě, pocházejících z Ruské federace; vyzývá k zařazení Ruska a Běloruska na seznam vysoce rizikových třetích zemí EU v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu; naléhavě vyzývá členské státy, aby se zabývaly mezerami v provádění sankcí, například pokud jde o kryptoaktiva a nedodržování pravidel proti praní špinavých peněz ze strany profesionálních zprostředkovatelů, a aby pozastavily veškerou automatickou výměnu daňových informací a dohody o zamezení dvojího zdanění s Ruskem i Běloruskem; vyzývá k okamžitému a úplnému embargu na dovoz ruských fosilních paliv a uranu do EU a k úplnému zastavení výstavby plynovodů Nord Stream 1 a 2, aby se zastavilo financování ruské útočné války; vyzývá EU a její členské státy, aby zakázaly úmyslné veřejné schvalování nebo popírání ruské vojenské agrese a válečných zločinů v jakékoli podobě;

10. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na změnu stávajícího režimu globálních sankcí EU v oblasti lidských práv (Magnitského akt EU) rozšířením jeho působnosti na korupční jednání, aby bylo možné urychleně přijmout cílené sankce proti osobám odpovědným za korupci na vysoké úrovni v Rusku a Bělorusku, jakož i jejich podporovatelům a příjemcům v EU;

11. znovu důrazně žádá, aby všechny osoby odpovědné za páchání, napomáhání nebo organizování porušování lidských práv, krutostí nebo válečných zločinů v souvislosti s ruskou agresivní válkou proti Ukrajině byly co nejrychleji identifikovány, stíhány a pohnány k odpovědnosti; vyzývá k obnovení podpory probíhajícího nezávislého vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných Ruskem, které by mělo zajistit, aby osoby zapojené do plánování, organizování, páchání nebo napomáhání těmto zločinům byly individuálně pohnány k odpovědnosti; vyzývá EU a její členské státy, aby náležitě podpořily zřízení zvláštního tribunálu, který by se zabýval zločinem agrese Ruska proti Ukrajině; vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby zločin agrese zahrnuly do svého vnitrostátního práva; plně podporuje vyšetřování situace na Ukrajině, které zahájil žalobce Mezinárodního trestního soudu, práci vyšetřovací komise při Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva a úsilí nezávislých organizací občanské společnosti, které se snaží shromažďovat a uchovávat důkazy o válečných zločinech; vybízí členské státy EU, aby ještě více využívaly zásady univerzální jurisdikce a zintenzivnily svou podporu mezinárodnímu úsilí o vyšetřování a stíhání všech pachatelů a osob odpovědných za válečné zločiny na Ukrajině; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU zajistila, že do těchto vyšetřování bude zahrnuto hledisko rovnosti žen a mužů, včetně stíhání zločinů sexuálního násilí na ženách, které mohou rovněž představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o vytvoření komplexního mezinárodního mechanismu odškodnění, včetně mezinárodního registru škod, a aby v této věci aktivně spolupracovaly s ukrajinskými orgány; vyzývá Komisi a spoluzákonodárce, aby dokončili právní režim umožňující konfiskaci ruských aktiv zmrazených EU a jejich využití k řešení různých důsledků ruské agrese proti Ukrajině, včetně obnovy Ukrajiny a odškodnění obětí ruské agrese;

13. vyzývá Radu a členské státy, aby urychleně a výrazně zvýšily svou politickou, hospodářskou, finanční, vojenskou, technickou a humanitární podporu Ukrajině s cílem pomoci Ukrajině bránit se ruské útočné válce a pokusům Ruska destabilizovat ukrajinské státní instituce, podkopat makroekonomickou stabilitu země a zničit kritickou infrastrukturu v oblasti energetiky, komunikací, vodního hospodářství a dopravy a civilní infrastrukturu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a kultury;

14. vítá návrh Komise ze dne 9. listopadu 2022 na bezprecedentní balíček podpory ve výši 18 miliard EUR pro Ukrajinu v roce 2023, který má zajistit její makroekonomickou stabilitu, obnovit kritickou infrastrukturu a zachovat základní veřejné služby, a potvrzuje svou podporu urychlenému přijetí tohoto návrhu; zdůrazňuje význam rychlého provedení závazků týkajících se poskytnutí finanční a technické pomoci, zejména s ohledem na blížící se zimu, kdy hrozí, že značný počet ukrajinských občanů nebude mít přístup k základním službám, jako je voda, vytápění a elektřina;

15. odsuzuje ruskou okupaci Záporožské elektrárny s cílem zastrašit ukrajinské obyvatelstvo a odsuzuje Rusko za to, že si z elektráren udělalo vojenské cíle;

16. Vyzývá všechny ruské občany, aby nejen odmítli být zataženi do této války, ale aby také protestovali proti krutým válečným zločinům proti ukrajinskému lidu, kterých se Ruská federace dopouští ve jménu ruského lidu; vyjadřuje podporu ruským občanům, kteří protestují a bojují proti současnému režimu z Ruska nebo mimo něj, nebo podporují uprchlíky z Ukrajiny; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby zvýšily podporu a spolupráci s občanskou společností a svobodnými sdělovacími prostředky z Ruska a aby nadále poskytovaly ochranu a dočasné útočiště těm Rusům, kteří jsou pronásledováni kvůli svému odporu vůči režimu; oceňuje práci ukrajinských a mezinárodních novinářů, kteří světu sdělují pravdu o válce na Ukrajině a často kvůli tomu riskují vlastní život; vyzývá k vyšetření ruských zločinů proti novinářům na Ukrajině a činnosti osob zapojených do zločinných dezinformačních kampaní, které jsou nedílnou součástí plnohodnotné války proti Ukrajině;

17. zdůrazňuje, že současná ruská agresivní válka proti Ukrajině zdůrazňuje potřebu důkladného historického a právního zhodnocení a transparentní veřejné diskuse o zločinech sovětského režimu, a to především v samotném Rusku, protože nedostatek odpovědnosti a spravedlnosti vede pouze k opakování podobných zločinů;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní trestní soud, prezident, vláda a parlament Ruské federace a prezident, vláda a parlament Ukrajiny.zpět na článek