Neviditelný pes

KULTURA: Nábřeží sochařů

31.7.2008

aneb Expanze umění do fakultní nemocnice

Zakladatelé a hlavní pořadatelé známého letního hradeckého Nábřeží sochařů, akad. Socha u Dětské klinikysochař Roman Richtermoc (mj. autor pamětní desky Jana Bedrny) a ing. Martin Samohrd (dřívější člen hradeckého zastupitelstva) umožnili rozšíření rozsáhlé exteriérové výstavy soch z Tylova nábřeží a přilehlých parčíků dál po proudu Labe. Nábřeží sochařů je pořádáno od roku 2003 jakožto slavnostní zakončení Hořického sochařského symposia a v letošním roce organizátoři této významné mezinárodní kulturní akce v Hořicích v Podkrkonoší zapůjčili Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) na rok dvě z pískovcových plastik. Tato umělecká díla, dosud vystavená v centru Hradce Králové, byla instalována v areálu nemocnice v sobotu 26. července 2008 v rámci velkého stěhování pro oficiální uvedení nových soch z Hořického sochařského symposia 2008.

Sousoší z roku 2005 Zvířata v říši fantazie švédské sochařky Susanne Holmberg bylo umístěno v blízkosti dětského hřiště před Dětskou klinikou. Milý pár kamenných zvířat zdobil po tři roky labské nábřeží v blízkosti Gymnázia J.K.Tyla a lze doufat, že se nyní dočasně stane díky svému interaktivnímu charakteru součástí parkové zóny pro děti a ještě zvýši její atraktivitu.

Plastika z roku 2007 Systém turecké sochařky Songül Telek je alegorií lidské bytosti, tištěné chaosem a shonem moderní doby. Ing. arch. Jan Hochman, autor budovaného pavilonu psychiatrie ve FN HK, se kterým bylo umístění obou plastik konzultováno, zvolil pro umístění druhé sochy místo před hlavním vchodem do nového pavilonu, kde ideově naváže jak na prostředí duševních chorob, tak na Socha u Psychiatrické klinikykamennou výzdobu, připravovanou pro atrium nového sídla Psychiatrické kliniky. Socha byla provizorně instalována v parčíku za Plicním pavilonem a bude přenesena na plánované místo po úpravách terénu staveniště zhruba v září letošního roku.

Ti, kdo znali Tylovo nábřeží před okem 2003 a mají jen trochu rádi současné umění a Hradec Králové, vědí, že půvabné nábřeží v blízkosti Labe si lze dnes již těžko bez rozsáhlé a proměnlivé expozice sochařských děl představit . Stálá výstava výrazně přispívá k soudobému hradeckému koloritu a její každoroční obnovení a vernisáž ve formě akce Nábřeží sochařů se stala populárním zpestřením poloviny letních prázdnin, včetně koncertu Filharmonie Hradec Králové na Pražském mostě. Je příjemné, že se na novodobé proměně někdejšího salónu republiky svým vývojem podílí i FN HK a je možno doufat, že získaný prostor pro hořické sochy, který se při letošní instalaci otevřel, bude žít a zvětšovat se i po dalším létě.

Vedení FN HK vyslovuje poděkování všem výše jmenovaným, kteří se o instalaci soch do areálu nemocnice zasloužili. Děkuje také ing. Martinu Soukupovi, náměstku primátora Hradce Králové, za vydatné organizační přispění, a z FN HK prof. MUDr. Jaroslavu Malému, přednostovi II. interní kliniky a Bc. Petru Novotnému, zástupci vedoucího Technického odboru za významný podíl na akci.

V Hradci Králové 28.7.2008

ředitel FN HKzpět na článek