Neviditelný pes

POLEMIKA: Zelený úděl EU a „dezinformace“

10.2.2023

Na internetu se údajně šíří dezinformace o Green Dealu a Vojtěch Svěrák se s nimi rázně pustil do křížku ve svém eseji na iDNESu. EU vám vypne spotřebiče – to je příklad dezinformací šířených na síti. Stojí to za několik poznámek.

Začnu prostým konstatováním – Vojtěch Svěrák považuje za dezinformace i názor, který zastávám dlouhodobě a je podpořen základními termodynamickými zákony objevenými v 19. století a platnými bez výjimek stále. Kysličník uhličitý není viníkem klimatických změn současnosti, dezinformacemi nejsou ani názory, že ke klimatickým změnám dochází neustále a jsou zdokumentovány v minulosti. Dezinformací není to, že podle studie poslední doby ledové se klima na Zemi změnilo radikálně během měsíců či roku a není tak pravdou, že současná změna klimatu je „nejrychlejší“ v historii a je tak jednoznačně způsobena civilizací.

Opět se tak dotýkám „žhavého“ tématu, který dokonce česká vláda chce řešit utrácením 150 milionů korun těm, kteří budou s „dezinformacemi“ bojovat.

Podle Svěráka – cituji - „Osobně jsem byla překvapená z vysokého počtu výsledků, které zpochybňovaly existenci klimatické změny a popisovaly zvyšování průměrné teploty jako přirozený jev, který je nezávislý na lidské činnosti,“ přibližuje výsledky nedávného výzkumu jeho autorka Tatiana Mindeková z Institutu pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Překvapení paní Mindekové mně osobně také překvapuje. Teorie o tom, že současná změna klimatu není přirozený proces, ale je způsobena kysličníkem uhličitým vypouštěným do ovzduší při spalování fosilních paliv, je sice politicky zcela akceptována (proti jsou jen nepřátelé liberální demokracie), je ale v rozporu s fyzikálními zákony. Připomenu tezi našich protagonistů klimatické změny způsobené lidskou činností. Aby vysvětlili efekt zvyšování teploty v atmosféře při „konstantním“ záření Slunce, tvrdí, že s rostoucí koncentrací kysličníku uhličitého v atmosféře stoupá schopnost absorbovat sluneční záření a množství energie vyzářené ze Země se tak snižuje. To jednoznačně odporuje fyzice, protože pokud se na jakémkoliv tělese ve vesmíru zvýší jeho povrchová teplota, musí vyřazovat více energie. Teorie klimatické změny způsobené lidskou aktivitou tak popírá vše, co bylo o systému Slunce x Země, nebo chcete-li Slunce a planety obíhající kolem Slunce, v uplynulých letech zjištěno.

Dalším příkladem mylné a zcela zcestné teorie jsou úvahy o tom, že „během tří let musí světové emise kysličníku uhličitého začít klesat“. Tvrdí to Jan Dusík, vedoucí české delegace na klimatické konferenci v Egyptě. Předseda OSN dokonce tvrdí, že se „zkáze“ vyhneme jenom tehdy, když emise kysličníku uhličitého začnou klesat ihned.

Podle Mezinárodní agentury pro energii se čínská výstavba uhelných elektráren a jejich odstavování v Evropě víceméně vyrovnávají. Čínský ekonomický růst se v následujících letech bez uhlí neobejde.

Taková je realita. V následující tabulce uvedu emise kysličníku uhličitého v Číně, Indii, USA, Česku a na celém světě v roce 2021. Zdrojem je China: CO2 Country Profile - Our World in Data.

Stát/počet obyvatel v milionechEmise v tunách na hlavuEmise v tunách celkem v milionech tun% světových emisí
USA/33514,864 978,113,3
Čína/14508,0511 672,531,3
Indie/14101,932 721,37,3
Česko/10,59,24970,2
Německo/848,16801,8
EU/4478 (odhad)3 5769,6
Svět/79404,6937 238,6100

Tři největší státy světa podle počtu obyvatel vyprodukují přes polovinu světových emisí kysličníku uhličitého. O tom, že Čína otevírá obrovský počet elektráren na uhlí svědčí i tento citát: Svět diskutuje klimatickou krizi, emise CO₂, přechod na udržitelné zdroje energie. Čína řeší problém cestou nejmenšího odporu. V letech 2020 a 2021 se tamní průmysl potýkal s odstávkami v důsledku nedostatku elektrické energie, a tak se rozjel obří plán na výstavbu nových elektráren. Hned v roce 2022 byly spuštěny elektrárny spalující fosilní paliva (zejména uhlí, ale také zemní plyn) s celkovým instalovaným výkonem 40 GW. V roce 2023 to má být dokonce 70 GW – pro kontext to je 31násobek jaderné elektrárny Temelín. Odpovídajícím způsobem roste těžba fosilních paliv a jejich dovoz (zejména z Ruska).

Závěr: I kdyby bylo pravdou, že existuje přímá souvislost mezi emisemi kysličníku uhličitého ze spalování uhlí a změnou klimatu, je Čína jasně včele pomyslného žebříčku producentů. Staví více uhelných elektráren než celý zbytek světa dohromady. Tím zela jistě nepřispívá k plánům na „snížení světových emisí“ do tří let. Z toho vyplývá, že i odstávky uhelných elektráren v EU nemají z globálního pohledu velký význam. Nedomnívám se, že je politika Číny konsistentní s plány na redukci emisí kysličníku uhličitého celosvětově. Čína leccos slíbí, ale udělá vždy jenom to, co pro ni bude výhodné. A Evropa, resp. EU, která má produkci necelých 10 % celkových světových emisí svým plánem na redukci emisí nepředstavuje žádnou záchranu klimatu. Z tohoto pohledu je ideologie Green Dealu nadřazená racionalitě a pokud má pravdu ta menší část vědecké obce, která považuje spojování klimatických změn na Zemi s růstem koncentrace kysličníku uhličitého jako nesmysl, je to o to horší. A ještě jeden závěr z toho plyne, a to pro svobodu slova. Bude-li tak zvaný „boj s dezinformacemi“ potírat názory, které nesouzní s oficiální politikou, není to nic jiného než cenzura. Pobavilo mne, že ministr dopravy kritizuje novou emisní směrnici Bruselu jako „nepřijatelnou“ a ta jen kopíruje plány Green Dealu, který česká vláda podporuje.zpět na článek