Neviditelný pes

KLIMA: Redakce se bojí

13.9.2011

Alarmisté rádi poukazují, že klimaskeptici méně publikují a mají méně publikací. Oháněl se tím například Anderegg ve své studii „Credibility of experts in climate change.“ Zapomínají dodat, co je důvodem menšího počtu publikací. Redakce se bojí něco otisknout. Protože když něco redaktor otiskne, přijde o místo. Jako v následujícím případě.

 SKLENÍKOVÝ EFEKT CO2 SE PŘECEŇUJE

V červenci 2011 dr. Roy Spencer, člověk, který před 20 lety vynalezl satelitní měření globálních teplot, zveřejnil významný článek.

Roy W. Spencer, William D. Brawell. On the Misdiagnosis of Climate Feedbacks from Variations in Earth's Radiant Energy Balance. Remote Sens. 2011, 3, 1603-1613.

Článek měl velkou publicitu např. i ve Forbesu, kde byl uvítán titulkem New NASA Data Blow Gaping Hole In Global Warming Alarmism (Údaje NASA zasadily smrtící ránu oteplovacímu alarmismu)

Zde se dočteme: „Satelitní data NASA z let 2000-2011 ukazují že z pozemské atmosféry uniká do vesmíru více tepla, než se alarmistické počítačové modely dosud domnívaly… CO2 polapí daleko méně tepla než alarmisté tvrdili.”

IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER

Spencer původně vydání článku na svém blogu avizoval stylem „těšte se, vyjde mi článek, ale neřeknu v jakém časopise, protože mafie by se ho snažila zablokovat.“ Zjevně věděl o čem mluví.  (blog z 5.července 11)

Když článek vyšel, alarmisté si opravdu rvali vlasy (viz). Trenberth tehdy skřípal zuby: „Nemohu uvěřit, že mu to otiskli.“ (viz).

Alarmisté by nejraději donutili redakci článek stáhnout jako zmetek (tzv. retraction). To nejde, protože v něm dodnes nenašli chyby. Tak se alespoň snaží pomstít. Redakci je nutno udělit výchovnou lekci.

Šéfredaktor časopisu Wolfgang Wagner byl nakonec na nátlak alarmistů donucen rezignovat. Zřejmě mu zelená mafie vyhrožovala. Aby se zachránil, ve svém posledním úvodníku se omluvil, že kacířský článek vůbec povolil otisknout.

Redaktor Wagner dokonce napsal osobní dopis Trenberthovi, v němž se mu omlouvá, že otiskl článek jeho vědeckého oponenta Spencera!!! Roztřesený vyhozený redaktor se na kolenou omlouvá politické smetánce, že otiskl názor opozice. Co jen to připomíná? Vzpomínejte.

A jak o kauze referují mainstreamová média? Guardian se na názor k celé kauze ptal tak nestranných a objektivních lidí jako je Andrew Dessler a John Abraham. Guardian opomněl se zmínit, že Dessler je ta osoba, jejíž teze Spencerův kacířský článek rozcupoval. Guardian se také opomněl zmínit, že John Abraham je alarmista známý polemikou s klimaskeptikem lordem Moncktonem. Proč se Guardian ptal zrovna těch dvou? To je jako ptát se na Gestapu jestli nemají námitky proti diskriminaci Židů. Ne, nemáme, a náš názor je klíčový, protože my jsme na to největší odborníci.

Leo Hickman. Journal editor resigns over 'flawed' paper co-authored by climate sceptic. Guardian 2.září 2011

 BUDOU PADAT HLAVY?

Představme si na okamžik, že by Spencer opravdu měl v článku nějaké chyby. Wagner píše, že „peer-review je pilířem vědy“, s čímž souhlasím.  Je Wagnerova rezignace nový standard, že šéfredaktor, který nezvládne kontrolu kvality a otiskne chybu, musí vždy rezignovat? V tom případě si nachystejte své životopisy, protože brzy se uprázdní spousta míst v redakcích předních klimatologických žurnálů a institucí:

  •          Rajendra Pachauri, šéf IPCC, je zodpovědný za 4.zprávu IPCC, kde skrze nekvalitní peer-review do tisku prošla řada nepravd. Nejznámější je tvrzení o brzkém roztátí Himalájů. (viz)
  •          Philip Campbell, šéfredaktor Nature, otiskl převratný „hokejkový graf“ v roce 1998 aniž by se autora ptal, jak ke grafu dospěl. To je peer-review? Když něco otisknu bez kontroly? (viz)
  •          Šéfredaktor časopisu Polar Biology v roce 2006 otiskl článek Charlese Monneta o utopených medvědech, kde z jediného pozorování byly činěny neodůvodněné závěry, že za to může oteplování, navíc tam jsou početní chyby. Nevšiml jsem si, že by zakladatel a šéfredaktor časopisu Gotthilf Hempel odstoupil. (viz)
  •          Nature v roce 2010 otiskla Boyceovu studii, která chybně zkombinovala data z různých zdrojů a vyšlo jim, že vyhynulo 40% planktonu. O rok později Nature přiznala, že šlo o chybu. Nevšiml jsem si, že by šéfredaktor odstoupil. Kdo to vůbec je? Aha. Pořád/zase Campbell. (viz)
  •          Briffův hokejkovitý graf podle letokruhů stromů z Jamalu byl založen na jediném stromě. Trapas. Devět let mu přední žurnály tato data otiskovaly aniž by se ho zeptali, kolik stromů analyzoval a jak ke grafu dospěl. Nulová peer-review. Jak to, že tito redaktoři nerezignovali, když to v roce 2009 prasklo? (viz)
  •          Atd.

Nebo jsem to špatně pochopil? Odstupovat musí jen šéfredaktoři, kteří otisknou chybné články kacířů? Chybné články věřících nevadí? Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si jaksi rovnější.

Není to poprvé, do klimatologická mafie donutila redaktora odstoupit za to, že otiskl jiný než "jediný správný názor". Známý je třeba případ z roku 2003, kdy alarmisté donutili k odstoupení šéfredaktora časopisu "Climate Research", von Storcha, za to že otiskl studii Soon&Balliunas, která vyvracela hokejkový graf. Pokud na to máte žaludek, můžete si o tom více přečíst v Climategate emailech (český překlad ZDE).

www.klimaskeptik.czzpět na článek