Neviditelný pes

PÍSEČNÁ BOUŘE: Radio ga ga...

5.4.2024

Můj automobil z kategorie youngtimer, tedy ve věku těsně před oficiálním jmenováním veteránem, je vybaveno původním rádiem, které v době svého uvedení bylo na špici pokroku. Má funkci RDS, která, kromě jiných, slouží k automatickému přelaďování na stále stejnou stanici. To je zvláště v autě uvedeném do chodu moc užitečná věc. Nemusíte lovit na odlišných vysílačích s jinými frekvencemi, rádio si to zařídí samo.

Díky RDS jsem například zjistil, že celostátní vysílání je sice sladěno celostátně co se týče programu, ale reklamy jsou odlišné místně. Takže jsem onehdy při přejezdu z markrabství Moravského do království Českého uprostřed programu, během komerční vložky, zaznamenal počátek reklamy na pánské afrodisiakum, ale než to dopověděli, rádio přeladilo na jiný vysílač a dokončilo reklamou na hobbymarket. Výsledkem byl slogan, který by profík nevymyslel, ale který dokonale vystihl podstatu nabízeného potravinového doplňku. Rádio mi zcela plynule sdělilo: Klavin, když se to má podařit!

Občas se odmlčí, když chvilku tápe, než najde příslušnou vlnku. Ale opravdu tápe? Minulou neděli v podvečer vypravili jsme se na obvyklou a známou cestu z Moravy ku Praze. Za Svitavami se rozestřely překrásné výhledy na krajinu, jenže tentokrát zahalené do okrové mlhy. Rádio zmlklo, a když jsem se snažil zjistit proč, na displeji stál nápis: PI SEEK. (To je jeho takový lehce skandinávský akcent.)

Saharská bouře, která prohnala africký písek přes celou Evropu, nepřekvapila jen moje rádio, ale také energetiky. Předpověď počasí ji sice hlásilo předem, ale nevědělo se, co to udělá s elektrárnami na sluneční pohon. Lidové noviny ve své reportáži píší, že výroba fotovoltaiky byla v Česku „…rázem ani ne poloviční, než se původně předpovídalo. Kvůli tomu chybělo i 900 MW výkonu. To je více, než vyrábí například chvaletická hnědouhelné elektrárna.“

Dodejme, že elektrárna nevyrábí výkon, ale megawatthodiny energie. To není detail, to je zásadní omyl, jehož si nejsou vědomi neodborníci, kteří tvrdí, že obnovitelné zdroje v instalovaném výkonu nahradí ty konvenční, případně i jaderné, a podle toho energetiku řídí.

Jak se o velikonocích ukázalo, ani masivní gigawatty instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích výrobu nenahradily, když sluníčko neohřálo. „V jiných zemích Evropy byly dopady ještě výraznější s tím, jak mají větší podíl fotovoltaiky,“ psaly Lidové noviny. Ve výsledku se v pátek prodávala elektřina zadarmo, tedy za nulu, v sobotu už za 1300 Kč za megawatthodinu.

Podle předpovědí meteorologů měla být výroba fotovoltaik zhruba na 80 až 90 procentech možných maxim, místo toho byla zhruba na 40 procentech. Menší výrobu zaznamenaly i malé domácí elektrárny, čímž dále zvýšily svůj odběr ze sítě. To berme jako příspěvek k diskusi o demokratizované komunitní energetice, nezávislé na na centralizovaných energetických vydřidušských supermonopolech ovládaných uhlobarony.

Sobotní deficit vyrovnával správce přenosové soustavy a jediný autorizovaný garant rovnováhy sítě a bezpečnosti dodávek elektřiny ČEPS, když nakupoval za 2800 Kč za MWh. Měl štěstí (měli jsme štěstí), že bylo od koho nakupovat, protože saharský písek postihl celou Evropu. A měl (měli) jsme štěstí, že se to stalo o teplém víkendu. Jako nácvik na udržitelnou Evropu to ještě prošlo.

Energetici už před časem varovali vládu, že budou odstavovat uhelné elektrárny mnohem dříve, než v roce 2030. Možná už příští rok, protože při nulových cenách elektřiny a horentních cenách uhlíkových povolenek se jim jejich udržování, ne provoz, ale ani udržování pro případný provoz, nevyplatí. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela jim odvětil, že „…jsme schopni to zvládnout, ale co chybí, je výkonová rezerva.“ Co tím mínil, těžko říci. Bez výkonové rezervy se toho moc zvládnout nedá. O pár týdnů později tento výrok korigoval Michal Lopour ze skupiny Se.ven, když řekl: „Není to otázka blackoutu, ale ceny.“ Což o Velikonocích bylo potvrzeno.

Ukončení provozu uhelných elektráren a uhelných dolů může podle Lopoura trvat šest až devět měsíců. Nehezké počasí nad Evropou může trvat den dva. To první se dá snadno zařídit, to druhé zatím neumíme překonat. Můžete to hlásit do rádia horem dolem, ale když politický hlavní proud nechápe rozdíl mezi instalovaným výkonem a proudem, je to marné, marné.

Radio, what’s new? Someone still loves you

Poskytl server Svět hospodářstvízpět na článek