Neviditelný pes

EVROPA: Klimatická sebevražda

7.2.2014

Evropský parlament odhlasoval poměrem hlasů 341 PRO, 263 PROTI a 26 se zdrželo, rezoluci k návrhu Evropské komise na klimaticko-energetické cíle do roku 2030. Já jsem hlasoval samozřejmě PROTI. Evropský parlament se tak vydal na cestu ke klimatické sebevraždě Evropy. Co to konkrétně znamená? Znamená to, že EU bude usilovat o radikální redukci emisí skleníkových plynů a nárůst energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Že to bude mít naprosto devastující dopad na evropský průmysl a životní úroveň lidí v Evropě, je nyní již naprosto jasné. Že se tímto způsobem se světovým klimatem nepohne ani o milimetr, je jasné rovněž. Pojďme se podívat, o co konkrétně jde, protože to každý čtenář tohoto článku bude platit.

Především je potřeba říci, že Evropské komisi a Evropskému parlamentu za pár měsíců končí mandát. Přestože máme před sebou evropské volby, tak současná Komise a současný Parlament neváhá stanovovat závazné cíle týkající se života každého občana EU až do roku 2030. Současná Komise a současný Parlament tak stanovují politiku na tři volební období dopředu, aniž by se zeptaly na názor občanů členských států. Tuto skutečnost považuji za neuvěřitelný faul a políček demokracii v Evropě.

Nyní ale k samotnému nastavení klimatických cílů v EU. Evropská unie má v platnosti známý klimaticko-energetický balíček vztahující se k roku 2020. Tento balíček říká, že do roku 2020 se má zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20 %, emise se mají snížit také o 20 % a energetická účinnost se má také zvýšit o 20 %. Již realizace tohoto balíčku stojí lidi v Evropě ročně miliardy korun nebo eur navíc na jejich účtech za elektřinu, spousta firem v důsledku těchto vysokých cen krachuje nebo přesouvá svou výrobu mimo EU a spousta domácností se dostává pod hranici chudoby. Důležité je také to, že k těmto cílům se s výjimkou několika marginálních hráčů nikdo na světě nepřipojil a celkový globální objem emisí se nejen nesnižuje, ale naopak roste.

I přesto, že současné závazky mají devastující dopad na evropské podniky i domácnosti, a i přesto, že tato politika nepřináší žádný užitek ve vztahu k fenoménu tzv. globálních změn klimatu, Evropská komise se rozhodla, že půjde příkladem celému světu i nadále, a to zcela bez ohledu na náklady této šílené politiky. Bez ohledu na to, že Komisi i Parlamentu končí mandát, navrhla nové cíle až do roku 2030. Podotýkám, že po nás nikdo stanovení takových cílů nechce. Je to zcela svévolná politika EU postavená na tezi, že: "EU musí jít v záchraně planety ostatním příkladem".

Komise se stanovením klimaticko-energetických cílů zabývala celý minulý rok a postupně zde vykrystalizovaly dva tábory. První tábor zjednodušeně můžeme nazvat táborem bojovníků s globálním oteplováním vedený příslušnou komisařkou a druhý tábor bychom mohli nazvat tábor ochránců průmyslu v čele s německým komisařem Oettingerem. Výsledkem jejich souboje bylo to, že Komise sice navrhla závazné cíle do roku 2030, ale snížení emisí mělo být "pouhých" 30 %. To si samozřejmě zelení šílenci z celé EU a na ně navázaný miliardový zelený byznys nechtěli nechat líbit a začali Komisi kritizovat za "nízké ambice".

V Evropském parlamentu se potom této gigantické zelené lobby podařilo dát dohromady většinu, která Komisi zkritizovala a odhlasovala usnesení, že se cíle musí rozhodně zvýšit, a to následovně: do roku 2030 se mají snížit emise skleníkových plynů o 40 %, podíl obnovitelných zdrojů energie se má zvýšit na 30 %, energetická účinnost se má zvýšit o 40 % a všechny tyto cíle mají být právně závazné.

Co to v praxi znamená? Znamená to, že se domácnosti i firmy v Česku i v celé EU musí připravit na další masivní útok na svou peněženku. OZE baroni budou mít opět superkšeft a všichni, kdo platí účet za energie, by se měli připravit na 3-4krát vyšší platby na podporu OZE energie, než je tomu nyní. A opět jako i v minulosti tuto politiku podpořili svými hlasy europoslanci za ČSSD. EU tedy bude opět draze bojovat za záchranu klimatu, ale vzhledem k tomu, že USA, Čína, Rusko, Indie, Brazílie a další takovou politiku nemají, nebude mít evropské šetření na klima vůbec žádný dopad. Na pracovní místa, životní úroveň a konkurenceschopnost firem z EU to ale bude mít dopad obrovský. Právě proto jsem pro tuto klimatickou sebevraždu Evropy nehlasoval.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek