Neviditelný pes

ROZHLEDNÍK: Pozvánka do Technické univerzity v Liberci

7.6.2017

Nabídka, která se neodmítá.


Dostala jsem pozvání od naší milé Zvířetnické Xerxové k návštěvě Technické univerzity v Liberci. Z mého profesního hlediska se jednalo o nabídku, kterou jsem s radostí a hrdostí přijala. Samozřejmě jsem se nejvíc těšila na výtvarné ateliery.

Že se bude jednat o velmi příjemnou a zábavnou exkurzi jsem se přesvědčila hned po vstupu do hlavní budovy. Přivítala mě paní děkanka Ing.Jana Drašarová, Ph.D. radostným zvoláním při pohledu na mou kabelku: „Jé, od této značky mám taky kabelku!“. Nejvyšší představitelka fakulty textilní je velmi příjemná, veselá, energická dáma, milovnice umění, módy, velkých šperků, bot a kabelek.

Laboratoř pro zkoušení textilií

Laboratoř pro zkoušení textilií

Oblíbeným vtípkem paní děkanky je otázka: „Umíte si představit den bez textilu?“

Tak schválně, zkuste si na ni sami odpovědět. Ráno se probudíte asi nazí, nemáte pyžamo. A čím byste vlastně byli přikrytí? V koupelně chybí ručník, čaj není v sáčku. Jak pojedete do práce? Textil je nedílnou součástí průmyslu – nejen automobilového – kromě autopotahů a polstrování mě napadne airbag, pneumatiky, bezpečnostní pásy. Ve stavebnictví – např. perlinková síť. V zahradnictví – netkané textilie. Ve zdravotnictví, vynechám-li obvazový materiál, jsou to cévní náhrady, nebo stenty. Kovová vlákna k odstínění signálu a záření. A tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Textil je opravdu každodenní a nedílnou součástí našeho života.

Textilní laboratoř

Textilní laboratoř

Liberecká univerzita vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Instituce byla založena v tradičním průmyslovém regionu a již od počátku bylo snahou vzdělávat kvalifikované inženýry pro odbornou práci. O sedm let později ke strojní fakultě přibyla fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.

Pletárna

Pletárna

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995.

Dnes má univerzita sedm fakult a jeden odborný ústav (Strojní fakulta, Textilní fakulta, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Ekonomická fakulta, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta umění a architekruty, Fakulta zdravotnických studií a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace). Spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě.

Nejvíc jsem se zajímala o textilní fakultu.

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Až na návrhářství se dají studovat nejen v prezenční, ale i kombinované formě (jednou za měsíc od čtvrtka do soboty), všechny jsou akreditovány rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Pletárna - starožitný tkalcovský stroj, umí tkát i stuhy a dutiny

Pletárna - starožitný tkalcovský stroj, umí tkát i stuhy a dutiny

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra textilních technologií.

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji.

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Výtvarný atelier v Jablonci

Výtvarný atelier v Jablonci

Konečně ateliery!

Konečně jsem mohla spatřit výtvarné ateliery a zde mé srdce plesalo. V Liberci jsem nahlédla do malířského atelieru, atelieru módního návrhářství, atelieru vzorování textilií a navrhování experimentálních textilií, viděla jsem návrhy vzorování laserem, výšivkou a tkaním, používání kovových vláken, která byste omakem nerozeznali od jiných, nahlédla do textilních učeben a laboratoří, do pracoviště katedry designu, do tkalcovny, do přádelny, obdivovala pleteniny.

Poté jsme se přesunuli do Jablonce nad Nisou, který je od Liberce co by kamenem dohodil, nebo co by tramvají dojel. Cílem byla prohlídka Univerzitní galerie, kde se představuje průběžně současný studentský design. Charakteristickým rysem studentského designu je skloubení mladé autentické kreativity, invence a tvořivé energie s novými technologiemi a materiály.

V Jablonci jsem obdivovala další výtvarné ateliery. Šperkařský atelier, atelier skla, zahřála se u sklářských pecí, viděla návrhy tavených plastik a interiérových objektů a přípravu jejich výroby, sochařský atelier. A měla jsem možnost spatřit i archiv závěrečných prací studentů výtvarných oborů.

Univerzitní galerie - práce studentů

Univerzitní galerie - práce studentů

Za více jak 60 let své existence dala Technická univerzita v Liberci světu přes 35.000 absolventů.


Studenti TUL mají kromě jiného možnost využít nádhernou univerzitní knihovnu, menzu, sportoviště, ubytovací zařízení a koleje. V Liberci je možnost studovat univerzitu třetího věku.

Nadchla mě informace o vlastní školce, kterou Technická univerzita v Liberci otevřela pro 48 dětí ve věku od 3 let. Školka se dvěma třídami je přednostně určena pro děti zaměstnanců a studentů TUL.

Návštěvou Technické univerzity v Liberci jsem byla nadšená a nabyla jsem dojmu, že tady se setkáte se vstřícným přístupem, moderními pracovišti a skvělým tvůrčím zázemím.

Tak co, dostali jste tak, jako já, chuť zase něco studovat?

PS: Pokud byste se chtěli jet podívat na Ještěd a mít možnost vidět nejen restauraci, prý se v září koná akce, při které se turistům otevřou i prostory jinak určené jen hotelovým hostům a v ten den se koná i program pro děti. Našla jsem k tomu jen tyto stránky, třeba budou v průběhu léta aktualizovány.

Za pozvání a pomoc s korekcí článku děkuji Xerxové.

Foto: autorka. Více fotografií z exkurze najdete v albu na Rajčeti, fotografie jsou popsány.

Bláža Neviditelný pes


zpět na článek