Neviditelný pes

ČLOVĚČINY: Podání vysvětlení ve věci kropenatá slepička versus bílý kocour

25.7.2006 23:13

Vinen je jednoznačně kocour. Zničehožnic začal žrát vajíčka. Pronásledoval kropenatou slepičku na každém kroku a při každém kvoku a jen snesla vajíčko, okamžitě ho zatknul. Počínal si však lstivě a obezřetně a nikdy nebyl přistižen, tudíž obviněn. Dost dlouho byl i zcela mimo podezření, pán si myslel že zločin páchá kuna nebo tchoř.

Vystresovaná slepička přestala snášet v kurníku a uchylovala se za svými povinnostmi do lesa. Kocour však v páchání trestné činnosti neustal, soustavně slepičku sledoval a v inkriminované ráno byl přistižen jak sedí v lese před slepičkou, čeká až snese a netrpělivě ji při tom pošťuchuje tlapkou.

Za tento obzvlášť zavrženíhodný skutek byl potrestán smetákem, avšak!, nejasnosti zůstávají. Proč žral či odnášel vajíčka pouze slepičky kropenaté? Ty od vlašky nechával bez povšimnutí ležet. Domníval se, že po požití vajíček kropenatých stane se kropenatým též? Čímž zaimponuje své vyvolené jakožto jedinec zvláště exotický? Nebo se domníval že zkropenatěním získá mimikry a bude tak moci snáze proniknout do blízkosti milované bytosti? Anebo zcela prozaicky nosil vajíčka coby úplatu neoblomné paní a velitelce kočičí princezny?

"V každym případě začal s těma vajíčkama blbnout až co letos přijela ta ženská s tou kočkou." pravil hospodář na závěr.

Alena Bytomská


zpět na článek