Neviditelný pes

AUSTRÁLIE: Bezpečnost??

10.11.2020

Moje žena Míla učí jako katechetka děti, které rodiče přihlásili do katolického náboženství. Jedenkrát za týden, každé úterý jezdí do základky, kde žáčkům navštěvujícím náboženskou nauku osvětluje základní kameny víry.

Služba to je dobrovolná, bez nároku na odměnu, a Míla už tak činí 34 let. Letos se to všecko trochu zkomplikovalo, právě díky Covid -19. Nějakou dobu byla pauza a minulý týden bylo vyučování obnoveno.

Již dříve, před koronou, Míla spojila vyučování s nákupem potravin po skončení výuky. Zajetí jedenkrát za týden do 11 km vzdálené základky v Penrithu tak spojila s návštěvou nedalekých supermarketů – prodejních středisek, kde nakoupila jídlo na celý týden. Nestojíme o to jezdit častěji do dopravního frmolu a mezi davy lidí v městečku. K 30. červnu 2019 žilo v prostoru Penrith City 212 977 obyvatel, když jsme si postavili domeček v horách, tak městečko čítalo 5 000 duší. Za těch téměř 50 let, co zde v domečku žijeme, jsme si na klid a pokoj okolního buše v horách zvykli a zvláště teď, díky koroně, není o co stát. Jako zasloužilí geronti, 79 a 78 let, oba spadáme do rizikové skupiny a tak se snažíme koroně vyhýbat.

Přístup do školy byl už dříve kontrolován u stálých zaměstnanců školy, jako učitelé, uklízeči, údržbáři, dobrovolníci a podobně, kteří vlastní stálé jmenovky s funkcí. Tito se dříve jménem zapisovali na prezenční listinu s podpisem, telefonním číslem a časem příchodu a odchodu. Takže se potom dalo i zpětně zjistit, zda tam jmenovaný byl a nebo nebyl a jak dlouho se zdržel.

S přibyvší koronou byla škola na nějakou dobu zavřena a po otevření byla „bezpečnost“ zvýšena, jako bychom byli ve válce v bezpečnostním ohrožení.

Výše popsaná bezpečnostní procedura trvá, jen byl přidán další bezpečnostní stupeň. Když dnes chce zaměstnanec do školy, tak se prve musí přihlásit svým číslem na stálé jmenovce, které zadá do chytré mašinky. Aby bylo vše jasné, tak po identifikaci musí do připraveného formuláře napsat své jméno s podpisem, telefonní číslo a prohlášením, že právě teď covid nemá a cítí se dobře. Do chytré mašinky naťuká aktuální čas a účel návštěvy. Posléze mašinka vyplivne další číslo, které platí pouze jednorázově na tu kterou návštěvu školního areálu. Při odchodu je nutno se „odhlásit“ prostřednictvím jednorázového čísla, jeho vyťukáním do mašinky, s potvrzením času odchodu a další identifikace, po které může školu opustit.

Navíc, každá škola je obehnána bezpečnostním plotem, takže potom je zabezpečena jako Fort Knox.

Bezpečnostní lístek pro vstup do školy

Bezpečnostní lístek pro vstup do školy

Psáno 18/9/2020.zpět na článek