Neviditelný pes

VOLBY: Vítězství pravice v Izraeli je triumfem demokracie

7.11.2022

Výsledky voleb, i když je volební komise ještě neprohlásila za konečné, přinášejí poučení o izraelském veřejném životě a politickém konfliktu v něm.

Izraelští politici vyznávající ideologii „Jen ne Bibi“ rozšířil svou platformu, jakmile se dostal k moci, a změnil své cíle tak, aby zahrnovaly boj proti vztahu náboženství a státu, vlasteneckému cítění cítění a rodinným hodnotám. Snížil úroveň osobní bezpečnosti a systematicky poškozoval osadnický podnik - a nejen to.

Když se tyto cíle promítly do činů, týraná, drcená a deptaná strana se sjednotila a investovala mnohem více než předtím, aby toto nehorázné ponižování ukončila. Odcházející vláda, která neustále vychvalovala vlastní demokracii a liberalismus, byla ve skutečnosti vládou, která každého, kdo podporoval Benjamina Netanjahua, klasifikovala jako politováníhodného a primitivního.

Vezmeme-li v úvahu nekonečné jedovaté invektivy proti Netanjahuovi, jako je výrok politika za krajně levicovou stranu Meretz Yaira Golana, že „musíme zachránit Izrael před rakovinovým bujením zvaným Netanjahu“, nebo historické vysvětlení poslance za Jesh Atid Rama Ben Baraka, že „Hitler byl také zvolen demokratickým procesem“, mohli bychom dojít k závěru, že boj se omezuje na nenávist k Netanjahuovi. Dokonce i šéf Strany národní jednoty Benny Gantz kdysi řekl, že „pokud bude mít Netanjahu 61 křesel ve vládě, můžete se na mě obrátit s rozhovorem shrnujícím konec země“, a vyvozoval stále stejný závěr.

V krátké době se ukázalo, že tábor „Jen ne Bibi“ věří v další koncepty, které deptají velké skupiny v izraelské společnosti. „Voliči Likudu jsou znečištěná řeka „, prohlásil v televizním rozhovoru v únoru 2020 odstupující premiér Yair Lapid a v mžiku objasnil více než milionu voličů Likudu, jaký je jeho názor na ně. Po takovémto podnětném výroku je těžké být premiérem všech. V nedávné volební kampani se strana Jesh Atid postarala o rasistické pozdvižení, když označila Likud za „sefardskou stranu“, jako by být sefardského původu bylo v Izraeli roku 2022 pejorativem.

„Naložme haredim (ultraortodoxní Židy) a Bibiho do jednoho trakaře a odvezme je na dobré smetiště“, tak tento otřesný výraz s hrůznými konotacemi pronesl šéf strany Jisrael Bejtenu Avigdor Liberman, a přestože to řekl, stal se ministrem financí Bennettovy-Lapidovy vlády. Jak se asi měli cítit občané haredí? Financování řídí někdo, kdo si myslí, že patří na smetiště! Spojením haredim s Bibim Liberman dokázal, že nejde jen o nenávist k Netanjahuovi, ale i o bezednou nenávist k haredim.

Advokátka Batya Cahana Dror, osmá na kandidátce Jisrael Bejtenu, v rozhovoru pro sektorový web prohlásila, že „haredim jsou přítěží“.

Řekněme to tak, jak to je: V odstupující vládě židovského státu byla strana, která používala klasické antisemitské urážky proti velké a důležité skupině izraelské společnosti, ale nikdy nebyla volána k odpovědnosti. Používání těchto výrazů, jejichž zdrojem je nejčernější období židovských dějin, dosáhlo vrcholu, když byl Netanjahu přirovnáván ke Goebbelsovi a Stalinovi. Výraz „Netanjahu a jeho přátelé jsou paraziti a s haredim se nespojíme“, který pronesl ministr financí, nebyl podroben kritice, kterou si zasloužil od ostatních členů koalice. Toto mlčení tváří v tvář těmto extrémním slovům a vytváření atmosféry, že haredim jsou „nedotknutelní“ kvůli svému způsobu života, umožňuje konstatovat, že nenávist k haredim byla živnou půdou pro pěstování volební prohry odcházející vlády.

Pokud se na chvíli zastavíme u výčtu úspěchů Nitzana Horowitze, ministra zdravotnictví a bývalého šéfa strany Meretz, najdeme pouze tři. Žádný z nich se netýká Netanjahua ani veřejného zdraví. Prvním je zrušení dotazníku pro LGBT na téma dárcovství krve. Druhým je uzákonění nezákonnosti konverzní terapie, a to i v případě, že o ni dotyčná osoba požádá. Třetím je zahrnutí financování změny pohlaví do státem financovaných léků namísto těch na záchranu života. Zajisté všem slušným lidem záleží na spravedlivém, otevřeném a tolerantním přístupu k LGBT komunitě bez jakékoli diskriminace. Horowitz však postupoval vyzývavě, nátlakově a s co největší publicitou.

Dokonce i když šlo o otázku chametzu o svátku Pesach v nemocnicích, postaral se o to, aby se s ní vypořádal jedovatě. On a Merav Michaeli, předsedkyně Strany práce, vytvořili u mnoha lidí pocit, že nukleární rodina tvořená matkou a otcem už není normou a je jaksi zavrženíhodná. Určitě existuje prostor pro zlepšení věcí a zamezení jakékoli diskriminaci, ale Horowitz měl být ministrem zdravotnictví a místo toho se stal výhradně ministrem pro LGBT, který propásl příležitost rozšířit lékařskou péči a rozšířit státní úhradu léků pro veřejnost, která chtěla jen finance na další magnetickou rezonanci. Najednou se každý, kdo nesouhlasil s jeho světonázorem, stal primitivním nepřítelem, i když nebyl součástí Netanjahuova bloku. Celá myšlenka tradiční rodiny byla ohrožena.

Snaha ministra dopravy poškodit osadnický podnik a šabat naštvala ty, kteří byli ochotni akceptovat vládu, v jejímž čele nestál Netanjahu, ale tato vláda jejich existenci jednoduše ignorovala. Jeden z vůdců v Judeji a Samaří skutečně podporoval „vládu změny“, ale faktické zmrazení jakéhokoli pokroku, absence reakce na jakékoli žádosti a likvidace pravidelných rozhovorů mezi vůdci osad a vládou ho přivedly k zoufalství a k opuštění jeho snah. Obyvatelé Judska a Samaří, kteří Bibiho nevolili, se také cítili touto vládou nechtěni, což dokládá také zuřivá a nesmiřitelná nenávist již zmíněného Yaira Golana k nim, když je nazval „podlidskými“.

Názory části opozičního tábora na důležitost šabatu a chametzu, studia Tóry, začleňování haredim a roli sekulárního školství, na osady a zlepšování cest k nim - nic z toho nemá s Bibim cokoliv společného, ale najednou se z nich nestaly legitimní obavy. Alespoň v očích Lapidovy vlády. Když se tyto další hlasy ozvaly a jejich bolest vyplavala na povrch, šéfové vlády prohlásili, že ti, kdo protestují, jsou primitivové a nebezpeční parazité.

Proto všichni ti, které tato vláda označila za outsidery, šli k volebním urnám a volili jinou vládu. Hlasovali tak proto, že jejich hlasy byly zadušeny zvukotěsnou bariérou. Citáty, které se zde objevily, nejsou citáty vycházející z majáku demokracie, ale umlčování každého, kdo se nedrží vládní linie. Nezbývá než doufat, že se nová vláda poučí, bude méně nenávidět, více naslouchat, respektovat jiný názor, aniž by ho považovala za primitivní a nebezpečný, nezapomene, že v opozici jsou někdy moudří lidé s opačnými názory - a že tento stav je prostě v pořádku.zpět na článek