Neviditelný pes

USA: V novém roce nové události

22.2.2018

V našich rodných českých zemích si ještě leckdo pamatuje vítězný únor 1948, kdy národ se pustil do poblematického budování. Jinde ve světě se započalo s jinými iniciativami. Například v Americe se již od roku 1926 koná „Negro History Week“. Ve školní prostředí nabývá dost podivnou podobu, jak s podrobnostmi předkládá mně značně sympatický černošský autor Larry Elder. Tak například činí ve svém textu „What Left-Wing Educators Don’t Teach During ‚Black History Month‘“, Townhall, 17.2.2017. Jak že převážně značně levicově orientovaní učitelé vychovávají poučováním, jako by otroctví byl americký vynález. Americký autor, ekonom Thomas Sowell, rovněž stoprocentní černoch, si troufá upozorňovat na skutečnou realitu: „Víc bělochů bylo dopraveno jako otroci do severní Afriky, než jaký byl osud černochů přivezených do Ameriky a jejích třinácti kolonií. V ottomanském císařství se běloští otroci kupovali a prodávali ještě desítky let v době, kdy černoši ve Spojených získali svobodu.“

Autor Elder se posléze zmiňuje o stavu značně pozdějším, o nynější realitě s praxí tzv. „race-based preferences“, prezentované eufemismem tzv. „affirmative action“, oné tzv. kladné akce, jejíž zásluhou barva pokožky získává větší váhu než původní princip naprosté rovnosti. Ozvali se i stateční obhájci takového príncipu jako například Bayard Rustin, významný činitel v organizaci Urban League a blízký spolupracovník Martina Luthera Kinga. Rovněž i další obhájci, prosazovatelé naprosté rovnosti bez ohledu na rasovou identitu.

Však toto byly generace vůdců, kteří zastávali stanovisko nijak nepodporující přistěhovalectví do Ameriky - legální či nikoliv. Například vdova Coretta Scot King byla mezi signatáři výzvy adresované washingtonskému Kongresu, domáhající se efektivních opatření proti zaměstnavatelům ilegálních pracovních sil.

Walter E. Williams, profesor ekonomie, rovněž černoch, se zmiňuje o měsíci únoru jako době narození Fredericka Douglasse, proslulý black abolitionist, a rovněž i Abrahama Lincolna, prezidenta s důkladnými zásluhami. Autor Williams zdůrazňuje, že američtí černoši od doby emancipace v nejkratší dosud době dosáhli většího pokroku než jakákoliv jiná rasová skupina. Lze je již počínat mezi jeden z dvaceti nejbohatších národů světa. Americký černoch Colin Powell se stal nejvyššším velitelem všech armádních sil. (Joint Chiefs of Staff). Thurgood Marshall se stal prvním černochem, který zasedl mezi soudci Nejvyššího soudu. Prvním černošským senátorem se stal Edward Brooke ze státu Massachusetts.

Po takových plusech je potřebné zmínit se i o značných minusech, jak prokazují v průměru chabé školní výsledky. Pouze 9 procent zvládne požadavky v rodném anglickém jazyce, a pouze 3 procenta obstojí v matematice. V porovnání tak ubohých výsledků nutno zaznamenat vysokou úroveň násilností ve školním prostředí, a jejich terčem jsou i učitelé a ostatní zaměstnanci.

- - -

Mezi někdejšími uprchlíky z naší lidově demokratické části světa se finančně nejznamenitěji prosadil maďarský nyní multimiliardář George Soros, ročník 1930, jehož počínání v iniciativách amerických i jinak zahraničních leckoho přílišným nadšením neomámí. Kromě prosazování „socialist justice“ se radikálně prezentuje jako značný podpůrce ambicí Hillary Clintonové (například funguje jako předseda organizace „Ready for Hillary PAC“).

Nemenší je ale jeho averze vůči nynějšími prezidentu Trumpovi, jehož se značně snaží z jeho úřadu odstranit.

Soros rovněž utratil miliony s cílem otevřít hranice, podpořit neomezené přistěhovalectví (illegal immigration) ve snaze docílit „Permanent Progressive Majority“. Při té příležitosti prosazovat štědré amnestie, i cizince obdarovat volebním právem a odstranit právo kohokoliv kontrolovat, zda smí hlasovat.

- - -

Dočítám se, že v poslednÍch letech ubývá násilných smrtí s pomocí střelné zbraně, v období 1983 a 2011 jich ubylo o 200. Ale nejmasovější přestřelky se uskutečnily v posledních 11 letech. Jejich obvyklým prostředím bývají školy, divadla, biografy, koncerty.

Objevují se motivy politické. Ze značného střílení od doby Columbine High School čtyři incidenty provedli islamičtí extremisté a v jiných případech (chrám sikhů, Charleston...) to byli rasisté. V největším množství to ale nejpíš byla motivace, individuiální dychtění po slávě, jakkoliv krátkodobé.

Delší trvanlivosti se zřejmě dočká devatenáctiletý sirotek Nikolas Cruz, jemuž se podařilo na Floridě, v Broward County ve škole Marjory Stoneman Douglas High School, v únoru o Valentine’s Day o život připravit 17 žáků školy, z níž byl vyloučen, a ještě větší obětí zasažených, ale přeživších.

Multivrah se do školy dostavil vyzbrojen s AR 15, extra zásobníky, kouřovými granáty, podařilo se mu zalarmovat žactvo, jež ze rozběhlo, a tak se mu stalo lepším cílem.

Masakrů přibývá: Columbiene, Charleston Church, Orlando, Newtown, poté v říjnu 2017 Las Vegas, kde Stephen Paddock, nikoliv již mladík, z vyššího poschodí v kasinu Mandalay započal se střelbou, zabil rekordní počet 58 terčů, zranil další stovky. Dosavadní tedy rekord. Předchozím šampionem byl Charles Whitman, zastřelil 47 lidí, tak učinil z věže v Texasu v roce 1966.

- - -

Tento nový rok s osmým číslem na svém konci se rovněž prezentuje s notným mezinárodním dopadem: však to je doba zimních olympijských her, s jejich konáním v Koreji, sice jižní, ale s jakýmsi sloučením týmů z obou částí radikáně rozličně si počínajícího polostrova: však rozdíl životní úrovně je stonásobný. Rovněž takový je rozdíl politického počínání, jak znamenitě dokazuje komunistický diktátor Kim Čong-un. Tak například zcela zřetelně dokazuje svým vražděním ve vlastní rodině: jeho vlastní poloviční bratr, jeho prominentní, přemnohými maršálskými medailemi zdobený strýc, posléze krutě zavražděný. Spolu s dalším příbuzenstvem.

Tentokrát k reprezentaci svého až mimořádně krutého režimu odeslal k jižnímu olympijskému konkurentovi k zahajujícím cereminiálním oslavám v Pyeongchangu důkladně prověřené kádry vedené vládcovou sestrou Kim Jo-čong. Tím dána příležitost západním pseudodemokratickým medálním zdrojům k jejim úchylným pudům, pořádně si zařádit. The Washinghton Post na první straně svého nedělního vydání zvelebilo onu diktátorovu sestru jako „Ivanku Trumpovou Severní Koreje, with her sphinxlike smile and low-key beauty.“ Mediální gigant Reuter přispěchal ocenit Severní Koreu za její účast na zimní olympiádě medailí nejznamenitější - „zlatou medailí za diplmatický výkon“. Koncern CNN zdůraznil, že „Kim Čong-unova sestra se zmocnila veškeré show zimní olympiády. Nynější vládu Washingtonu na událostech reprezentoval Trumpův viceprezident Mike Pence s chotí, organizátory posazen pár kroků od sestry severokorejského kruťase. Západní media též důkladně peskovala amerického ¨viceprezidenta s chotí, že na tribuně nepovstali, aby uctili pochodující severokorejské, pečlivě vybrané kádry.

- -.

Tento nový rok končící osmou číslicí má další zásluhy mezinárodního dopadu. Jak velmi dobře známo, koho nejpokrokovější politické síly světa již několik roků před posledními americkými prezidentskými volbami podporovaly. Jejich konečný, tuze překvapivý vítěz Donald Trump byl se zpětrnou platností obviněn už v roce 2014 z těchto vládnoucích úmyslů, což tehdy ještě nebylo známo ani jemu samému. Trumpovi pohůnci zatracování oceněním uniwitting, jehož český ekvivalent ve slovníku odhaduji na cosi v podobě jako opaku čehosi vědomého, úmyslného, schválného.

Trump veškerá obvinění Putina a jeho podporu amerického podvratného zloducha odmítl jako hoax (“podvod, smyšlenka, nejapný žert“), značně zásluhou živlů též v v řadách FBI.

Nyní ale došlo k novoročnímu překvapení. Speciální vyšetřovatel Robert Muller označil třináct ruských osobností ze spiknutí proti USA - doslova „accused of violating US criminal laws in order to interfere with US elections and political processes.“ Došlo ke vzniku dokumentu o 37 stranách. Americké pokrokové kruhy pořádají protestní shromáždění proti třinácti obviněným kdesi v dáli na šíré Rusi.

Udajně jde o pokus podvrátit veřejnou důvěru v demokracii.

Prozatím nejposlednejší únorové překvapení nového roku.

KONECzpět na článek