Neviditelný pes

USA: Ruská moc americkým pohledem

7.7.2017

Vojenská rozvědka Spojených států zveřejnila zprávu s názvem Ruská vojenská moc. Dokument se pokouší vykreslit současnou mentalitu vedení ruské armády a úkoly, které jim zadává Kreml. Vedle mnoha obecně známých skutečností jsou ve zprávě také zajímavé novinky, jako je rozsáhlý systém podzemních komunikací pod Moskvou nebo skutečnost, že velitelství ozbrojených sil se nachází pod budovou Moskevské státní univerzity.

Dříve neznámou tezí je také zmínka o tom, že Rusko manipuluje informačním prostorem pro dosažení čistě vojenských cílů. Poprvé na úrovni oficiálního dokumentu je konstatováno, že informační, tudíž psychologické operace, jsou nyní povinnou součástí ruské doktríny vedení války.

Jak vyplývá ze zprávy Pentagonu, nadměrnou pozornost věnuje Kreml americké koncepci náhlého globálního úderu. Je za tím představa, že v nestřeženém okamžiku mohou Spojené státy zasadit konvenčními zbraněmi úder proti ruským strategickým jaderným silám, a tím tedy připravit Rusko o hlavní argument ve všech mezinárodních sporech. I když experti se vůbec nemohou shodnout na existenci takové koncepce, pro Rusko hraje klíčovou roli.

Stojí za připomenutí, že Pentagon nad koncepcí globálního okamžitého úderu pracuje zhruba od roku 2006. Rusko ji vzalo na vědomí až v roce 2013, když tehdejší prezident Obama navrhl snížit strop jaderných arzenálů. Aby Kreml mohl nabídku odmítnout, rozpomenul se na spornou koncepci.

Ve srovnání s dřívějšími sovětskými vojenskými doktrínami je ta současná mnohem propracovanější. V dobách Sovětského svazu nepočítala Moskva s nasazením ozbrojených sil pro odvrácení hrozeb nevojenské povahy.

Dnešní škola vojenského myšlení v Rusku vychází z představy, že hlavní snahou cizích mocností je zvrátit status quo a svrhnout nynější moskevský režim pomocí takzvaných barevných revolucí, a proto Rusko má právo odpovědět vojenskými prostředky na čistě společenské hrozby.

Jedním z kroků tímto směrem bylo zřízení Národní gardy určené pro boj proti barevným revolucím. Ve výsledku vznikly početné ozbrojené útvary, které čistě formálně nejsou součástí ruského Ministerstva obrany.

Výčet je následující: národní garda v počtu 200 tisíc mužů, vojska Ministerstva vnitra 904 800, Federální služba bezpečnosti 170 tisíc, Ministerstvo spravedlnosti 32 tisíc, Ministerstvo pro mimořádné situace 289 tisíc, Federální ochranná služba kolem 20 tisíc mužů.

K výdajům na tyto složky přihlíží Pentagon, když vypočítává ruský obranný rozpočet. I když oficiálně čísla obranného rozpočtu v roce 2017 jsou nižší než v předchozím roce, vzhledem k roztříštěnosti různých položek ne existuje žádná možnost čísla rozpočtu ověřit.

Třeba americké výdaje na obranu jsou násobně vyšší, leč jsou snadno ověřitelné, a tudíž se nedají tak jednoduše tunelovat jako v Rusku, kde je všechno, co se vztahuje k vojenské sféře, přísně utajené. Odborníci nepochybují, že na zprávu Pentagonu sovětská vojenská moc odpoví Moskva vydáním brožury s předpokládaným názvem Odkud přichází hrozba míru, jak to dělávala vždy v dobách studené války.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek