Neviditelný pes

USA: Mesiáš

8.1.2011

Před nějakým časem jsem se zamyslel nad námitkou čtenáře ve smyslu "...řešte si své problémy v USA, máme svých zde dost...". V duchu jsem námitku uznal. Možná, že opravdu hodně příspěvků v NP je od Čechoameričanů, příspěvků, týkajících se politiky a politiků USA. Ale myslím, že je nutné si uvědomit, že Spojené státy jsou stále ještě důležitou velmocí a její politika, jak vnitřní, tak zahraniční, má vliv na mnohé, co se dotýká i dění ve světě, a tedy i v Česku.

Když byl před dvěma roky zvolen Barack Obama do funkce presidenta, celá řada dopisovatelů zde vyjadřovala své zklamání a rozhořčení. Mnoho z "informací", které zde byly předkládány byly z velké části polopravdy a mnohdy pusté výmysly. Říká se, že nenávist zaslepuje. Demokracie umožňuje občanům kandidovat, získat si voliče a vyhrát.To je jedním z hlavních aspektů politického systému, který normální člověk považuje za ten nejlepší, pro lidstvo nejvýhodnější. Z reakcí na vítězství presidenta Obamy je vidět, že se pisatelé ve své nenávisti uchylují k často podlým útokům, absolutní ztrátě objektivity a projevují absenci respektu vůči té druhé polovině, která to s velkou pravděpodobností, při nejmenším, myslí se svou domovinou zrovna tak dobře jako oni. Dobře, volil jsem, jak jsem volil, nevyšlo mi to, ale proč se snížit k takové pusté nenávisti k vítězům?

Asi nevyzradím žádné tajemství, že jsem volil Baracka Obamu. Volba byla, podle mě, řešením pro nutné kroky napravit téměř katastrofální situaci v době odcházejícího presidenta G. W. Bushe. A senátor Joe Biden, jeho spolukandidát, je jeden z nejschopnějších politiků, které znám. Možná, že málokdo z vás ví, že mu můžeme děkovat za to, jak úspěšně vedl senát k ratifikaci úmluvy o přijetí České republiky do NATO. Opravdu to tehdy nebylo tak jasné a on dokázal s velkou mírou svých schopností přesvědčit řadu skeptiků (z větší části Republikánů), aby hlasovali pro. Protikandidát McCain, se svou absolutně inkompetentní Sárou Palin se mi opravdu nezdál fit na tuto funkci. Těšil jsem se na změnu a na uskutečnění po desetiletí slibovaných reforem. (Hlavně reformu zdravotnictví a pojištění, které jsou na nepochopitelné úrovni.) Po 8 let éry W. Bushe jsem vůči jeho politice měl různé výhrady, ale nikdy jsem se nesnížil či nepřidal k různým nehezkým útokům na jeho osobu. Tentýž přístup ale postrádám u Obamových protivníků. Pokládám to za nedemokratické a neetické.

Jeden z těch, které mám na mysli před pár dny zde napsal mj. :

Důvodů, proč jsem nehlasoval pro Baracka Husseina Obamu, bych mohl vyjmenovat tucet, ale zmíním se jen o jednom. Povinností hlavy každého státu je obhajovat jeho zájmy. Tento BHO tak dovede činit všelijak, například 29 stran dlouhým dokumentem "Universal Period Review", kaceřujícím nedostatky vlastní země, adresovaným výboru pro lidská práva OSN, reprezentantům Libyje, Kuby, Saúdské Arábie, Číny - takovýmto obhájcům a prosazovatelům humanismu. Novátorský přístup Washingtonu: ignorovat své spojence a lísat se v přízeň antagonistů, i tuze zřetelných nepřátel.

Vybral jsem tuto malou ukázku z mnoha. Autor obviňuje presidenta Obamu z "kaceřování" státu, jehož zájmy by měl obhajovat. Přečtěte si těch 29 stran dokumentu v Universal Periodic Review a najděte v něm jediné slůvko či myšlenku, která "kaceřuje" nedostatky USA.

Co je vlastně "Universal Periodic Review"? Je to výkonný či pracovní orgán Rady pro lidská práva při OSN. Má 47 členů a v době jeho vzniku v roce 2006 USA odmítly účast pro důvodné podezření, že mnozí členové, kteří mají dohlížet a posuzovat stav lidských práv, mají sami daleko k jejich uplatňování ve státech, které zastupují ( Čína, Severní Korea, Saúdská Arabie, Írán, Kuba a pod.) Námitky jistě lehce zdůvodnitelné. Stejné by se ale daly aplikovat vůbec na otázku členství ve Spojených národech. Jsou k něčemu dobré? I na to jsou různé názory. Vláda Baracka Obamy ohodnotila výsledky činnosti UPR a rozhodla se, že se pokusí svou přítomností a účastí její činnost usměrnit, zkvalitnit. Nezdá se, že se to už nějak podařilo, nicméně právě v těch 29 stranách dokumentu "U.S. Universal Periodic Review" se lze dočíst positivní výčet lidských práv v USA. Ještě asi více v dokumentu Response to UPR.

K těm častým útokům na amerického presidenta patří i poukaz na jeho nelegitimnost, odmítá prý předložit originál rodného listu. Každý občan, který se rozhodne kandidovat na tuto funkci, musí předložit rodný list. Pochybuji, že to musí být "originál", musí to ale být platný dokument. Barack Obama tento dokument předložil, a tak mohl kandidovat. (Já nevím, jak vy, ale já originál rodného listu už dávno nemám!) Další - poukazování na lidi pochybných zaměření, se kterými se Obama v životě stýkal, myslím nikdo nemůže považovat za relevantní. A že lidé volili "mesiáše"? Mám důvodné podezření, že ho mesiášem nazvali, jasně ironicky, právě jeho protivníci. Já za svou osobu můžu říci, že jsem nevolil mesiáše, ale osobu, kterou jsem v danou dobu považoval za tu nejlepší možnou.

Portland, Oregonzpět na článek