Neviditelný pes

USA: Liberální střet s realitou

4.3.2021

BLM1

Kolik neozbrojených černochů zastřelila za rok policie v USA? To se ptala společnost Sceptic Mag lidí po celých Spojených státech. Respondenti se sami zařazovali na politické škále od „velmi liberálních“ po „velmi konzervativní“. Skoro třetina velmi liberálních a více než pětina liberálních respondentů měla za to, že policie zastřelila za rok 2019 okolo jednoho tisíce neozbrojených černochů.

Skoro 40 procent liberálů a skoro třetina „velmi liberálních“ občanů pak tento počet odhadla zhruba na sto. Naopak mezi konzervativci všeho ražení se nejvíce klonilo k deseti zastřeleným a jen o něco méně ke stovce zastřelených. A jaká je realita? Podle liberálního listu Washington Post bylo v roce 2019 v celých Spojených státech zastřeleno 13 neozbrojených černochů. Podle jiné databáze, specificky mapující policejní násilí (Maping Police Violence) bylo obětí 27.

BLM2

Většina liberálů si také myslí, že “většina lidí, zastřelených policií, jsou černoši. Myslí si to 60 procent velmi liberálních a 56 procent liberálních respondentů. U konzervativců je poměr 44 a 37 procent. Ve skutečnosti tvoří černoši zhruba čtvrtinu obětí policejních zásahů (podle různých zdrojů mezi 23 až 27 procenty).

BLM3

Podobně si bílí liberálové v jiném průzkumu mysleli, že jsou černoši diskriminováni při zaměstnávání a to mnohem více, než si myslí samotní černoši (i černí liberálové). Liberálové (respektive voliči Demokratů) měli představu o diskriminaci větší o 71 procent. I republikáni měli přehnané představy o pracovní diskriminaci černochů, ale jen o 16 procent.

BLM4

A připomeňme si i tento zajímavý průzkum – zatímco mezi černými a hispánskými demokraty se za devět let (2006-2015) snížil počet těch, kteří znají nějakého rasistu, mezi bílými demokraty se paradoxně výrazně zvýšil. Zajímavé, že…?

BLM5

Co z toho plyne? Mediální masáž o všudypřítomném systémovém rasismu zjevně není ukotvena v realitě. Alespoň podle toho, co si myslí samotní příslušníci menšin… Otázka je, proč média najednou okolo roku 2010 podlehla takové mánii…

Převzato z webu Konzervativní noviny se souhlasem redakce.zpět na článek