Neviditelný pes

USA: Dva stateční senátoři

24.12.2021

Joe Manchin definitivně zabíjí Bidenův zákon známý jako „Build Back Better“. „Udělal jsem všechno, co je v lidských silách“, řekl demokratický senátor Joe Manchin ze Západní Virginie, když po měsících vyjednávání se svými stranickými kolegy prohlásil, že nepodpoří masivní balík sociálních a klimatických výdajů Josepha Bidena.

K otázkám řekl, že by zákon nepodpořil ani pro Ameriku v lepších dobách. Spojené státy se však podle něj dnes zmítají v politických a ekonomických problémech, které jeho rozhodování umocnily. Bojujeme s obrovskou inflací, s náklady s onemocněním covid-19, s astronomickým státním dluhem, s geopolitickými nepokoji, a tak zákon „Build Back Better“ je už pro nás zkrátka příliš. Dále v rozhovoru pro Fox News řekl, že když by neuměl vysvětlit svým voličům své souhlasné hlasování, pak je pro něj rozhodnutí jasné: Nepodpořím tento zákon.

Musíme se zaměřit na pořádek ve státních financích a zákon „Build Back Better“ by způsobil další a nepředvídatelnou míru výdajů, které neumíme pokrýt adekvátními příjmy. Senátor Manchin, jak se již vyjádřil v minulosti, nepodporuje zvyšování daní. Vedle senátora Joea Manchina zákon nepodpoří další demokrat, Kyrsten Sinemaová z Arizony.

Státní dluh

Připomeňme, že státní dluh (nominální hodnota nesplacených federálních dluhopisů) Spojených států činí podle poslední korekce z minulého měsíce neuvěřitelných 31,4 bilionů dolarů. K tomu dopomohli také republikáni v čele s vůdcem sněmovní menšiny Mitchem McConnellem, když hlasovali pro jiné „záchranné balíčky“.

K tomuto postupu Donald J. Trump řekl, že McConnell „neměl žaludek na to, aby hrál kartu dluhového stropu, která by umožnila republikánům naprosté vítězství v podstatě ve všem“.
„Zbavte se Mitche,“ vzkázal do Kongresu republikánům.

Masivní snížení daní z roku 2017 za vlády prezidenta Trumpa stojí za bezmála osmi bilióny státního dluhu. K tomu Trump podotýká, že jen snižování daní může přinutit úředníky šetřit. Chcete zničit washingtonské byrokraty? Vezměte jim peníze, říkal Trump ke kritizovanému snižování daní. Pokud však od vytýkaného zvýšení dluhu za Trumpovy vlády odečteme propad výnosů z daní zaviněný omezeními v souvislosti s onemocněním covid-19 (zejména v kapitole exportu amerického zboží), pak jsme přibližně na polovině jeho zvýšení státního dluhu.

Daleko nejnezodpovědnějším prezidentem za posledních dvacet let byl bezesporu Barack Obama, který zcela vědomě a za pomoci propracovaných systémových nástrojů stojí za dluhem nejméně ve výši 15 bilionů dolarů, tedy za polovinou celého současného dluhu. (Musíme totiž přičítat ty peníze, které každá vláda musí vynakládat na jeho sociální programy.)

Zatímco Trumpův státní dluh byl zčásti „zaviněn“ snížením daní, pak zvýšení státního dluhu Obamy bylo způsobeno výhradně zvýšením sociálních výdajů.

Kolik? Nemáme ani odhad…

Bidenova Build Back Better agenda je soustava federálních výdajů do sociálních služeb, sociálního zabezpečení a infrastruktury, včetně nákladů na snižování dopadů změny klimatu.

Tvoří ji tři části, z nichž jedna z dílčích souvisela s pomocí v rámci boje s následky onemocnění covid-19. Ta byla (také za pomoci republikánů) ve výši 1,9 biliónu dolarů schválena v březnu 2021.

Další dílčí část plánu ve výši 1, 2 biliónu dolarů, začleněná do zákona o investicích do infrastruktury a do agendy vytváření pracovní míst, byla také za pomoci republikánů schválena 15. listopadu. (Za tyto peníze staví Biden vysněné železniční tratě, mosty a viadukty.)

Třetí – a největší – část, která obsahuje především náklady spojené s ochranou klimatu a sociálními transfery a která byla neustále přesouvána z balíčku do balíčku, zůstane tedy neschválená.

Tuto část odmítá Joe Manchin podpořit, neboť se jedná o výdaje, které demokraté neumí dnes ani odhadnout. Demokratický senátor Bernie Sanders ujišťoval Manchina, že nepůjde o víc, než 2,5 – 4,8 bilionů dolarů. To Manchina naštvalo ještě víc. Řekl, že žádný Američan nemůže podepsat vládě bianco šek. A neudělá to tedy ani on.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová k tomu uvedla, že jde ze strany Joea Manchina o „porušení jeho závazků“.

Jak je to u nás?

Jistě jste zpozorovali velmi přímočarý zájem zákonodárců na výdajích americké vlády. I v českém prostředí pochopitelně probíhá vyjednávání o jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, ale protože drtivou většinu výdajů tvoří tzv. mandatorní výdaje, tedy ty, které stát vydat ze zákona musí, zůstává zákonodárcům prostor v podstatě v řádech několika málo desítek miliard korun. Otáčet kormidlem státních financí tak vlastně žádná vláda nemůže. Vše je dáno, a ke rvačce tak zbývají doslova drobné, za které se ale žádná pořádná politika dělat nedá.

Peníze, které Česká republika dostává od Evropská unie, po odečtení našich příspěvků do rozpočtu EU, jsou limitované použitím výhradně na neúčelné programy a asi třetina z těchto neúčelně vynaložených evropských peněz stejně zůstane v kapsách politických stran, soukromých zprostředkovatelů a různých pseudo-agentur. Cedule s nápisem „financováno z Evropského programu“ vás tedy děsit příliš nemusí, protože bychom se bez nich snadno obešli.

Podíváme-li se na největší příjemce dotací v České republice, jde téměř výhradně o subjekty vykazující vysoké (i nejvyšší) zisky. Proč Česká republika z veřejných prostředků dotuje ziskové a soukromé firmy, dokonce mající na trhu často i dominantní postavení, to se skutečně rozumně vysvětlit nedá. Věřím, že se dočkáme doby, kdy to bude trestné…

Je to republikán!

Joseph Biden inkasoval další zdrcující úder, který mu navíc zasadil zákonodárce z jeho politické strany. Biden tak nebude mít mj. peníze na rozsáhlé přistěhovalecké programy, včetně legalizace pobytu pro (nejméně) 10 milionů imigrantů pobývajících na americkém území v rozporu se zákonem, k čemuž se před volbami svatosvatě zavázal.

Progresivisté označili senátory Manchina (na obrázku s Donaldem Trumpem) a jeho kolegyni Sinemaovou za „republikány“, což je mezi nimi urážka úplně nejvyššího kalibru – horší snad ani neexistuje.

Trump - Manchin

Převzato z webu Konzervativní noviny se souhlasem redakce.zpět na článek