Neviditelný pes

USA: Americké LGBT měsíce

11.5.2015

Spojené státy americké jsou zemí natolik různorodou, že přesun mezi jednotlivými oblastmi s sebou nese nahlédnutí do různých kultur. Velmi výmluvně lze uvedenou skutečnost doložit na lidských právech, aktuálně na situaci sexuální menšiny (LGBT – lesbian, gay, bisexual and transgender). Tento článek, jenž se týká dění od přelomu loňského a letošního roku, si neklade nárok na úplnost. Jde o výběr tří uzlových bodů a komentáře k nim. Hlasy nás, heterosexuálních sympatizantů, by totiž měly plynuleji přibývat a více se zakládat na faktech. Mimoto případné reakce na tento text samozřejmě mohou ukázat, co v České republice obnáší svobodné vyjádření vlastního názoru.

Ohio: Leelah Alcorn

Je na místě připomenout tragédii, k níž došlo v posledních prosincových dnech a která vyvolala mezinárodní zájem. Sedmnáctiletá oběť (podle osobních dokladů Joshua Ryan Alcorn) se identifikovala jako dívka. Příčinou jejího dobrovolného odchodu ze světa se stalo nepochopení v bigotní rodině, které vyvrcholilo nařízením konverzní terapie a omezením sociálních kontaktů. Dne 28. prosince 2014 se Leelah Alcorn vydala pěšky po dálnici, kde ji srazil nákladní automobil. Její vzkaz na rozloučenou byl pár hodin poté zveřejněn na blogu Tumblr.

Tato zpráva vyvolala vlnu lítosti a rozhořčení. V různých městech se konala tichá shromáždění se svíčkami, a nezůstalo pouze u nich. Nadále pokračuje aktivní úsilí o změnu: Veřejné mínění přispívá k prosazování zákona o zákazu konverzní terapie (Leelah’s Law) a celou iniciativu podporuje i prezident Barack Obama.

g_s_4

Co konkrétně se protestující veřejnost snaží zastavit? Konverzní terapie patří k metodám vycházejícím z názoru, že homosexuální orientaci lze cíleným působením změnit. Uskutečňuje se ve dvou možných podobách – duševní a tělesné. Duševní rovina se zakládá na výčtu špatných vlastností, jež se podle příslušné teorie v homosexuální orientaci odrážejí, a na úsilí o změnu sexuality zejména prostřednictvím modliteb (“pray the gay away“). Souhrnně vzato je dospívající člověk přesvědčován, že jeho vývoj probíhá scestně a že teprve intenzívním duševním úsilím se z něj začne stávat plnohodnotná lidská bytost. Při jiném přístupu, v rovině tělesné, jsou „klientovi“ ukazovány záběry stejnopohlavních párů. Zároveň mu „terapeut“ podává prostředky vyvolávající zvracivý reflex a také mu může mrazit či pálit ruce nebo aplikovat elektrošoky na ruce a na genitál.

Leelah Alcorn svým činem přispěla k větší veřejné vstřícnosti vůči té části LGBT spektra, která vyvolává nejvíce rozporů. Není nic přesvědčivějšího, než když mladý člověk – zdrcený předpokladem, že kvůli vlastní odlišnosti ho mine láska – s veškerou opravdovostí svého věku odmítne žít. Zároveň Leelah upozornila na podoby konverzní terapie. Výmluvně působí skutečnost, že ještě ve 21. století se tak stalo za cenu dobrovolného odchodu – nikoli z tohoto světa: Prostě ze světa.

Kalifornie: Odpůrce Matthew McLaughlin

Nezávisle na současném úsilí konverzní terapii už dříve zakázaly New Jersey, District of Columbia (což není stát, ale federální území) a Kalifornie. V reakci na výše zmíněné snahy o zlidštění legislativy ji zatím zakázaly státy New York (29. dubna) a Oregon (7. května). Ale v Kalifornii o sobě už koncem února dal vědět extrémista, který by snahy liberálů dokázal bohatě vykompenzovat.

Kalifornský právník Matthew McLaughlin přišel s koncepcí Zákona na odstranění sodomitů (Sodomite Suppression Act). Zároveň složil předepsanou dvousetdolarovou kauci; legislativa státu Kalifornie umožňuje, aby jeho iniciativa byla tím pádem přijata jako návrh zákona.

Za homosexuální vztah navrhuje McLaughlin potrestání „kulkou do hlavy nebo jinou vhodnou metodou“, za podporu sexuální menšiny pokutu ve výši jednoho miliónu dolarů a/nebo deset let nepodmíněně. Jinými slovy: trestem za solidaritu vyjádřenou lidem z LGBT komunity by mělo následovat umístění ve stejnopohlavní instituci.

Pomiňme řečnickou otázku, nakolik by takový systém prokázal svou sílu. Stejně tak ale odhlédněme od skutečnosti, že k uzákonění svého návrhu by McLaughlin musel nasbírat 365 000 podpisů za 180 dní, což se mu nepodaří. Varovně působí zejména skutečnost, že veřejně činnému jedinci se smýšlením i vyjadřováním připomínajícím nacistickou ideologii nebylo nařízeno psychiatrické vyšetření. Přestože on sám fyzicky nebezpečný být nemusí, někdo z jeho stoupenců by na sebe mohl upozornit násilným činem. Nezbývá než si přát, aby Spojené státy na svou shovívavost k tomuto druhu extrémismu nedoplatily hromadnou tragédií.

Indiana: Odpůrce Mike Pence

V různých státech USA (o jejichž počtu se zprávy různí) jsou projednávány specifické podoby opatření, jež veřejnost zná nejčastěji pod názvem Zákon na obnovení náboženské svobody (Religious Freedom Restoration Act). Kromě jiného se v něm jedná o ochranu firem, které odmítnou zákazníky ze sexuální menšiny.

Zatím nejvýrazněji na sebe upozornil stát Indiana. Dne 26. března v něm výše zmíněný zákon stvrdil svým podpisem guvernér Mike Pence (politik, o němž Republikánská strana svého času uvažovala jako o možném prezidentském kandidátovi). Následně sice prohlašoval, že nejde o diskriminační zákon, ale už 2. dubna svolil s jeho zmírněním. Okamžitě se totiž ozvaly silné hlasy proti – jak od jednotlivců (jako je Greg Ballard – republikánský starosta státní metropole Indianapolis), tak od institucí (např. na akademické půdě univerzity, již guvernér svého času absolvoval) a organizací (mj. uvnitř reformované protestantské církve Učedníci Kristovi (Disciples of Christ)). Konaly se demonstrace, jejichž účastníci žádali, aby Pence odstoupil z úřadu guvernéra. Dosud se tak nestalo; přitom se stát Indiana vystavil částečnému obchodnímu bojkotu a přišel o zakázky v řádu desetimiliónů dolarů.

g_s_5

Odmítání zákazníků či hostů s menšinovou sexuální orientací bývá zvlášť markantní v restauracích a kavárnách, kde snadno může vyvrcholit veřejným ponižováním. I proto se odpůrci zákona zpravidla vyslovují pro zrušení v plném rozsahu. Dosavadní vývoj naznačuje vnitřní nejednotnost Republikánské strany a ukazuje různorodost církví. Na druhé straně se i omezující snahy těší velké podpoře; jistě také proto Pence – navzdory velkému veřejnému tlaku – na svůj úřad zatím nerezignoval.

Jak dál?

Během června bude projednávána potenciální rovnost sňatků na celém území USA. Dále se zdá pravděpodobné, že konverzní terapii poměrně rychle zakážou některé další státy. Zároveň však mohou další státy pracovat na svém legislativním ukotvení takzvané náboženské svobody. A mohou volit formulace ještě obezřetnější, rafinovanější než ty, které použila Indiana.

Jak vypadá srovnání a co může ze současného zahraničního dění vyplynout pro nás? My Češi zatím zůstáváme ve většině příslušných aspektů pasívnější než Američané. Ale čím víc budeme o vývoji situace ochotni přemýšlet, tím lepší vizitku dáme sami sobě. V každodenním životě můžeme svou přemýšlivost prokázat velmi jednoduše – korektním vyjadřováním. Nevíme, kdy nás na ulici míjí nebo s námi v dopravním prostředku jede člověk, jehož se téma dotýká osobně, v nejvlastnějším slova smyslu, a který uvažuje třeba i o sebevraždě.

Heterosexualita není výsadou vyvolených. Je většinovým jevem, a ze společenského hlediska tedy výhodou, o niž se však nikdo nepřičinil. Ale může se stát i rozbuškou. A záleží jednotlivě na každém z nás, zda se jejím prostřednictvím necháme lidsky degradovat.zpět na článek