Neviditelný Pes

SVĚT: Užitečný zdroj

13.12.2018

Tím zdrojem podle mého vkusu je britský týdeník THE ECONOMIST, k poučení hospodářů, ekonomů, jak firma zdůrazňuje, a k takovým specialistům se rozhodně nepočítám. Každý výtisk na výtečném papíru a rovněž i s obsahem, který má téměř 100 stran. Již řadu roků si předplácím tento značně užitečný nástroj důkladného poučení.

Každý abonent každý rok obdrží víc než padesát produktů a k tomu navíc extra publikaci THE WORLD s datem příslušného roku, počet stran kolem 150. THE WORLD IN 2019 právě dorazil, již jsem výtvor prolistoval. Na straně 76 je nadpis „A PICTURE OF PROBABILITIES“, co se pravděpodobně stane již za nezcelý jeden měsíc v příštím roce, v hodnocení kategorií POLITIKA - EKONOMIE - KONFLIKT A KATASTROFA - KULTURA - SPORT - BYZNYS. V kategorií první je uveden vládce Muhammad bin Salman still in power in Saudi Arabia, ale dlouho nevydrží, zřejmě jen do března, kdy Velká Británie míní opustit Evropskou unii.

Následující strana 77 je věnována textu, jehož autorem je pedagog Steven Pinker, profesor proslulé Harvard University, a jeho sdělení doprovází text FOLLOW THE TRENDLINES, s nímž si ale nedovedl zručně poradit česko-anglický SLOVNÍK, 10. přepracované vydání Poldauf a kol., ročník 1998.

Hlavní slovo TRENDLINES v titulu citovaného harvardského profesora se v Poldaufově slovníku vůbec nevyskytuje.

Nejbližší toliko je TREND, česky přeloženo jako „směr, trend, tendence, určující ton, chod, běh“ a rovněž i TREPAN ve smyslu „vábit, svádět, lákat, oklamat. „

Citovaný harvardský profesor se uvádí se slovy „Svět v roce 2019, tak jak nám bude poskytován v titulcích, bude záležitostí depresivní. Titulky nás budou informovat o terorismu, válkách, nerovnosti, poskvrnění, znečištění. Poničený obraz reality.

V další části profesorova textu se dozvídám cosi již radostněji užitečného: „Od osmnáctého století, doby osvícenství, průměrná délka našich životů se kdekoliv ve světě zvětšuje, od třiceti let až do jednasedmdesáti, extrémní chudoba se snížila z devadesáti na deset procent. Gramotnost se zvýšila z 12 % na 81 %, podíl lidstva žijícího v demokraciích důkladně vzrostl k velké výhodě dvou třetin lidstva.

Dřívější výkony ale nejsou zárukou budoucích výsledků. Značnou starostí do budoucna, co bude ohrožovat pokrok, bude autoritativní populismus.

Autor končí s mnohými chmurami jako isolacionismus, militantní nacionalismus, přívaly globalizace.

Řady jiných nepěkností by nás ještě mohly napadnout.

Raději se s takovými chmurami nesetkat.

KONECzpět na článek