Neviditelný pes

SVĚT: Na prahu roku 2015

13.1.2015

Na důležitost událostí roku 2014 se názory amerických expertů mnohdy radikálně liší. Zatímco v celostátním průměru Ukrajina figuruje až na osmém místě, politolog George Friedman – ředitel výzkumného centra Stratfor, které obráží názory důležité části politického establishmentu Spojených států – ji zařazuje do čela žebříčku, nikoli však na místo první.

Na první místo klade George Friedman problémy Evropy, která se v loňském roce nepřiblížila ani o píď ke svým integračním záměrům. Podle jeho názoru instituční problémy Evropské unie jsou mnohem důležitější než bankovní nebo fiskální potíže. Stále hlubší je propast mezi úspěšnými členy Unie, jako jsou Německo, Rakousko a severské země, a těmi na jihu, kteří odmítají ekonomické předpisy lídrů, a to zpochybňuje samotnou perspektivu přežití Unie v její dnešní podobě.

Aby zabránili příchodu k moci extremistických a euroskeptických stran, členské země EU budou muset revidovat hranice odpovědnosti mezi národními a kolektivními rozhodovacími mechanizmy. Vytyčení nových hranic, byť zatím jen institucionálních, v tak důležitém regionu jako je Evropa, bude mít následky v celém světě.

George Friedman ovšem pochybuje o tom, že tento problém má vůbec nějaké řešení. Krize podle něho má permanentní povahu a povede nakonec k rozpadu Unie a novému rozdělení Evropy.

To, že se členské země Unie rozcházejí ve svém postoji k ukrajinskému konfliktu, neznamená, že krize rychle pomine a Evropa a její zaoceánští spojenci se nedostanou do střetu s Ruskem. Rusko je důležitá regionální mocnost, avšak zatím není zřejmé, na jak dlouho mu vystačí zdroje a zápal ke střetu se Západem.

Ruská federace pociťuje na sobě stejné destrukční pnutí, které vedlo k rozpadu Sovětského svazu. George Friedman odhaduje zhruba na pět let období mezi nynější fází nové studené války a soumrakem současného Ruska.

Přímé války se neobává, nejen kvůli slabosti Ruska, ale také proto, že pokládá za přehnané představy optimistů, kteří věří, že události na Ukrajině vdechly nový život do Severoatlantické aliance. Politolog má za to, že NATO, stejně tak jako Unie, se může rozpadnout na země, které jsou ochotny postavit se Rusku a na ty, které se tomu budou chtít vyhnout.

Nejednotnost evropských struktur kopíruje také absence jakékoli koordinace mezi hlavními centry světové ekonomiky: Evropou, Čínou, Spojenými státy a Japonskem. Expert tomu říká „desynchronizace globální ekonomiky“ a zařazuje tento jev na třetí příčku ve svém žebříčku.

Evropské hospodářství v lepším případě poroste jen nepatrně, přičemž jakýkoli růst bude doprovázen recesí nebo depresí jednotlivých regionů.

Čína od roku 2008 není schopna obnovit předchozí tempo růstu a tím pádem se odkládá uskutečnění předpovědi o tom, že v dohledné době předhoní Spojené státy.

Japonsko nejspíše zůstane v trvalém úpadku. Jako vždy i tentokrát se jedná jen o osobní názor jednoho z amerických politologů, tentokrát ředitele výzkumného centra Stratfor George Friedmana.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek