Neviditelný pes

NENÁVIST: Jak Palestinci velebí nacisty

7.1.2023

Během desetiletí izraelská média zdokumentovala a odhalila četná vyjádření sympatií k nacistům uvnitř celé palestinské společnosti, přičemž obdiv k Adolfu Hitlerovi byl jeho klíčovou součástí.

Každoročně před majestátním dnem, připomínající vyhlášení nezávislosti Státu Izrael, si Židé připomínají právě Den památky obětí holocaustu a hrdinů a posléze vzpomínají na oběti zabité během teroristických útoků od založení Izraele až po současnost.

Jedním z mnohých otřesných zaznamenaných případů zneužití holocaustu je ten z roku 2018, kdy se Palestinská samospráva dopustila šokujícího projevu protižidovské nenávisti. Palestinská televize odvysílala dne 11.4.2018 film, během kterého zneužila fotografii z nacistického koncentračního tábora Nordhausenu, kterou pořídili postupující američtí vojáci poté, když osvobozovali západní Evropu. A ti poté, co vstoupili do tohoto koncentračního tábora, tam bezprostředně poté nalezli tisíce mrtvých těl, většinově židovských obětí, jenže palestinští propagandističtí novináři lživě tvrdili, že mrtví lidé na fotce jsou ve skutečnosti zavraždění Arabové, které měli údajně usmrtit Židé, v odkazu na údajný teroristický útok, kterého se měli dopustit židovští bojovníci z Irgunu v arabské vesnici Deir Yassin dne 9.4.1948. Palestinští reportéři pomocí digitální techniky pozměnili fotografii, vymazali pruhované oblečení obětí koncentračního tábora a výjevy amerických vojáků, kteří se stali svědky těchto válečných zločinů spáchanými nacisty, a posléze prohlásili, že Židé zabili a spálili arabské obyvatele v peci ve vesnici Deir Yassin.

Vyjma popírání či zneužívání holocaustu ze strany tzv. Palestinců si můžeme všimnout i jejich slavení a uctívání nacistů a nacistického režimu. Adolf Hitler patří mezi nejoblíbenější postavy z historie mezi palestinskou ulicí. Hitlerův Mein Kampf a jiná nacistická literatura je snadno k sehnání na palestinských autonomních území, kde vykonává svou pravomoc Palestinská samospráva a bohužel také v celém muslimském světě. Například dlouholetý člen „umírněného“ Fatahu Tawfik Tirawi v jednom rozhovoru pro palestinskou televizi z roku 2016 uvedl, že Hitler „nebyl morálně zkorumpovaný, ale statečný“. Dne 1.5.2018 palestinský prezident Mahmúd Abbás řekl během svého projevu v Ramalláhu na zasedání Palestinské národní rady, že si Židé můžou za holocaust sami kvůli svému „špatnému chování“, a že antisemitismus nebyl jeho příčinou.

Abbásovo hnutí Fatah zveřejnilo dne 15.7.2019 propagandistické video, ve kterém shrnuje dějiny židovského národa v Evropě. Židé byli v tomto filmu obviněni z toho, že vedou „projekt na zotročení lidstva“ a že představují „absolutní zlo a hrozící sílu, vůči které se museli Evropané bránit“

Na Den památky oběti holocaustu ze dne 27.1.2021 palestinští představitelé uráželi a znevažovali Židy dost obscénním způsobem. Palestinský hostitel učil své diváky během pořadu vysílaném oficiální Palestinskou televizí, že holocaust je cena, kterou Židé zaplatili za jejich „zlé chování“, tj. za „spiknutí a ničemnost“.

Navíc palestinské vládnoucí „umírněné“ hnutí Fatah zasévá mezi svým lidem kromě nacistické protižidovské zášti také tu náboženskou-islamisticku, které se obě mnohdy vzájemně překrývají. Mahmoud Al-Habbash, kterého Abbás jmenoval svým osobním poradcem pro islám, označil Izrael coby židovský stát za „Satanův projekt“ a další palestinský kazatel Osama Al-Tibi vyzval ve svém kázání v Ramalláhu ze dne 14.12.2018 ,odvysílaném oficiální palestinskou televizí, ke genocidě všech Židů bojovnými slovy o tom, že „židovská hrozba pro lidstvo bude zastavena pouze vyvražděním všech Židů“ a „vysvětlil“ divákům, že „Židé jsou nositelé špatných genů a prokletých vlastností, které se u nich přenášejí z generace na generaci, tj. z otce na syna“

K nejvíce oslavovaným palestinským osobnostem z historie na území Palestinské samosprávy patří Hajj Amin Al Husseini a Hassan Salameh.

Hajj Amin Al Husseini byl velkým muftím v Jeruzalémě v době britského mandátu. Během druhé světové války se přestěhoval do Berlína, kde spolupracoval s nacisty a navázal důvěrný vztah s SS Reichsführerem Heinrichem Himmlerem, mužem zodpovědným za vyhlazení milionů Židů. Husseini založil muslimskou legii SS, která měla zodpovědnost za povraždění tisíců Chorvatů, Srbů a Židů, a proto se dostal na seznam hledaných válečných zločinců. Když Němci v průběhu druhé světové války nabídli svobodu pro 5 tisíc židovských dětí, Husseini byl proti jejich propuštění a prosadil, aby byly tyto děti deportovány do různých vyhlazovacích táborů, kde později zahynuly v plynových komorách.

Hassan Salameh se stal vůdcem arabských gangů v regionu Lod a Jaffa v průběhu třicátých a čtyřicátých let minulého století. Věrně následoval Amina Al Husseiniho. Roku 1941 se spojil s nacistickou rozvědkou, která ho později vyslala na misi do britské mandátní Palestiny s cílem zahájit velkou vzpouru proti Britům, ovšem jeho hlavním a nejhorším posláním bylo otrávit všechny vodní zdroje v Tel Avivu. Naštěstí spiknutí včas zmařili Britové. Roku 1947 muftí Husseini jmenoval Salameha zástupcem velitele armády Svatého džihádu, která roku 1948 bojovala proti Izraeli.

Palestinští Arabové mnohdy zacházejí ještě dále, když sdělují celému světu, že skutečnými oběti holocaustu nejsou Židé, ale oni sami a obviňují je, že dokonce spolupracovali s nacisty z důvodu jejich touhy o zabrání „arabské Palestiny“, nazývají Arthura Balfoura antisemitu kvůli jím vydané deklaraci slibující vytvoření židovské domoviny v tehdejší Palestině-biblické Zemi izraelské. Nařkli ho totiž toho, že se chtěl zbavit Židů jejich deportací do Palestiny.

Palestinští předáci oslavují nacisty, sympatizují s nimi a zajišťují, aby byla na základě této zvrhlé ideologie vychovávána následující palestinská generace, vedou palestinské děti k zběsilé a nesmiřitelné nenávisti k Židům a Izraeli a také k obdivu k Hitlerovi, kterého glorifikují kvůli jeho úsilí o vyhlazení židovského národa a vedoucí palestinští představitelé se mnohdy vyjádřili, že by měl být Hitler oceňován na celém světě, protože vyvražďováním Židů měl světu „poskytnout službu“.zpět na článek