Neviditelný pes

MIGRACE: Plány EK musíme odmítnout

3.10.2020

V únoru letošního roku přednesl francouzský president Emanuel Macron v Mylhúzách ve francouzském regionu Alsasko zásadní projev o negativním vlivu islamismu na francouzskou společnost, resp. o negativních zahraničních vlivech na francouzskou muslimskou komunitu.

Podobných varování zažila Francie a celá západní Evropa již mnoho. Mnoho politiků, politologů a sociologů řadu let varuje, že ve Francii žije cca osm milionů lidí, kteří upřednostňují islám před hodnotami republiky, jejichž sílící nábožensko-politické požadavky směřují k rozkladu společnosti a jejích hodnot. Stejná jasná slova však zazněla z úst prezidenta poprvé.

Macron ve svém únorovém projevu mimo jiné oznámil zásadní omezení programu, během něhož ročně přicházelo do Francie tři sta tzv. „detašovaných imámů“, tedy znalců koránu z Alžírska, Maroka, Tuniska a Turecka. Od roku 1977, kdy tento program vznikl, se ve Francii vystřídalo více než deset tisíc těchto imámů (!). Tito imámové, kteří mnohdy nemluví francouzsky, vyučují v segregovaných školách muslimské děti islám a dějiny islámské civilizace. Macron to výstižně nazval „konzulární islám“. Výsledkem mimo jiné je, že ve Francii vzniklo mnoho uzavřených společenství, čtvrtí a oblastí, kde se nemluví francouzsky a kde je místo zákonů uplatňován islám a šaría. Prezident Macron přiznal „ztracenost“ těchto území a ohlásil oficiální program na jejich “znovuovládnutí” či “znovudobytí”.

Minulý týden vyzval bývalý francouzský socialistický předseda vlády Manuel Valls francouzský stát a celou společnost, aby jasně identifikovaly hlavního nepřítele, kterým je islamismus. „Je to celá francouzská společnost, kterou džihádisté ​​považují za prioritní cíl, zvláště pak ty, kteří ztělesňují boj proti politickému islámu. Je to netolerovatelné a vyžaduje to vzepětí, musíme jasně označit islamismus za nepřítele a výzvu začátku století,“ dodává bývalý premiér vlády prezidenta Françoise Hollanda. „Společnost se rozvolnila, zvykli jsme si na násilí nebo virulentní antisemitismus na sítích. Vyzývám ke změně myšlení. Nepřítel musí být jasně identifikován: je to islamismus, salafismus, Muslimské bratrstvo, tento politický islám, který je novým fašismem,“ zdůraznil Manuel Valls.

Poté, co nám dva vrcholní a nezpochybnitelní francouzští představitelé popsali důsledky nezvládnuté multikulturní politiky a hrozby, které islamismus v druhé a třetí generaci evropských muslimů představuje pro francouzský sekulární stát, přichází vedení Evropské unie s novými plány na přerozdělování nelegálních migrantů. Vedení EU tento plán nazývá „kompromisem“, kdy si můžeme vybrat, zda budeme nelegální migranty přijímat, či se finančně podílet na jejich vracení do zemí původu (!). A prý pouze za krizového stavu nám budou migranti přiděleni podle oprášených kvót.

Situace je tedy taková, že nám na jedné straně lídři Francie ukazují, kam vede multikulturalismus a požadavky politického islámu, na druhé straně nás opět nutí „v krizovém stavu“, který například v Řecku trvá řadu let, nelegální migranty přijímat. Vidíme v západní Evropě, že naprostá většina migrantů z muslimského světa si v genetické výbavě přináší antisemitismus a vnitřní přesvědčení o nadřazenosti islámu jako o nejlepším náboženství světa.

Važme si toho, že je česká muslimská komunita malá, asimilovaná a respektuje české zákony. Česká republika má kvalitní a funkční azylový systém, který umožňuje komukoli, kdo chce s námi žít, požádat o azyl. Nejsme xenofobní národ, v Česku s námi žijí desetitisíce Slováků, Vietnamců, Ukrajinců či Rusů. S ohledem na situaci politického islámu v zemích bývalé západní Evropy však musíme návrhy Evropské komise důrazně odmítnout. Evropská unie se musí soustředit nikoliv na přerozdělování či vracení nelegálních migrantů, ale na ochranu vnějších hranic EU, kde jsme připraveni potřebnou evropskou solidaritu poskytnout.

Právo, 2,10,2020 zpět na článek