Neviditelný pes

MAĎARSKO: Je třeba jednat

7.1.2012

Hrozí přeměna v Orbánistán

Vzhledem k alarmujícímu antidemokratickému vývoji v orbánovském Maďarsku je dosavadní přístup Evropské komise a Orbánových politických přátel v Evropě nepřijatelný. Je zapotřebí, aby Komise přijala vůči Budapešti konkrétní opatření, jež vyjádří protest proti autoritativním krokům Orbánovy vlády. Toto stanovisko jsme v rámci politické frakce sociálních demokratů v Evropském parlamentu jasně formulovali již v době maďarského předsednictví v EU, kdy začal v Maďarsku platit nepřijatelný mediální zákon. Komise se však tehdy omezila na opatrné varování bez důsledků. Nyní je však situace o poznání vážnější.

Nová maďarská ústava (platí od začátku roku) je poznamenána chápáním Maďarska a Maďarů v nacionalistických kategoriích. Tomu odpovídá také omezování občanských práv a svobod, které nemá v současné Evropě místo. Odpovědí Orbánovy vlády na katastrofální hospodářskou situaci v zemi (každý pátý občan Maďarska dnes žije pod hranicí chudoby) je posilování nacionalismu a vyvolávání chimér o velkém Maďarsku, které zaniklo již s koncem první světové války. Není divu, že Orbánova prohlášení o jednotě všech Maďarů, která se odráží v symbolu tisíc let staré svatoštěpánské koruny, vyvolávají nedůvěru sousedních zemí. Orbánova vláda dluží světu odpověď na otázku, jaké místo chce Maďarsko zaujímat v současné postmoderní Evropě.

Fidesz pohodlnou většinou odhlasoval možnost vlády vměšovat se do justičních záležitostí. Vláda může například rozhodovat o tom, který případ bude projednávat který soud, a zřídila i speciální orgán dohlížející na soudy. Silně to připomíná poměry čtyřiceti let vlády jedné (komunistické) strany. Orbán systematicky omezuje svobodu tisku, hlavnímu opozičnímu rádiu byla například odňata vysílací frekvence, což vedlo americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou k okamžité písemné intervenci. Podle amerických médií dokonce Rádio Svobodná Evropa zvažuje, zda nemá obnovit vysílání v maďarštině jako za časů studené války!

Dalším skandálním krokem Budapešti byl zásah do samostatnosti centrální banky. Ten vyvolal vlnu kritiky Mezinárodního měnového fondu i Evropské centrální banky. Maďarsko muselo před pár týdny znovu požádat Mezinárodní měnový fond a EU o nouzovou půjčku, bez které mu hrozí vzhledem k rekordnímu zadlužení velmi dramatický vývoj. Právě zde se skýtá manévrovací prostor pro mezinárodní a nadnárodní instituce. Dokud Orbánova vláda nezastaví svůj autoritativní legislativní marš a nezreviduje novou ústavu, neměla by dostat žádnou finanční pomoc.

Je alarmující, že Fidesz má dosud své pevné místo v nejpočetnější frakci Evropského parlamentu, v Evropské straně lidové. A co víc, Viktor Orbán osobně je jejím místopředsedou. To je zcela nepřijatelné. Je zapotřebí, aby bylo členství Fideszu v této evropské rodině demokratických pravicových stran pozastaveno a Orbánovi suspendována jeho funkce. Alespoň do doby, než začne jeho vláda opět respektovat zásady demokracie a právního státu, které jsou podmínkou členství v EU.

Desetitisíce demonstrantů v budapešťských ulicích si uvědomují, že Maďarsku hrozí izolace a potřebují politickou podporu zvenčí. Je za pět minut dvanáct a hrozí, že Fidesz přemění Maďarsko v Orbánistán. Je zapotřebí, aby nejen Evropská komise, ale také frakce Evropské strany lidové v Evropském parlamentu začaly jednat dříve, než se maďarská společnost a politika definitivně dostanou do slepé uličky.

Autor je místopředsedou Evropského parlamentu

Převzato z LiborRoucek.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek