Neviditelný pes

GLOSA: Střípek z Británie

29.7.2017

Tento týden k nám na praxi nastoupila slečna, která prvním rokem studuje vysokou školu v Anglii. Nedalo mi to, abych se krom jiného, nezajímal i o to, jak britští studenti reagují na atentáty, které se v poslední době v Británii odehrály, zejména když ten manchesterský šel cíleně do jejich řad. Čekal jsem ledajakou odpověď, ale ne to, co jsem se dozvěděl.

Nereagují totiž nijak. Ale ne že by to nebylo téma programově “Nenecháme se zastrašit!”, prostě to není věc, o kterou by se někdo zajímal. O atentátu na Tower Bridge se dozvěděla od kamaráda, který pobývá v Americe, o tom manchesterském od rodičů z Česka. Obojí s mnohahodinovým zpožděním. Žádné téma k diskusi mezi přáteli na Facebooku či Twiteru, žádné téma k diskusi na kolejích a v posluchárnách. Opáčil jsem, že přeci v novinách se o tom psalo a rádia a televize snad také informovaly. To jsou ale zdroje, o které se studenti nezajímají.

Ponechme stranou fakt, že by student vysoké školy měl mít i třeba jen minimální zájem o informace v hlavních médiích (a měl by to být i jeden z důležitých cílů pedagogů těchto škol). I tak je šokující nulový zájem o takhle zásadní téma, zejména v porovnání s pozdvižením, jaké u nás vyvolal jeden šílenec v Uherském Brodě, který vystřílel v hospodě své sousedy, nebo když jiné šíleňkyně napadly nožem děti ve škole, resp. náhodnou paní v supermarketu. A to jsou události, které se s masakrem na manchesterském koncertu vůbec nedají srovnat.

Těžko hodnotit. Jedná se o přirozený vývoj, možná rozklad západní civilizace? Nebo jsou Britové cíleně otupováni pro lepší manipulovatelnost? V každém případě je to pro mne další střípek do mozaiky, co se s tím naším světem děje.zpět na článek