Neviditelný pes

GLOSA: Měl jsem sen...

15.12.2014

Islámský stát vydal jakýsi manuál pro své bojovníky, jak mají zacházet se zajatkyněmi. Mimo jiné je doporučováno bití nemuslimek, jejich znásilňování, prodej či jejich rozdělení imánem coby válečné kořisti. Tak mě informovaly novinky.cz a lidovky.cz.

Co nyní očekávám:

Očekávám, že se zástupci muslimských komunit napříč Evroupou a „umírněnými“ muslimskými zeměmi od této praxe distancují. V návaznosti na to, jak předpokládám, osvobodí „umírnění“ muslimové své dcery a nechají je, ať si v evropské a americké společnosti hledají nápadníky podle svého gusta a půjdou tak členům ISIL příkladem.

Dále sním o tom, jak neziskové organizace dohlížející na dodržování lidských práv zatlačí na vlády v Evropě, Americe či Austrálii a budou po nich vyžadovat likvidaci státu ISIL jakožto organizace přímo se hlásící k porušování lidských práv. Ony samy pak vypraví konvoj zbraní a munice pro ty, kteří proti tomuto hnusnému režimu bojují (třeba i s pomocí turecké lodi, myslím, že je Izraelci tentokrát nechají na pokoji).

Kaaba

V Hradci Králové, jak v to doufám, přestanou feministky šaškovat před výlohou polepenou spoře oděnou ženou a odjedou demonstrovat do Mosulu, kde jsou ženy skutečnými sexuálními oběťmi. Tam budou bojovníkům ISIL rozdávat letáky a vysvětlovat jim základy rovnosti mezi mužem a ženou, zásady tolerance a respektu.

Členky Pussy Riot odletí do Mekky a v místní mešitě (pokud možno přímo uvnitř Kaaby) zapějí něco o tom, ať Bohorodička vyžene muslimy. EU je následně podpoří tím, že na čas odloží povinné kvótování žen v soukromých společnostech a pošle své armády tam, kde ženy skutečně trpí.

Vím, jsem naivní. Ono se to totiž demonstruje, vykřikuje a kvótuje, když nejde o hubu. Ale na ty muslimy a lidskoprávní organizace jsem fakt zvědav.zpět na článek