Neviditelný pes

GLOSA: 1000 právníků brání Izrael

17.4.2014

Na podzim loňského roku obdržela šéfka zahraničního oddělení EU Catherine Ashtonová petice s podpisy 1000 právníků z celého světa. Autorem petice je dr. Alan Baker a petice obsahuje dva hlavní body. Právníci upozorňují paní Ashtonovou, že označování židovských komunit v Judeji a Samaří jako nezákonných není v souladu s mezinárodním právem. Zadruhé, žádné "hranice před červnem 1967" podle mezinárodního práva neexistují.

Petici podepsali také bývalý izraelský ministr spravedlnosti prof. Jakoov Ne´eman, bývalý izraelský velvyslanec v OSN dr. Meir Rosen, právnička z Oxfordu a členka Sněmovny lordů baronka prof. Rut Deechová, prof. Eliav Shochetman nebo prof. Talia Einhomová. Mezi signatáři z 24 zemí je zastoupena i ČR.

Dr. Baker, bývalý izraelský velvyslanec v Kanadě a člen Levyho komise, přiznávající Izraeli budovat komunity na celém území západně od Jordánu, novinářům vysvětloval, že "ačkoli se ve světě používá termín ilegální osady, je to matoucí a špatně interpretována Ženevská úmluva. Ženevská úmluva byla vypracována pro případ války a zakazovala nucený přesun obyvatel, jak to praktikovali nacisté. Uplatňovat tuto úmluvu pro židovské komunity v Judeji a Samaří je čirým nesmyslem. Věřící Židé tam budují své komunity dobrovolně, někdy dokonce proti vůli státních orgánů a jejich příbytky pak policie odstraňuje.

Jak známo, egyptskou okupaci Gazy a jordánskou okupaci Judeje a Samaří mezinárodní společenství neuznalo. S výjimkou Britů a Pákistánců. Z toho plyne, že Izrael neobsadil v roce 1967 území nějakého suverénního státu a nemůže být z pohledu mezinárodního práva označován jako okupant. Podle mezinárodního práva je rozdíl mezi územím okupovaným a sporným.

Experti na mezinárodní právo profesoři Talia Einhornová a Eliav Shochetman patří k těm právníkům, kteří tvrdí, že Mandát pro Palestinu dává politická práva na samostatný stát pouze Židům. Proto mohou rozvíjet židovské komunity na celém území Judeje a Samaří. Tento právní dokument Ligy národů byl potvrzen Chartou OSN v článku 80. Právníci poslali protestní dopis i Johnu Kerrymu. Baker se setkal v Paříži s desítkami evropských právníků sdílejících stejný právní názor.

"Izraelská vláda vede několik let zbytečnou omluvnou kampaň, místo aby trvala na našem mezinárodním právu," tvrdí Alan Baker. "Jsme tady nejstarším národem a to vláda málokdy zmiňuje. Málokdy připomíná právní dokumenty jako Balfourovou deklaraci, rozhodnutí velmocí ze San Rema, Mandát pro Palestinu a Britský mandát. Tyto právní dokumenty jsou základem našeho práva."zpět na článek