Neviditelný pes

GAZA: Je načase skoncovat s džihádem UNRWA proti Izraeli

23.2.2024

Nyní je jasné, že když šéfové OSN tvrdili, že si zapojení zaměstnanců UNRWA do činnosti teroristických skupin nebyli vědomi, tak lhali. Ve skutečnosti to věděli, ale dělali vše, co bylo v jejich silách, aby si to s Hamásem nerozházeli. Na snímku: Generální komisař Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) Philippe Lazzarini při svém projevu na Globálním Fóru pro uprchlíky v Ženevě, 13. prosince 2023. (Foto: Jean-Guy Python / Pool / AFP prostřednictvím Getty Images)

Generální komisař Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) Philippe Lazzarini oznámil, že se rozhodl propustit několik zaměstnanců UNRWA poté, co izraelské úřady zveřejnily informace o jejich „údajném“ zapojení do masakru Izraelců 7. října 2023.

„V zájmu toho, abych ochránil schopnost UNRWA poskytovat humanitární pomoc, jsem se rozhodl s těmito zaměstnanci okamžitě rozvázat pracovní poměr a zahájit vyšetřování s cílem bezodkladně zjistit pravdu,“ řekl Lazzarini. „Každý zaměstnanec UNRWA, který byl zapojen do teroristických činů, bude hnán k odpovědnosti, a to i prostřednictvím trestního stíhání.“

Generální tajemník OSN Antonio Guterres řekl, že byl izraelskými obviněními „zděšen“.

Mluvčí OSN Stéphane Dujarric řekl, že Guterres požádal šéfa UNRWA, aby prošetřil účast zaměstnanců na zvěrstvech Hamásu a „zajistil, aby každý zaměstnanec UNRWA, u něhož bylo prokázáno, že se zúčastnil teroristického útoku proti Izraeli 7. října 2023, nebo jakékoliv jiné trestné činnosti, byl okamžitě propuštěn a předán k potenciálnímu trestnímu stíhání.“ „V UNRWA bude provedena naléhavá komplexní revize.“

OSN, která dlouho ignorovala, případně popírala zapojení svých zaměstnanců do terorismu a podněcování nenávisti proti Izraeli, nyní předstírá šok a hrůzu z účasti některých svých zaměstnanců na zvěrstvech Hamásu, při nichž bylo zavražděno 1 200 Izraelců, tisíce dalších byly zraněny a více než 240 jich bylo uneseno do Pásma Gazy jako rukojmí. Během masakru 7. října byli Izraelci i občané jiných zemí (zde a zde) brutálně zavražděni, některým byly uřezány hlavy, řada těl byla zohavena a někteří byli upáleni zaživa.

OSN nepotřebuje „ke zjištění pravdy“ o zapojení svých zaměstnanců do terorismu a podněcování nenávisti vůči Izraeli zahajovat jakékoliv vyšetřování.

Neexistuje ani žádný důvod, proč by OSN a její vedoucí představitelé měli být „zděšeni“. Již celá léta existuje dostatek důkazů o úzkém propojení UNRWA s Hamásem – palestinským teroristickým hnutím, které v roce 2007 ovládlo Pásmo Gazy. Nyní je jasné, že když šéfové OSN tvrdili, že si zapojení zaměstnanců UNRWA do činnosti teroristických skupin nebyli vědomi, tak lhali. Ve skutečnosti to věděli, ale dělali vše, co bylo v jejich silách, aby si to s Hamásem nerozházeli.

Bývalý šéf UNRWA Peter Hansen otevřeně připustil, že mezi zaměstnanci UNRWA jsou pravděpodobně i členové Hamásu. „No, jsem si jistý, že na výplatní listině UNRWA jsou i členové Hamásu ale nevidím to jako zločin,“ řekl Hansen v říjnu 2004 kanadské televizní a rozhlasové stanici Canadian Broadcasting Corporation (CBC). A dodal:

„Hamás je politická organizace a ne všichni jeho členové jsou džihádisté. Neprověřujeme politické názory zaměstnanců a nepropouštíme je kvůli jejich politickým názorům.“

V poslední době se objevilo několik případů palestinských teroristů zaměstnaných v UNRWA, kteří použili zařízení, vybavení a vozidla UNRWA k teroristickým útokům.

V letech 2003 až 2004 bylo za údajnou účast na teroristických útocích spáchaných jménem různých teroristických skupin, včetně Hamásu, zatčeno 13 Palestinců zaměstnaných v UNRWA. Například ředitel UNRWA pro dodávky potravin pro uprchlíky Nahed Rashid Ahmed Attalah použil vozidla OSN a své oprávnění volně cestovat k teroristickým aktivitám Výborů lidového odporu, což je skupina složená z několika teroristických skupin v Pásmu Gazy. Attalah přiznal, že své služební vozidlo použil při mnoha příležitostech k přepravě zbraní, výbušnin a teroristů za účelem teroristických útoků proti Izraeli.

Od začátku současné války mezi Izraelem a Hamásem izraelští vojáci lokalizovali desítky výbušných zařízení umístěných v pytlech UNRWA, kde se našly i útočné automatické pušky a 15 sebevražedných vest. Teroristé Hamásu využívali k ostřelování izraelských vojáků školní budovy UNRWA.

V prosinci 2023 řekl jeden Palestinec žijící v Pásmu Gazy důstojníkovi IDF (Israel Defence Forces, Izraelské obranné síly):

„Hamás má prsty ve všem. Hamás má administrativní pracovníky UNRWA v hrsti. Hamás UNRWA řídí. Členové Hamásu jsou i ve vedení UNRWA. Když se Hamás dostal k moci, tak převzal kontrolu nad vším. Řadoví zaměstnanci UNRWA jsou z Hamásu. Vedoucí oddělení a vedoucí pracovníci jsou samozřejmě také členy Hamásu.“

Ve chvíli vzácné upřímnosti OSN v roce 2021 uznala, že školní učebnice UNRWA označují Izrael jako „nepřítele“, učí děti matematiku pomocí počítání „mučedníků“ a cvičení arabské gramatiky obsahují fráze jako např. „džihád je jednou z bran do ráje.“

Navzdory tomu OSN nepřijala žádná efektivní opatření k ukončení podněcování nenávisti vůči Izraeli a navzdory tomu, že byli odhaleni, pracovali teroristé Hamásu v Pásmu Gazy dále jako učitelé ve školách UNRWA.

Izraelské obranné síly (IDF) nedávno objevily kopie dopisů zaslaných ozbrojeným křídlem Hamásu ministerstvu školství kontrolovanému Hamásem, v nichž jsou žádosti, aby byli učitelé uvolněni z práce kvůli „vojenskému výcviku“. To potvrzuje, že organizace UNRWA zaměstnávala mnoho palestinských učitelů – džihádistů.

V jednom dopise stálo:

„Předmět:

Flexibilní rozvrh

S ohledem na výše uvedenou záležitost Vás žádáme, abyste bratru Nur-Aldin Naim Mahmoud Siamovi, který pracuje jako učitel matematiky na střední škole Aljanan, poskytli flexibilní rozvrh, neboť jeho funkce v naší organizaci vyžaduje jeho přítomnost na neustálých cvičeních.“

Další dopis od ozbrojeného křídla Hamásu ministerstvu školství zněl:

„Předmět:

Žádost o uvolnění z práce

S ohledem na výše uvedenou věc Vás žádáme o uvolnění bratra Moataz Abed-Alrazk Muhammad Alfara, který pracuje na školské správě v Chán Júnisu, pro účely vojenského cvičení pořádaného 28. 9. 2023. Toto datum není flexibilní.“

Nevládní organizace UN Watch, která monitoruje kvalitu práce OSN a jejích agentur, 10. ledna 2024 uvedla, že učitelé zaměstnaní UNRWA v Pásmu Gazy oslavovali masakr Hamásu a velebili vrahy jako „hrdiny“. Učitelé také oslavovali „výcvik“, kterého se teroristům dostalo a s očividným zadostiučiněním sdíleli fotografie mrtvých a unesených Izraelců, a vyzývali k popravě rukojmích.

Podle UN Watch skupina sdružující v aplikaci Telegram 3 000 učitelů UNRWA z Pásma Gazy obsahovala tisíce nenávistných příspěvků. Těchto 3 000 učitelů přičtěte navíc ke 133 pedagogům a zaměstnancům UNRWA, kteří byli v poslední zprávě UN Watch z března 2023 odhaleni za propagaci nenávisti a násilí.

V této skupině v aplikaci Telegram učitel UNRWA Waseem Ula, který pravidelně zveřejňuje informace o platech, sdílel fotku sebevražedné vesty ověšené výbušninami s popiskem: „Počkejte, synové judaismu.“ Waseem Ula také oslavoval teroristu Hamásu Akrama Abu Hasanena jako „přítele“ a „bratra“ a modlil se k Alláhovi, aby ho „přijal do ráje bez soudu“.

Učitel UNRWA Shatha Husam Al-Nawajha o teroristech Hamásu řekl: „S mateřským mlékem sáli džihád (svatou válku). Kéž jim Alláh dá vítězství.“

Výkonný ředitel UN Watch Hillel Neuer na platformě X o učiteli UNRWA Abdallahu Mehjezovi napsal: „Pomáhá Hamásu a naléhá na civilisty v Pásmu Gazy, aby neposlouchali varování izraelské armády před útoky, a aby místo toho bojovníkům Hamásu sloužili jako lidské štíty. Před tím, než se stal učitelem UNRWA, tento spolupachatel teroristů pracoval pro BBC....“

„UNRWA je nekonečným zdrojem učitelů vyzývajících k džihádistickému terorismu,“ řekl Hillel Neuer, výkonný ředitel UN Watch.

Chatovací skupina učitelů UNRWA v aplikaci Telegram obsahuje desítky souborů se jmény zaměstnanců, jejich identifikačními čísly, rozvrhy a učebními materiály. Přestože byla tato skupina založena z profesních důvodů, tak v ní učitelé UNRWA pravidelně sdílejí videa, fotografie a zprávy, které podněcují k terorismu a otevřeně oslavují masakr Hamásu a znásilňování izraelských žen.

Když UN Watch tuto skupinu odhalila, tak představitelé OSN popřeli, že by učitelé v ní sdružení pracovali pro UNRWA.

„Před pěti dny jsme odhalili telegramovou skupinu sdružující 3 000 učitelů UNRWA z Pásma Gazy, v níž se oslavuje masakr Hamásu ze 7. října 2023. Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) zpochybnil, že pro něj tito učitelé pracují. Mluvčí OSN naši práci bagatelizoval,“ napsal Hillel Neuer.

„Administrátoři a členové skupiny jsou skutečně zaměstnanci UNRWA.“

„Mezi administrátory skupiny patří Safaa Mohammad Al Najjar z Rafahu (UNRWA ID#30026166). Často ve skupině sdílí administrativní informace o UNRWA, včetně seznamů zaměstnanců UNRWA....“

Připomínám, že postoj UNRWA – slovy jeho mluvčího @Adnan_Hasna – je: ‚My netušíme, kdo je v této telegramové skupině.‘

Podplukovník v záloze Peter Lerner řekl: „Během své vojenské kariéry jsem intenzivně spolupracoval s UNRWA a to jak na Západním břehu Jordánu, tak i v Pásmu Gazy.“

„Mojí úlohou jako vedoucího humanitárního styčného pracovníka bylo usnadňovat humanitární operace. Spolupracoval jsem s obrannými složkami a propagoval jsem na sociálních sítích důležitost podpory činnosti těchto organizací.... Ale nyní je čas na důkladnou reformu – aby mysl palestinských dětí již nemohla být nadále otravována. Aby v této zemi mohla existovat sdílená vize míru. Palestinské vedení se musí přihlásit k odpovědnosti a nepřesouvat ji na OSN. Výraz uprchlík by již neměl být ani jednou stranou využíván k vymazání spojení s touto zemí.“

USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Švýcarsko a Finsko – všechny tyto země pozastavily financování UNRWA v reakci na odhalení zapojení zaměstnanců UNRWA do teroristického útoku proti Izraeli. Daňoví poplatníci zemí Západu by neměli financovat teroristické skupiny vydávané za humanitární organizace. Tyto organizace dlouho sloužily jako poskoci antisemitských režimů a islámských extremistů, kteří se snažili zničit jediný židovský stát na světě. Nyní se uvidí, zda tyto země odolají tlaku Palestinců, aby financování UNRWA obnovily.

To, že se zaměstnanci UNRWA podíleli na věznění rukojmích Hamásu a masakr v Izraeli oslavovali a obhajovali, o něčem vypovídá. Jeden z rukojmích propuštěných v listopadu 2023 byl učitelem UNRWA držen 50 dní v zajetí v podkroví domu. Učitel rukojmího držel pod zámkem, poskytoval mu neadekvátní stravu a zanedbával jeho zdravotní potřeby.

Propuštění zaměstnanci jsou však jen začátek.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) byl založen na podporu pomoci a lidského rozvoje palestinských uprchlíků, nikoliv na podporu rozvoje terorismu. Je ostudné, že světu trvalo tak dlouho zaujmout stanovisko, i když už bylo všem jasné, co se děje.

Učitelé UNRWA, kteří oslavovali masakr Izraelců, prostě jednali tak, jak vychovávali celá léta své studenty. Učitelé se podíleli na propagaci a výuce ideologie Hamásu. Přitom názorně ukázali, jak se organizace UNRWA stala nástrojem terorismu a džihádu proti Izraeli.

Lze jen doufat, že si Bidenova administrativa nyní uvědomí závažnou chybu, které se dopustila v roce 2021, když oznámila obnovení americké finanční pomoci UNRWA. Trumpova administrativa zastavila financování UNRWA poté, co tento úřad obvinila, že je „plný plýtvání, podvodů a nařčení z podpory terorismu“.

Je čas organizaci UNRWA zrušit a tuto frašku s palestinskými „uprchlíky“ ukončit. Žádní skuteční uprchlíci neexistují. Miliony Palestinců žijí – často v nevýslovných podmínkách (aby bylo možné obviňovat Izrael) – pod kontrolou Palestinské samosprávy a Hamásu a rovněž také v Libanonu, Sýrii a Jordánsku.

Organizací, která toto porušování lidských práv umožňuje, je OSN. Palestinci žijí pod palestinskými a arabskými režimy, které je měly už dávno zařadit do společnosti, místo aby je držely v „uprchlických táborech“ s optimistickým „humanitárním“ slibem, že jednoho dne zaplaví Izrael a promění Židy v pronásledovanou menšinu v jejich vlastní zemi, a dosáhnou tak zničení Izraele.

Bassam Tawil je arabský muslim, který žije na Blízkém východě.

Překlad původního textu: Time to End UNRWA’s Jihad against Israel
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Poskytl Gatestone institutezpět na článek