Neviditelný pes

EVROPA: Takhle jsme si ten kapitalismus nepředstavovali

10.3.2012

Před mnoha lety, na jaře roku 1968, jsme jako studenti FS VUT Brno mohli absolvovat výměnný zájezd s kolegy z Norimberku, což znamená, že oni přijeli na týden sem a my potom k nim. V době jejich pobytu u nás byl nedostatek nějaké blbosti, myslím, že to byly zápalky. Naši němečtí kolegové to nedovedli pochopit. "Když je něčeho nedostatek, prostě to seženu jinde a přivezu," řekl jeden z těch mládenců..

Nedokázali jsme jim vysvětlit, že naše hospodářství je plánovité (zajímavé je, proč ne "plánované"), a proto je k dostání pouze to, o čem někdo významný rozhodne, že to lid potřebuje.

A tak byl za socialismu střídavě nedostatek toho či onoho. Asi nejvíce významný byl markantní nedostatek masa a masných výrobků, který trval několik let. Ale byly i takové absurdnosti jako problém koupit dámskou vložku. Vše se totiž plánovalo v rámci RVHP, kde se centrálně určovalo, co, kdy a kolik bude každá země produkovat tak, aby byl všude dostatek všeho. Mnohdy to, vzhledem k rozsahu "socialistického bloku", zaskřípalo a někde něco chybělo, protože i vysoce postavení lidé jsou omylní a občas dělají nesprávná rozhodnutí.

Přestáli jsme normalizaci a díky Gorbymu a Roniemu, za vydatného přispění domácí opozice, jsme se zbavili vlády jedné strany a směřovali ke svobodné společnosti. Otevřené hranice, svoboda ve všech směrech a hlavně svobodné podnikání. Nikdo mi nebude diktovat, co, kdy a kolik budu produkovat a prodat to co nabízím, pokud to ostatní koupí. Takhle jsme si představovali kapitalismus.

Ouha. Postupem času se ukázalo, že jsme se ocitli ve společnosti, kde se "kapitalismus" nenosí. Vstoupili jsme do ní dobrovolně a i já jsem pro to v referendu hlasoval. Možná pro nedostatek informací, které měl pan Klaus, ale spíš proto, že se v tomto směru situace výrazně mění od doby našeho vstupu do EU. Já bych to nazval "plíživý socialismus", analogicky k termínu "plíživá kontrarevoluce", který byl použit pro dění v ČSR v roce 1968. Možná je to i proto, že mnozí významní představitelé EU jsou přesvědčení socialisté a někteří proti kapitalismu bojovali i na barikádách. Tak jakýpak kapitalismus, svobodné podnikání a obchod.

Kvóty, co kdy a kolik bude kdo produkovat, v EU daleko předčilo "plánovité hospodářství" RVHP. Na tohle téma toho bylo napsáno tolik, že bych se psaním tohohle příspěvku neunavoval, ale poslední kapka, která mne k tomu přiměla, byl nedávný nedostatek vajec v prodeji. Vlastně to ani nebyl fyzický nedostatek jako takový. Vajec bylo dost, nebyla zdravotně závadná, ale porušovala jedno z nařízení evropských plánovačů a nesměla být proto prodávána. Skokem to vedlo ke zvýšení ceny vajec, na čemž profitovali "poslušní", zatímco "neposlušní" byli potrestáni.

To je daleko horší, než výše zmíněné nedostatky z doby socialismu.. Jasně to ukazuje, jakým způsobem manipulátoři "potřeb lidu", spolu s vlivnými firmami v pozadí, ovlivňují svobodný trh a život lidí.

Z hlediska ekonomiky směřujeme krůček po krůčku ke stavu, v kterém byla před léty socialistická ČSSR, jenže teď bude v této situaci celá Evropa. Snad nám zbudou alespoň ty otevřené hranice, i když možná s přísnou kontrolou počítačů a telefonů.

Tak takhle jsme si ten kapitalismus nepředstavovali.zpět na článek