Neviditelný pes

EVROPA: Rasisty nesnášíme stejně jako židy

14.11.2015

Musíme si zvyknout. Na to, že jsme sami sobě snažili nalhat, že Evropská unie je spolek dobrotivých andělů, o čemž nás přesvědčoval třeba kníže Schwarzenberg a parta v Repektu. Dnes se EU ukazuje ve skutečné podobě.

Německo se po sjednocení nestalo dobrotivým a demokratickým hegemonem. A zárukou míru a stability, jak nám bylo tvrzeno. Ba právě naopak. Ukázalo se, že jde jen o vnějškově a mediálně denacifikované Německo. Ve skutečnosti plné sentimentu po době dědů a po světě, kde to bylo jednoduché, neboť platilo „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. A židi byli určeni k likvidaci a Slované byli podlidé, určení - aspoň část z nich, která přežije - za otroky.

Vlastní německé průzkumy (např. od agentury Forsa, kterou si nedávno objednal německý týdeník Stern), ukazují, že 25 % Němců považuje po 70 letech dobu nacismu za „dobrou“ a dalších 46 % Němců „nacismus zcela nezavrhuje“. Zároveň však platí, že veřejně se tento názor nesmí presentovat. Pokud někdo poruší toto tabu, je ihned ostrakizován. Výsledek? V dnešním Německu panuje prakticky stejná společenská atmosféra vztahu k hovoru na veřejnosti o tom, co si lidé myslí, jako v dobách normalizace u nás.

To na mne řval u výslechu na Ruzyni „vyšetřovatel: “Myslet si můžete, co chcete! Ale říkat to nebudete! Nebo s váma zatočím!“

Podobné je to i v mnoha jiných západních státech EU, které už desetiletí (a některé vůbec) nemají zkušenost s prožitím totality. V Evropě se v současné době objevila mimořádná konstelace. Pod povrchem stále nahnědlé Německo se nejprve spojilo s východní částí se zkušeností z doby NDR. A tahle „sjednocená“ část „nechce poslouchat“ ty „uvědomělé“ západní Novoněmce.

Je pravdou, že část mladých Němců se už od šedesátých let snaží vyrovnat s nacismem. Ale jejich pokusy často končí u fanatického levičáctví – nejprve teroristická Rote Armee Fraktion, aby se pak přemístnili do strany Zelených a také do Linke.

Zároveň získalo Německo - po politické chybě hlavně Francie a Británie a díky své pracovitosti, úsilí a vhodně nastaveným ekonomickým podmínkám - navrch v evropské ekonomice. No, ostatně se zapomíná, že první německý hospodářský zázrak zajistil Hitler. Pod Německem ovládaným eurem Německo stále bohatne a zbytek Evropy za ním jen kulhá. Krize Řecka, Španělska atd. přesvědčila Němce, že nad ně není. A pokud je takoví političtí ignoranti jako Sikorski vyzývali, aby převzali vládu v Evropě, Merkelová ráda vyhověla.

V Bruselu pak Německo, které se vynořilo jako pták Fenix z popela jím zničené Evropy, získalo nadšené spojence. Západní levicoví marxisté, vycházející z ideologie „osmašedesátníků“, snili celou dobu o „novém Evropanovi“. Chtěli navázat na pokus o vytvoření „sovětského člověka“ a v podstatě také na německého nadčlověka. A staré heslo jen “maličko“ pozměnili: „Ein Volk, ein Reich, ein Brüssel.“

V obou stranách nového spojenectví se setkala jak snaha o „ein Volk“, tak snaha o eurosocilismus. To když se nacionální socialismus ani internacionální socialismus nepovedly. Obě strany - Německo a Brusel - pak sice nahlas jakoby hlásají boj proti rasismu a podobným úchylkám, ve skutečnosti mají obě dvě podobné „podvědomí“: nesnášejí židy.

Wikipedie nám říká: „Podvědomí je v současné době rozšířený výraz pro to, co psychologové označují jako nevědomí. Nevědomí je přesnější výraz, protože my o procesech a asociacích, které se v něm odehrávají, skutečně nevíme a vědomě je lze jen velmi těžko ovlivnit. Podle Sigmunda Freuda v našem podvědomí vzniká jakýsi nevysvětlitelný odpor k něčemu (někomu), který, pokud se jej pokusíme překonat nebo ignorovat, se přetransformuje do jiného pocitu ... popřípadě se chováme podivně a nevysvětlitelně. V našem podvědomí je uloženo velké množství „informací“, tedy vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů, i podprahových vjemů. Podvědomí vyvolává naše pocity, nálady i jakési racionálně nevysvětlitelné názory na věc.... Všechno to, co je v něm obsaženo, se nějak propojí a dá nám výsledek, který poté ovlivní naše racionální rozhodnutí.“

Z tohoto pohledu je antisemitismus Bruselu, který vyvřel posledním rozhodnutím o označování výrobků z izraelských osad, logický. Mnozí Němci jsou v hloubce své duše stále antisemity, na povrch dávaný kladný postoj k Izraeli je jen zahlazováním vlastního selhání. Marxisté a všechny jejich odrůdy - zelení, feministky, ekologisté - mají v genech zakódovaný antisemitismus. Vložil jej tam Stalin, když postupně zlikvidoval všechny židy, kteří patřili k vůdcům Říjnové revoluce v roce 1917. A který začal všechny židy fanaticky nenávidět a pronásledovat. Zvláště když původně levicové sionistické hnutí po vítězství v Izraeli odmítlo poslouchat Moskvu. Ekologie sama byla jednou z hlavních ideologií nacistického Německa. Vraždění vězňů a lékařské pokusy na nich byly obhajovány potřebou chránit „ušlechtilá“ zvířata. Ta byla cenná. Vězňové a židi nikoliv.

Také u nás v procesu se Slánským, kde bylo odsouzeno a popraveno nejvíc osob v lido-demostátech, byli tito lidé označeni za osoby „sionistického původu“. Označit je rovnou za židy po druhé světové válce nešlo. Označení „sionisté“ místo „židé“, vymyšlené stalinskou KGB, tak užívá celá západní levice dodnes.

Aby nebylo nápadné jejich antižidovství, používají dnešní „moderní levicoví eurolidé“ obezličku. Jsou prý přátelé „palestinského lidu“. A hlásají názor, že islám je mírumilovný. Asi takhle, že:

Takto zacházejí islamisté s alavity v Sýrii
Islamista s uřezanou hlavou na území ISIS

Podobně jako jejich předchůdci hlásali, že Hitler je muž, který udělá pořádek:

Osobní vraždění židů Němci (tajně pořízená fotografie)

Dnes už souhlasí s „antisionismem“ i většina západních vlád. Hlavně ze strachu z agresivních muslimských menšin u nich doma:

Muslimové se modlí v mešitě v Duisburgu

Označování původu zboží z palestinských osad je jednoznačně rasistické a antisemitské. Je to jen jiný způsob jak zahájit ekonomický a politický útok na Izrael a židy vůbec. Správně připomněl Avidor Lieberman, že holokaust začal označováním židů. Žvanění unijního velvyslance v Izraeli Larse Faaborga-Andersena, vyslaného tam eurokomisařkou komunistkou Catherine Ashtonovou, že jde jen o značení původu a ne o varování (aby si je lidé nekupovali), je pitomé a odporné.

Naši diskutéři na internetu mohou vykřikovat, že oni by si ty výrobky kupovali, ale neznají skutečnost. Takto „politicky“ značené výrobky žádná velká obchodní západní společnost nebude prodávat. Kdyby tak učinila, stala by se cílem štvanice, kterou „aktivisté“ umí dokonale zorganizovat. Žádné výrobky s označením „vyrobeno v izraelských osadách“ se v EU tedy nebudou prodávat.

Rozhodnutí Evropské komise je jen novou formou nacistického „Deutsche, kaufen sie nicht beim Juden“. Kdy slovo „Deusche“, Němci, vlastně nahradilo slovo „Europäer“. Evropané. A nebo českého: „Nekupujte u Židů kafe, cukr, mouku - zabili nám Anežku, modrookou holku“. Za což se my dodnes stydíme. A odmítáme to, až na pár nácků, zase vyhlašovat. Brusel se však určitě nestydí.

Je jasné, že dnes Evropská komise neschválí nic bez požehnání Merkelové. Ta v EU vystupuje v roli Ludvíka XIV., který hlásal: „Stát jsem já!“ Proč na to Merkelová kývla, když se to nedalo protlačit déle než dva roky? Odpovědí jsou muslimští imigranti, které si pozvala a nezvládá je. A doufá, že jí s problémem pomohou muslimové.

No, nepomohou. Tak pitomí nejsou. Jako jí teď odmítly pomoci africké státy. Co by z toho měly? Jen ať si ty imigranty Evropa nechá, když je tak miluje. A když k sobě pouští frustrovanou, nevzdělanou a sexuchtivou mládež, hlavně mladíky. Které pak prakticky beztrestně nechá páchat zločiny, krást, pašovat drogy, znásilňovat ženy, shlukovat se do gangů a poslouchat fanatické imámy. To tak! Jen si je tam nechte, v těch NO-GO zónách i s těmi jejich imámy, když jim tak pomáháte stavět mešity.

Islám v Evropě

Je skoro jisté, že imigrantů se Evropa, tedy hlavně Německo a Švédsko jen tak nezbaví. Ani kdyby - vstřícně k islamistům - nařídila, že se výrobky z izraelských osad musí označovat novodobou žlutou hvězdou. Ani kdyby chtěla označit všechny židy za sionisty a zločince. Ani když označuje všechny ty státy, co si od nich nechtějí vzít k sobě statisíce muslimských migrantů, za nekulturní. Možná, že to bude předstírat Erdogan, ale jen předstírat. Evropská unie se ukázala v plné nahotě jako spolek vedený antisemity – jedněmi z přesvědčení, jinými ze strachu - a nezíská za to nic.

Muslimové jen zjistili, že Evropská komise je spolek zbabělců a křiváků. A využijí toho. A „nové státy“ si ověřily, že je to pěkně nechutný spolek.

A Němci pod vedením Merkelové to dovršili, když prohlásili, že budou vracet imigranty do „prvního státu, kde vkročili na území Unie“ - ovšem nikoli do Řecka.

Jenže představa, že by si Maďaři, Slovinci nebo Chorvati nechali dobrovolně poslat z Německa statisíce imigrantů, se může vylíhnout jen v hlavách naprostých šílenců zahnaných do kouta.

To spíš tyto státy volky-nevolky nějak odejdou z Unie. No, o to možná v druhém plánu také někomu jde, že? Nepohodlní reptalové z východu vypadnou a tvrdé jádro Unie se stane postupně marxisticko-muslimským chalífátem.zpět na článek