Neviditelný pes

EVROPA: Islám, reklama a propagace

30.8.2014

V posledních několika měsících mimořádně zesílila diskuse o blížící se změně způsobu života a kultury v Evropě. K tomu má dojít v historicky krátké době v důsledku radikální změny struktury jejích obyvatel.

Světová statistická organizace potvrzuje, že nejpozději do roku 2050 dosáhne v Německu a postupně i v dalších evropských zemích počet muslimů rozhodující převahy nad ostatními obyvateli. Je to důsledek stavu, kdy v muslimských evropských rodinách se rodí tři až šest potomků a naproti tomu ostatní Evropané produkují žádné, jedno nebo nanejvýš dvě děti na jeden manželský pár. Jen zcela výjimečně se narodí v některém manželství děti tři a více.

Tak dosáhnou muslimové většiny, a to způsobem na tomto kontinentu tradičním, a tedy uznaným. Zvítězí tedy ve volbách většinou hlasů. Žádné revoluce či jiného násilného prostředku k tomu nebude třeba.

Tomu pomůže i stále vzrůstající příliv muslimů z afrických zemí, kde už život nebude nadále udržitelný pro přelidnění, negramotnost a následnou nezaměstnanost či epidemie. A cílové země, hlavně Itálie a Španělsko, je přijímají a poskytují jim přístřeší, stravu, lékařskou péči a asyl. To samozřejmě dodává odvahu dalším a dalším i když jich hodně cestu nepřežije. A protože téměř nikdo nic neumí, nehrozí jim ani žádná práce. A tak jsou a budou tu, vědomi si, že mají vystaráno!

To tedy bylo jen na vysvětlenou, jak k tomu dojde. Otázka ovšem je, co to přinese Evropanům. Na to odpoví reklama a propagace tohoto způsobu života a zákona, jak je současní islámští aktivisté otvírají na internetu pohledu Evropanů i ostatnímu kulturnímu světu.

První je mírová propagační manifestace v Londýně, prezentovaná zde řadou následujících snímků:

isl1
isl2
isl3

Tímto snímkem pobitých a spálených křesťanů přispívají i nigerijští aktivisté z islámského hnutí Boko Haram:

isl4

Propagační sérii zakončuje nesmírně působivé propagační video. Jsem si jist, že klip zapůsobí na každého nezapomenutelným prožitkem. Toliko čtenářům měkčí povahy doporučuji, aby právě tuto část vynechali nebo ji alespoň neotvírali na noc. Že nevíte co to je? Zeptejte se přítele, který ovládá anglický jazyk. Jistě vám rád poradí.zpět na článek