Neviditelný pes

EVROPA: Brusel obléká hnědou uniformu

30.11.2012

Zprávy se šíří rychle, pokud se ovšem chce, aby se šířily. Včera mi přistál v elektronické poště odkaz na článek Zakažme vstup „agresivním Židům z osad“, navrhuje Evropská unie.

Hypermarket mezi osadou a Tel Avivem

A tak jsem čekal, že takto závažného sdělení týkajícího se nejen celé Evropy a Izraele, ale také muslimských států, budou plné noviny. Nebyly. Ještě že jsem mohl "vygoogloval" původní článek EU countries consider sanctions on Israeli settlers od Andrewa Rettmana, známého bruselského novináře.

Nemohu bohužel připojit dodatek zprávy kterou mi zaslal můj kolega, protože po vypuštění sprostých slov by zbyly jen tečky, předložky a čárky.

Evropská unie se nám před očima mění na cosi obludného. Dobře to vystihl jeden z diskutujících na webu otázkou: "Zavede EU žluté hvězdy? Půjde EU ve stopách Hitlera?" Ono totiž v podstatě o nic jiného nejde. Antisemitismus vždycky nastupuje jakoby nenápadně. Také v nacistickém Německu. Málo se u nás ví o tom, že takzvaní "propalestinští" aktivisté (většinou levicoví či socialističtí) téměř doslova kopírují počínání nacistů. Ostatně první veřejnou akcí "Národně socialistické německé dělnické strany" (NSDAP) po převzetí moc v Německu dne 1. dubna 1933 bylo vyhlášení bojkotu. Byl namířený proti židovským obchodům, bankám, lékařům a advokátům. Také u nás po odtržení pohraničí 1938 mnohé stavovské organizace vyhlašovaly "odžidovštění".

Pro nás jako Slovany je také důležitý základní aspekt nacistického antisemitismu. Na vrcholu společnosti stála "Herrenrasse" ("panská rasa"), která byla tou nejčistší a z árijské rasy.

Do spodní části rasové hierarchie umístili nacisté ztv. "parazitující" rasy ("ne-árijského" původu) nebo nebezpečné pro společnost. V nacistické literatuře byl pojem 'Untermensch' přiřazován Slovanům jako rasově podřadné skupině, která se hodila buď k zotročení, nebo měla být vyhlazena. Za oběť padly asi 2 miliony Poláků nežidovského původu

Nejhorší postavení v nacistické rasové hierarchii měli Romové a Židé, kteří byli považováni za "Lebensunwertes Leben" ("Život nehodný žití") a byli určeni k vyhlazení.

Mimochodem, na té akci v Norsku, kde Breivik postřílel mladé lidi, vlály nad shromážděním "socialistické" mládeže transparenty proti Izraeli a výzvy k bojkotu izraelského (čti: židovského) zboží.

Jak se k antisionismu dostali levičáci? V době vzniku Sovětského svazu a revolucí v Evropě -Maďarsko, Německo atd. - patřili asimilovaní židé k špičkám této revoluce. Po nástupu Stalina však byly "židovské kádry" zlikvidovány (= vyvražděny) a bolševici začali holdovat antisemitismu jako jejich carští předchůdci. Tak se přesmyčkou z "židobolševiků", jak byli nazýváni v evropském a nacistickém tisku, najednou stali " židovští buržousti" a "nepřátelé říše míru a socialismu".

Nevědomá Unie, ideologicky řízená šílenými marxisty a neomarxisty, o tom nic neví. U nás to známe. Po válce v letech 1948 -1953 byl sionismus zmiňován jako silně přitěžující zločin v celé řadě v politických procesů. Nad obžalovanými v hlavním procesu s Rudolfem Slánským bylo vyneseno jedenáct rozsudků smrti, ti byli označováni i v protokolech jako "osoby se sionistickou minulostí". Československá komunistická prokuratura tvrdila, že komunistický režim nemá nic proti židům, pouze proti sionistům. V protokolech byla ale neustále zmiňována "Ben Gurionova klika", tedy vláda Izraele, který byl konstantně uváděn jako "t. zv. stát Izrael" a označován jako "americký pašalík". Sionismus byl od šedesátých let označován v zemích východního bloku (včetně ČSSR) jako židovské buržoazní, nacionalistické, šovinistické, rasistické a antikomunistické hnutí. Počet poprav byl tak vysoký ze dvou důvodů: KSČ byla dlouhá léta etablovaná politická síla, tedy nebezpečně samostatná, a v ČSR nebyl rozvinutý antisemitismus jako v mnoha okolních státech. Proto byly dopady procesů tak drastické.

Komise blízkovýchodních expertů Evropské unie doporučila podle iDnes členským zemím vydat zákaz vstupu "agresivním izraelským osadníkům". S podtitulkem: "Diplomaté EU dali zelenou členským státům aby mohli uložit zákazy udělování víz ´násilným izraelským osadníkům´."

Domy v tzv. židovské osadě

Co znamená slovo "násilný" a proč se to týká "izraelských osadníků", není nikde přesně vysvětleno. Předpokládá se tedy, že židé žijící v tzv. osadách (ve skutečnosti to jsou kompletní města, často v místě pouští, kde nikdy nebyly žádné domy ani infrastruktura) jsou prostě zločinci. Týká se to tedy celkem asi 600 000 lidí, kteří byli en gros označeni za potencionální zločince.

Jen pro informaci: Nedávné ostřelování Jeruzaléma znamená obrovské nebezpečí pro arabské muslimy v Izraeli, protože v Jeruzalémě jich žije více než tři sta tisíc!!

Kdo z nich je "skutečný zločinec" a podle jakých kriterií se to bude posuzovat, je "tajné", Připomíná mi to jednání nacistických rasových komisí, které například jezdily za protektorátu po zemi a měřily a fotily nahé žáky s tím, že po prozkoumání a proměření vyberou "poněmčení schopné". Za Stalina to byly takzvané "trojky", které určovaly, kdo je vinen a kdo nevinen. Za "nevinnost" se dávalo tak pět let lágru, za vinu smrt.

Neznámá, snad tajná komise odborníků EU má "černou listinu" se jmény údajně "nejagresivnějších židovských osadníků, kteří by podobně jako například činitelé různých diktátorských režimů měli mít zakázán vstup do zemí Evropské unie. Komise tvrdí, že osadníci zaměřují "násilí" především na palestinské civilisty včetně dětí, a na jejich majetek a vandalsky hanobí náboženská místa, jako jsou mešity a křesťanské instituce."

Je neuvěřitelné, že po stovkách teroristických činů, po ostřelování Izraele tisíci střelami, jsou "nevinní" všichni Palestinci. Jich se to totiž ani náhodou netýká.

Šílené zákony Unie, které ničí ekonomiku EU a omezují osobní svobodu jejích obyvatel, přešly do vyšší fáze. Jde o to, že na základě " posudku" neznámých osob, s tajnými způsoby posuzování, budou bez jakékoliv možnosti obhajoby vybraní židé označováni za "zločince". A bude jim zabráněno vstupu do EU. Tento nápad vyvolává poprvé v Unii možnost konkrétních akcí v rámci tzv. schengenského bezvízového prostoru. Pokud nějaký člen Schengenu zavede tento systém do praxe, všichni ostatní členové Schengenu jsou povinni tyto osoby vypovědět.

Izraelská vláda už dala najevo své rozhořčení. Izraelské ministerstvo zahraničí navíc upozornilo, že Jeruzalému není jasné, jak chce EU identifikovat a na základě jakých kritérií vybírat "agresivní osadníky". Kteří mají být potrestáni zákazem vstupu.

S tímto politickým a hlavně evidentně rasistickým Manifestem prý byli seznámeni všichni ministři zahraničí EU. Prozatím tento návrh ministři neprojednali. Na zasedání v Bruselu předminulý týden byl na pořadu jednání zastíněn kvůli eskalaci bojů v Gaze.

Jsou zde tedy zajímavé otázky:

  1. Jak to, že o této zásadní politické a skutečně rasistické akci, protože ani náhodou nemíní podobně jednat EU s palestinskými teroristy, neinformovala žádná média?
  2. Je to hloupost, anebo záměr? Postup nejdůležitějšího veřejnoprávního media, České televize, je znám jako silně protiizraelský, ale tohle už přesahuje všechny meze.
  3. Copak by o tom mohl říci náš ministr zahraničí Schwarzenberg?
  4. Jsou schopni naši poslanci v Evropském parlamentu zveřejnit, kdo jsou ty tajemné osoby, které vyplodily tento antisemitský blábol? Nebo se bojí?
  5. Budou i našinci, bez ohledu na rasu a víru, brzo označeni jako "zločinci sionistického původu"? Případně "Untermenschen" ("podlidé") nehodní velké myšlenky EU? Kdybychom i nadále podporovali Izrael?
  6. Když budeme hlasovat jako stát někdy ve prospěch Izraele, budeme s ním spolupracovat, budeme hlasovat v OSN proti zastoupení neexistujícího a teroristického státu Palestina, nebudeme označeni jako celý národ za teroristy? A zločince?

To už jsme jednou zažili, že?!?

Tak co na to naše ministerstvo zahraničí a vláda či politické strany? Jediní, kdo se plně přihlásil do antisemitské fronty EU, jsou Liškovi zelení. Blízcí našemu ministrovi zahraničí, jak rád zdůrazňuje.

Foto: autorzpět na článek