Neviditelný pes

EVROPA: Boj o svobodu slova

17.4.2018

Nizozemský parlament proti Ministerstvu pravdy EU a neblahá role českých posluhů

EUvsDisinfo je webovou stránkou, která byla v roce 2015 založena vůdci EU, aby potírala údajnou „ruskou propagandu“. Přestože oficiálně nerepresentuje oficiální stanoviska EU, používá její symboly a je Unií finančně podporovaná, tudíž je de facto státním orgánem, který má rozhodovat, které zprávy jsou fake a které ne. Ona taky sestavuje listiny „viníků“, což připomíná Orwellovo Ministerstvo pravdy.

V roce 2017 byly na listinu zaneseny také některé nizozemské webové stránky – De Gelderlander, TPO a GeenStijl, protože odhalily, že některé skupiny bojovníků z ukrajinského euromajdanu jsou inspirovány nacistickou ideologií, jasně řečeno, potvrdily obvinění, které ve svých komentářích k dění na Ukrajině formulovala Moskva. EUvsDisinfo vyslovila rychle svůj rozsudek: zmíněné webové stránky rozšiřují fake news a jsou hlásnou troubou ruské propagandy. Co ale nevzala EUvsDisinfo v úvahu, je v Nizozemí století hluboce zakořeněná láska ke svobodě. Svoboda názorů a tisku jsou přeci základními kameny západních společností...

Když EUvsDisinfo prohlásila, že své posouzení nehodlá vzít zpátky, byl tento orgán nizozemskými webovými stránkami zažalován. Poté, co EUvsDisinfo obdržela předvolání k soudu, změnila najednou svůj postoj: zjistilo se, že zprávy z Ukrajiny byly pravdivé. Událost upřela pozornost veřejnosti na EUvsDisinfo, načež se i jiná nizozemská média začala o její činnost zajímat.

EUvsDisinfo tvrdí, že je informována „sítí 400 dobrovolných expertů, novinářů, úředníků, thinktanků a nevládních organizací“, alez rešerší nizozemských médií vyplývá něco úplně jiného: 75 % zpráv je tvořeno 10 osobami. Každý z těch zbylých 390 „expertů“ vytvořil nanejvýše dvě zprávy. Pozoruhodné je: zaměstnanci EUvsDisinfo jsou anonymní a tým, sestavující listinu „proruských“ webů, tvoří pouze tři lidé. Ano, pouze tři lidé: tři anonymní bruselští úředníci rozhodují o tom, která zpráva je fake, a tím ji označí jako součást ruské propagandy. Je nemožné zjistit, o koho se jedná, jaké politické názory representují, jaké mají vztahy, nic...

Podívejme se na složení dobrovolníků, kteří jsou činní pro EUvsDisinfo, tak, jak je představil nizozemský veřejný rozhlas:

reporter

Obrázek ukazuje, že Pavel Spirin je na webové stránce nejčilejší. V interviev pro NOS řekl, že je nezaměstnaným novinářem, který denně 10 až 15 hodin sleduje ruská média. Další dva aktivisté jsou Oleksandr Nykonorow z Kyiv Post a Igor Solowej.

Gefira si vzala pod lupu jiné zdroje informací, které EUvsDisinfo využívá. Jsou to:

- „European Values“, který je obzvláště nápadný a který jedná prostřednictvím „Kremlin Watch“, českého think-tanku financovaného Nadací Open Society George Sorose;

- StopFake, který je rovněž podporován Nadací Open Society, jehož prostředníci nejsou známi;

- nevládní organizace „Promote Ukraine“;

- maďarský „Political Capital Institute“, k jehož dárcům patří Nadace Open Society;

- český „Prague Security Studies Institute“, který rovněž uvádí Open Society mezi svými partnery;

- „Polygraph“, který má zkoumat fakta a byl založen Rádiem Svobodná Evropa, kterés Open Society spolupracuje;

- „Myth Detector“, gruzínská organizace. Gruzie není členem EU, přesto je tato organizace rovněž Open Society financována – předpoklad postačující ke spolupráci s institucí EU.

Z toho lze vyvodit, že EUvsDisinfo, instituce, která rozhoduje o tom, co je pravda a co ne, není ani přehledná, ani nestranná, protože 5 z 10 jejích zdrojů informací je placeno nadací Georga Sorose a minimálně jedna z těch ostatních podléhá jeho vlivu.

Poté, co se nizozemská média přesvědčila, jak EUvsDisinfo funguje, vyslovilo se 10 ze 13 stran nizozemského parlamentu pro pověření ministryně zahraničních věcí Kajsi Ollongrenové, aby tato ostatní vlády EU přesvědčila, aby se vyslovily pro likvidaci této webové stránky (protože existence této instituce je závislá na souhlasu všech členských států).Ollongrenová je ovšem jiného názoru: ona si přeje, aby EUvsDisinfo dostala od EU ještě více peněz, aby mohla pracovat efektivněji. Nizozemský parlament již oznámil, že jestliže ministryně nesplní zadaný úkol, obrátí se na ministerského předsedu Marka Rutha, aby on v této věci oslovil evropské vůdce.

Uvidí se, jestli je láska ke svobodě silnější, než Orwelovské Ministerstvo pravdy v Sorosovych chapadlech.

Reference:
1. Why the EU must close EUvsDisinfo, EUobserver 2018-03-26
2. Nepnieuswslijst EU afkhankelijk van tien vrijwilligers, NOS 2018-02-12
3. Annual Report 2015, European Values 2016
4. Understanding Ukraine, Open Society Foundations 2015-02
5. Partners and Donors, Political Capital Institute
6. Foundations and Institutions, PSSI
7. Seven RFE/RL Collections now online at Open Society Archives,
8. Myth Detector, CSO

Poznámka překladatele: že „naši“ posluhové jsou aktivní, jsem věděl, ale že v takovém rozsahu, to jsem nečekal. Někteří tomu říkají „hájení euroatlantických hodnot“. Ale není - jak se připomíná v článku - svoboda slova základní euroatlantickou hodnotou?
My přeci už ze zkušenosti víme, že cenzura přichází s nedostatkem argumentů, ale i zde na Psu je vidět, že nekteří si cenzurují i vlastní zkušenost.

Z Gefira.org přeložilzpět na článek