Neviditelný pes

EUROGLOSA: Farage kritizuje BBC

27.10.2015

Evropská unie není “Evropa”!

Európska únia je vraj v britskej verejnoprávnej televízii BBC prezentovaná zavádzajúco, čo má pomáhať zástancom zotrvania Británie v EÚ. To si myslí predseda britskej euroskeptickej strany UKIP, ktorý v liste pre BBC kritizoval používanie slova „Európa“ namiesto „Európska únia“. Na pohľad malicherná nepresnosť však môže mať väčší význam, ako sa môže zdať. Možno práve preto túto nepresnosť niektorí zámerne zneužívajú a vyzývajú k tomu aj ostatných.

Kritika BBC

Ako Farage uviedol v liste pre BBC:

„V posledných týždňoch a mesiacoch sa pre mnohých spravodajcov stalo normálnym používať “Európa” ako skratku pre “Európsku úniu”. (...) Je všeobecne známe, že tí, ktorí vedú kampaň za zotrvanie v Európskej únii, zámerne nahrádzajú názov organizácie pojmom “Európa”, práve pre tento dôvod (...).“

Farage pritom naráža na e-mail zástankyne za zotrvanie Británie v EÚ Laury Sandys, v ktorom vyzývala svojich podporovateľov, aby „vždy hovorili o Európe namiesto EÚ.“

BBC však zaujatosť odmietla, keď jej hovorca vyhlásil:

„Reportáže vykonávame nestranne, pričom používame jazyk, ktorý dáva zmysel pre naše publikum v rámci kontextu príbehu, o ktorom hovoríme a bolo by nesprávne naznačiť, že to ukazuje akúkoľvek zaujatosť za alebo proti EÚ.“

Európska únia a Európa

Samozrejme, je možné, že nahrádzanie pojmu Európska únia slovom „Európa“ Farage zveličuje. No je pravdou, že pre mnohých sú tieto pojmy neoddeliteľne spojené, pričom v skutočnosti sú často v priamom rozpore.

Lídri Európskej únie sa napríklad často odvolávajú na „Európu“ alebo „európske hodnoty“ aj pri návrhoch, ktoré idú proti hodnotám, na ktorých bola vybudovaná európska civilizácia.

Ide najmä o návrhy, ktoré prinášajú centralizáciu moci na úrovni EÚ, zvyšovanie prerozdeľovania alebo zvyšovanie regulačnej záťaže, hoci aj s cieľom „ochrany“ zákazníkov.

Európa pritom dosiahla svoj úspech vďaka presnému opaku – vďaka decentralizácii a slobode, ktoré umožnili konkurenciu medzi hľadaním najlepších riešení, čo prinieslo prosperitu.

Európska únia v týchto ideáloch do veľkej miery pokračuje, najmä pokiaľ ide o odstraňovanie administratívnych prekážok medzi jednotlivými krajinami. Tento krok totiž zväčšuje trh, čo prispieva k ešte väčšej konkurencii pri hľadaní najefektívnejších spôsobov uspokojovania potrieb zákazníkov.

V mnohých prípadoch to je, žiaľ, naopak a viac „EÚ“ tak niekedy v skutočnosti znamená menej „Európy“.

Zdroj:
1. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11941330/BBC-accused-of-dishonesty-and-bias-over-EU-referendum-coverage.html
2.
http://www.express.co.uk/news/politics/613216/Ukip-Nigel-Farage-European-Union-EU-referendum-BBC-bias

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autorazpět na článek