Neviditelný pes

EGYPT: Islam vs. islám

2.1.2016

Můžete se jmenovat Islam a kvůli islámu se dostat do kriminálu. To je případ Islama Beheryho (obr. níže), kterému momentálně hrozí rok za mřížemi. A to může hovořit o štěstí. Odsedět si mohl také pět let.

Jeho kauza navíc vyvolává pochybnosti o slučitelnosti i takzvaného umírněného islámu, přesněji režimu hlásícího se k umírněnému islámu, se skutečnou (nikoli pouze formální) demokracií a skutečnou svobodou, jak jí rozumíme v civilizovaných zemích Západu.

Hovoříme o Egyptě.

Islam Behery je egyptský televizní moderátor a navíc člověk označovaný jako badatel – ve vztahu k islámskému náboženství a zejména jeho dědictví. Ruku v ruce s tím můžeme říci, že je stopupencem toho, co islámu tak zoufale chybí. Totiž náboženská reforma. Prezident Sisi dokonce hovoří o nutnosti „revoluce“ v islámu. Paradoxem ovšem je, že za jeho panování se člověk (Islam Behery) volající po něčem podobném dostal do soukolí tamní justice – a výsledkem není veřejná debata na dané téma, ale usilovný boj Beheryho právníka (Gamil Said) o to, aby jeho klient nebyl za své názory žalářován.

Behery nikterak nezpochybňuje svatý Korán, ale bylo mu dáno dospět k poznání, že některé jeho interpretace, jejichž autory jsou muslimští učenci z různých období historie, mohou být vnímány jako podpora extremismu. Takovéto výklady by měly být přehodnoceny, případně z muslimského učení vyřazeny. Na tom samozřejmě není nic, za co by měl putovat do vězení – ale příslušné autority v Egyptě to vidí jinak než prostý pozorovatel na Západě.

Kosa na kámen narazila v okamžiku, kdy Behery upozornil na to, že mezi interpretace učenců, které podporují extremismus, patří i ty, jež byly schváleny a jsou uznávány mešitou Al Azhar, tedy nejvyšší autoritou sunnitského islámu. Tím se Behery dopustil něčeho podobného jako u nás kdysi Jan Hus nebo v Německu Martin Luther. (To uvádím jenom pro ilustraci a v žádném případě nechci jednoho islámského badatele v nesnázích stavět na stejnou úroveň s velkými postavami křesťanské církve v Evropě.) Ani jeden se nedočkal uznání. Hus skončil v plamenech a Lutherovi nezbylo než založit jinou církev. Možná by dopadl jako Hus nebýt toho, že mu poskytl ochranu světský panovník – saský kurfiřt.

Součástí Beheryho problému je samozřejmě skutečnost, že své názory neprezentoval mezi přáteli při posezení u šíši, ale ve vlastním televizním pořadu „S islámem“ přenášeném satelitním kanálem „Al Qahira Wal Nas“. Jeho kritický pohled neunikl strážcům posvátných a nedotknutelných islámských hodnot – a moderátor skončil před soudem. Vysílání jeho pořadu bylo zastaveno.

Místo diskuse přišla represe. Přitom televizní pořad se zdá být ideálním fórem pro výměnu názorů. Těch, které zastává Behery, i těch „oficiálních“ - učenců z Al Azharu. Těžko se ale debatuje a tříbí myšlenky, když daný pořad zakážeme. A o nic lepší to není ani před soudní stolicí.

Beheryho pořad byl zakázán 22. dubna 2015. A v květnu se moderátor zodpovídal před soudem první instance. Žalován byl za „vysílání myšlenek znesvěcujícíh základy islámu a jeho dědictví“.

Zde se zastavme u paragrafu 98F egyptského trestního zákona, jak o něm v souvislosti s Beheryho kauzou referoval 31/5 web The Cairo Post. Podle něj ten, kdo užívá náboženství slovem, písmem nebo jinými prostředky, aby vyprovokoval svár a nejednotu nebo pohrdání a opovržení k nějakému ze zjevených náboženství nebo denominací k němu náležejících, bude potrestán odnětím svobody od šesti měsíců do pěti let.

Gumový paragraf, gumové rozpětí. Behery vyfasoval u první instance rovnou strop. Děs z tohoto šoku mírní snad jen to, že měl možnost se odvolat. Výsledek odvolání se dozvěděl v pondělí (28/12) večer. Soud mu snížil trest na jeden rok žaláře. Ani tento verdikt není pravomocný a bude následovat odvolání.

Výmluvná jsou v této souvislosti slova Beheryho právníka. Ten říká, že sám svatý Korán vyzývá k logickému myšlení, a dodává to, co si myslí patrně většina normálně uvažujících lidí v civilizovaném světě, totiž že nějaký názor vyslovený k určité specifické záležitosti před sedmi nebo osmi sty lety nemůže být automaticky aplikován na záležitosti dneška.

Média po vynesení rozsudku za „hanobení náboženských symbolů“ zaznamenala sarkatické vyjádření zoufalého Beheryho: Mnohokrát děkuji prezidentu Sisimu a jeho náboženské revoluci. Jsem vděčný za svobodu slova.

To je na tom totiž (nejen) podle Beheryho to nejsmutnější. Sám prezident vyzývá k boji proti extremistickým výkladům islámského náboženství a když někdo pozvedne hlas proti ultrakonzervativní džihádistické interpretaci Mohamedova učení, skončí za katrem.

Jeden z typických paradoxů, jakých islám generuje bezpočet. Beheryho šokující příběh je jedním z těch, které by neměly zapadnout. Do diskuse kolem islámu, jež v současné době v naší zemi intenzivně probíhá, přináší jeden více než užitečný argument.

Islam Behery

Islam Behery v televizním studiu

Stejskal.estranky.czzpět na článek