Neviditelný pes

DOPIS: Drahý soudruhu Vladimíre Vladimíroviči

27.2.2024

Obracím se na Vás při příležitosti dvou let trvání speciální vojenské operace, kterou někteří poťouchlí komentátoři označují nesmyslně jako válku.

ironie

Před dvěma lety jste po mnohaleté diplomatické snaze o odvrácení jakéhokoliv vojenského konfliktu, který jste jakožto typický představitel mírových snah vždy odmítal, s těžkým srdcem dal pokyn, aby vaše mírové sbory překročily pomyslnou hranici de facto neexistujícího státu a šířily myšlenky míru a porozumění mezi lidem, který odvěky patří do Velké ruské říše, jak jste koneckonců naposledy objasnil tomu americkému reportérovi.

Bohužel, někteří jedinci na Ukrajině, v čele s židovským presidentem, který již dávno přešel na pozice toho nejryzejšího nacismu, nevyslechli vaše dobře míněné rady a neodešli do věčného zatracení. Dokonce vydali nesmyslné rozkazy svým nacistickým představitelům armády, aby se postavili na odpor proti postupujícím mírovým sborům, které byly pro dobrou orientaci označeny písmenem Z /první písmeno slova záchrana, jak pochopili mnozí/. Mnoho statečných vojáků vaší armády, nositelky dávných bojových tradic, položilo při této mírové misi své mladé životy. Jen díky vaší štědrosti a pochopení byli jejich pozůstalí ke zmírnění žalu obdarování osobním sutomobilem či si mohli ponechat pračku či WC mísy, které jejich přátelé z pluku dovezli zpět do vlasti.

Je smutnou skutečností, že řada států po celém světě nepochopila a dodnes nechápe, co se na vašem území, které jen dočasně přešlo pod správu uměle vytvořené entity s názvem Ukrajina, děje. Místo, aby vás pozvali do OSN k zásadnímu projevu a odměnili standing ovations, posílají tomu nacistickému režimu tanky, děla, náboje a tak zdržují mírové řešení vaší v dějinách ojedinělé mise. Jen díky tomu se tu a tam stane, ža vaše mírové zbraně jsou nuceny v rámci sebeobrany rovněž střílet a zasahovat výlučně vojenské objekty.

Všichni víme, že záběry hořících obytných domů, zníčených škol a nemocnic, jsou produktem odporné propagandy. Všichni, co vás znají, dobře vědí, že životy obyčejných občanů jsou vám nesmírně drahé a že dnes a denně trávíte značnou část dne na modlitbách s patriarchou Kirillem za duše ubohých civilistů, kteří zemřeli vinou zločínného ukrajinského režimu. Kupříkladu nedávné náhlé úmrtí pana Navalného ve vás vyvolala silnou depresi, což je důvodem, proč jste se již týden neukázal na veřejnosti. Všichni věříme, že se z toho brzo dostanete.

ironie

Je třeba vás stále povzbuzovat, protože vyjma Severní Koreje a íránského imáma nemáte ve světě mnoho přátel. U nás, ve vaší bývalé gubernii, jich však máte celou řadu, kteří již zvedají svůj hlas na vaši podporu. Tak třeba bývalý president Václav Klaus geniálně odhalil, že západní propagandou naaranžované mrtvoly v Buči jsou herci, kteří se po poslední klapce zvednou. Váš starý a věrný přítel Miloš Zeman už překonal svou slabou chvilku, kdy vás nazval šílencem, se opět vrátil ke svým věrným, kteří nosí vás portrét na svém mobilu a místo signálu T mobilu mají první tóny ruské hymny. Řada z vašich věrných v různých médiích nabádá své spoluobčany, aby se nenechali zmást západní ideologiií a opět si dopřáli teplo svých domovů z vašeho tak levného zemního plynu, protože klid na práci a příklon k panslavismu je přeci naší staletou tradicí.

A dílo se daří. U nás se konečně po dvou letech temna začínají prosazovat hlasy politiků, kteří považují naši podporu nacistům za zhovadilost, které je třeba utržit přítrž. Jedna za našich politických stran v parlamentu již otevřeně poukazuje na parazity, kteří k nám přiběhli v době zahájení vaší mírové mise a ujídají ze společného kastrólu našim obětavým pensistům, kteří tak nesou hlavní břímě nesmyslné politiky zlotřilé Fialovy vlády, podporované agentem NATO na Hradě.

Již od doby vystoupení našeho nejlepšího presidenta v moderních dějinách na půdě OSN, kde ze své židle vyslovil geniální myšlenku, že vše, co provedete, je fait accompli, tedy hotová věc, je jasné, že kolo dějin zastavit nelze. Že nakonec přes všechny ústrky se prohnilý západ se zahnivajícím kapitalismem zbortí jako domek z karet na světě zavládne mír, jak o něm mluví váš ministr Lavrov či sympatický člen Rady bezpečnosti OSN soudruh Nebezja, který statečně čelí insinuacím zpitomělých západních diplomatů.

Přeji vám, soudruhui Vladimíre Vladimíroviči, hodně dalších úspěchů, zejména v šíření myšlenek Velkého října spolu s dalšími, které před vám napsal váš velký vzor s názvem Můj boj. Abyste mohl po skončené misi dále provádět své oblíbené ponory v Černém moři, kde máte za poslední roky mnoho možností potápění k vrakům, které ještě nikdo zatím neprouzkoumal.

Pozor! Jedná se o ironii... (pro ty, kdo nepochopili)zpět na článek