Neviditelný pes

BRUSEL: Von der Leyen chce znovu

26.2.2024

Tento týden v EU (84)

Von der Leyenová se bude znovu ucházet o post předsedkyně Komise. Rada rozhodla o spuštění vojenské námořní operace EU v Rudém moři. Nová směrnice má udělat ze spotřebitelů aktéry zelené transformace.

Pondělí 19. února 2024

Rada EU rozhodla o spuštění vojenské námořní operace EU s názvem EUNAVFOR ASPIDES. Ta má chránit obchodní námořní trasy v Rudém moři před útoky jemenských povstalců.

Unie ústy vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borella vyjádřila rozhořčení nad smrtí ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Ursula von der Leyenová oznámila, že se bude znovu ucházet o post předsedkyně Komise.

Úterý 20. února

V Radě se uzavřel proces přijetí směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro zelenou transformaci. Ta má zajistit, že spotřebitelé budou lépe chráněni před nedůvěryhodnými nebo falešnými environmentálními tvrzeními (“lakování nazeleno“) a že budou mít právo na informace o trvanlivosti kupovaného zboží a o jeho případné opravitelnosti. To by jim mělo umožnit, aby činili při nakupování „informovaná a ekologicky uvědomělá rozhodnutí“ a aby se mohli stát „skutečnými aktéry zelené transformace“, tj. naplňování Zeleného údělu.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu nařízení o certifikaci pohlcování uhlíku, které spadá do Zeleného údělu. Jde o vytvoření systému, který by hospodářským subjektům umožnil získat certifikát potvrzující propady oxidu uhličitého, vzešlé z jejich činnosti. Šlo by například o postupy pohlcování v zemědělství nebo pomocí průmyslových technologií. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Podobné dohody bylo dosaženo ohledně návrhu přepracované směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Ta má výrazně zpřísnit normy pro boj proti znečištění ovzduší. I tento návrh je součástí Zeleného údělu, ovšem jeho neklimatické části.

Středa 21. února

Komise vydala zprávu, ve které hodnotí dosavadní fungování pokoronavirového fondu obnovy (Next Generation EU), respektive jeho ústřední složky, kterou je Nástroj pro oživení a odolnost. Jde o hodnocení v poločase, kam se po dvou letech od svého zahájení nástroj dostává. Připomeňme, že kvůli naplnění tohoto fondu se Unie rekordně zadlužila a dluhy se budou splácet až do roku 2058.

Čtvrtek 22. února

Zástupci Rady a Evropského parlamentu se dohodli, že sídlem budoucího Orgánu pro boj proti praní peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem.

Pátek 23. února

Rada přijala třináctý balík sankcí proti Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na individuální sankční seznam bylo přidáno dalších 106 fyzických osob a 88 dalších subjektů. Na seznamu je tak už nyní přes 2000 jednotlivců a dalších subjektů. Pro 27 subjektů napojených na ruský vojenský a průmyslový komplex byly také zavedeny přísnější kontroly a omezení dovozu a vývozu.

V Bruselu zahájil svou činnost panel evropských občanů, který se má zabývat otázkou energetické účinnosti. Panel byl vytvořen po vzoru podobných těles, které tvořily jednu ze složek Konference o budoucnosti Evropy (věnoval jsem se jim obšírně v článku Unijní demokracie naruby).zpět na článek